ေနမ်က္ႏွာျပင္ေရွ႕မွ ျဖတ္သန္းသြားမည့္ ေသာၾကာၿဂိဳလ္

၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၆ ရက္ နံနက္ခင္း ေနထြက္ၿပီးခ်ိန္မွ စ၍ အာဖရိက၊ ဥေရာပႏွင့္ အာရွႏိုင္ငံမ်ားမွ ေနေပၚတြင္ ေသာၾကာၿဂိဳလ္အား ေျဖးညွင္းစြာေရြ႕လ်ားလွ်က္ရွိသည့္ အစက္အေျပာက္ကေလးအျဖစ္ ေတြ႕ျမင္ၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ 01:32:17 မွ 04:49:46 UTC အခ်ိန္အထိ(ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၀၈း၀၂ မိနစ္မွ ၁၁း၁၉ မိနစ္အထိ) ေန၏ အထက္ပိုင္းမွ ျဖတ္သြားသည့္ ေသာၾကာၿဂိဳလ္ကို ေတြ႕ျမင္ၾကရမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွ စတင္ ျမင္ေတြ႕ရမည့္ အခ်ိန္မွာ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕မွ ျမင္ရသည့္ အခ်ိန္ထက္ မိနစ္ ၃၀ ေစာမည္ျဖစ္ပါသည္။

၁၇၆၁ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၆ ရက္ေန႕ ေနာက္ပိုင္း ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၈ ရက္ေန႕က . . . → Read More: ေနမ်က္ႏွာျပင္ေရွ႕မွ ျဖတ္သန္းသြားမည့္ ေသာၾကာၿဂိဳလ္