အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီသတင္း VS ႀကိဳတင္အသိေပးသတင္း

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းေၾကာင့္ မိုးေလဝသျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုအတြင္း အႏၱရာယ္ႀကီးမားေသာ/ပ်က္စီးဆံုးရႈံးမႈႀကီးမားေသာ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္တစ္ခုအဆင့္သို႕သို႕ေရာက္ရွိလာေၾကာင္း ယေန႕ကမာၻအရပ္ရပ္တြင္ ႀကံဳေတြ႕ ခံစားရလွ်က္ရွိသည့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ ျဖစ္စဥ္မ်ားက ထင္ဟပ္လွ်က္ရွိပါသည္။

အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီသတင္း(မီဒီယာက႑) လတ္တေလာဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္းေဒသအား တိုက္ခတ္ခဲ့သည့္ အဆင့္-၅ စူပါတိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းသည္ တစ္နာရီလွ်င္ ၂၃၅ မိုင္ႏွဳန္း(တစ္နာရီ ၃၈ဝ ကီလိုမီတာႏွဳန္း)အထိအားျပင္းေသာေလျပင္းမ်ားအျပင္ ၅၄ ေပ အျမင့္ရွိသည့္ မုန္တိုင္းဒီလွဳိင္းမ်ား(ကမ္းေျခအား ျဖတ္ေက်ာ္စဥ္ ၁၅ ေပမွ ေပ ၂ဝ ခန္႕အထိ ေလ်ာ့က်)ေၾကာင့္ ငလ်င္ႀကီးလႈပ္အၿပီး ဆူနာမီေရလွုိင္းမ်ား ဝင္ေရာက္သည့္ပမာအလား ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ Talcoban ၿမိဳ႕အား ဝင္ေရာက္ဖ်က္ဆီးခဲ့သည္ကို သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားတြင္ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ေတြ႕ရ၊ ျမင္ရ၊ သိရွိရပါသည္။

စူပါတိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းေၾကာင့္ လူ႕အသက္မ်ား ရာႏွင့္ခ်ီ၍ ေသေၾကပ်က္စီးရသည့္အျပင္ အေဆာက္အဦ ၉ဝ% ပ်က္စီးဆံုးရံႈးခဲ့ရေၾကာင္း၊ မုန္တိုင္းဒဏ္မွ ခိုလွဳံရာ . . . → Read More: အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီသတင္း VS ႀကိဳတင္အသိေပးသတင္း