ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ပစိဖိတ္အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းတို႕တြင္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 12W ႏွင့္ 13W တို႕ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိ

ၾသဂုတ္လ ၁၄ ရက္၊ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၈း၃ဝ နာရီတြင္ ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ျပင္ ေျမာက္ပိုင္း ထိုင္ဝမ္ကၽြန္းအနီး၌ စတင္ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ INVEST 98W သည္ ယေန႕ (ၾသဂုတ္လ ၁၇ ရက္) နံနက္ပိုင္းတြင္ ရရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 12W ျဖစ္သို႕ေရာက္ရွိလာၿပီး ၂၄ နာရီအတြင္း(ၾသဂုတ္လ ၁၈ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ဝ၆း၃ဝ နာရီမတိုင္မီ) မုန္တိုင္းငယ္တစ္ခုအျဖစ္သို႕ ေရာက္ရွိလာကာ ပံုပါလမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ထိုင္ဝမ္ကၽြန္းေျမာက္ပိုင္းမွ ျဖတ္သန္းၿပီး အေရွ႕တရုတ္ပင္လယ္အတြင္းသို႕ ေရာက္ရွိစဥ္ အဆင့္-၁(CAT-1) မုန္တိုင္းအဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိလာမည္ဟု ခန္႕မွန္းထားပါသည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ အျဖစ္ စတင္ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ INVEST 99W သည္လည္း ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 13W အျဖစ္သို႕ ေရာက္ရွိလာၿပီး ထိုင္ဝမ္ကၽြန္းေတာင္ဘက္၌ . . . → Read More: ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ပစိဖိတ္အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းတို႕တြင္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 12W ႏွင့္ 13W တို႕ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိ

စုစုေပါင္း မိုင္ ၂၂၇ဝ ခန္႕ ခရီးႏွင္ခဲ့ေသာ UTOR

Hunan ျပည္နယ္ႏွင့္ Guangxi ျပည္နယ္ နယ္စပ္ထိေအာင္ ၄၁ဝ မိုင္နီးပါး ကုန္းတြင္း ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းအျဖစ္ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားလွ်က္ရွိေနဆဲျဖစ္သည့္ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း UTOR(11W) သည္ ၾသဂုတ္လ ၁၆ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၈း၃ဝ နာရီတိုင္ေအာင္ အရွိန္မေသႏိုင္ေသးပဲ ကုန္းတြင္းေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းအဆင့္ (ေလတိုက္ႏွဳန္း 30 knots ျဖင့္) ဆက္လက္တည္ရွိေနေၾကာင္း ေနာက္ဆံုးရရွိသည့္ NRL data မ်ားအရ သိရပါသည္။

NRL data မွတ္တမ္းအရ 14 Aug 2013 0600Z(ၾသဂုတ္လ ၁၄ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၂း၃ဝ နာရီတြင္ Location: 21.5 111.9(Hailing Dao ကၽြန္း၊ Ducun ၿမိဳ႕ေပၚမွ တရုတ္ေတာင္ပိုင္းကမ္းေျခအား Winds: 80 knots . . . → Read More: စုစုေပါင္း မိုင္ ၂၂၇ဝ ခန္႕ ခရီးႏွင္ခဲ့ေသာ UTOR

UTOR-11W ကုန္းတြင္းေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းအျဖစ္ တရုတ္-Hunan ျပည္နယ္သို႕ ေရာက္ရွိၿပီးေနာက္ ပ်က္ျပယ္သြားေတာ့မည္

တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း UTOR-11W(ဖိလစ္ပိုင္အမည္ LABUYO)သည္ တရုတ္ျပည္ေတာင္ပိုင္းကမ္းေျခအား ၾသဂုတ္လ ၁၄ ရက္ ေန႕တြင္ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ကုန္းတြင္းမုန္တိုင္းအျဖစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္ အေစာပိုင္းတြင္ အေနာက္ဘက္သို႕ ဦးစြာ ခ်ဳိးေကြ႕ခဲ့ပါသည္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၈း၃ဝ နာရီတြင္ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္သို႕ ခ်ဳိးေကြ႕ၿပီး တရုတ္ျပည္မ(Hunan ျပည္နယ္)သို႕ ကုန္းတြင္းေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း  အျဖစ္ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားကာ ပ်က္ျပယ္သြားေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။(ပံု -၁)

11W UTOR 16 Aug 2013 0000Z Location: 24.9 111.8 Winds: 30 knots Central Pressure: 1000 hPa

တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း ကုန္းတြင္းသို႕ဝင္ေရာက္ၿပီး ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္ေန႕မွ စတင္၍ . . . → Read More: UTOR-11W ကုန္းတြင္းေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းအျဖစ္ တရုတ္-Hunan ျပည္နယ္သို႕ ေရာက္ရွိၿပီးေနာက္ ပ်က္ျပယ္သြားေတာ့မည္

တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း UTOR အင္အားေလ်ာ့က်ၿပီး တရုတ္ေတာင္ပိုင္းကမ္းေျခအား တစ္နာရီ 9knots ႏွဳန္းျဖင့္ ဆက္လက္ျဖတ္ေက်ာ္လွ်က္ရွိ

တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း UTOR သည္ တရုတ္ေတာင္ပိုင္းကမ္းေျခအား ယေန႕နံနက္ပိုင္းမွ စတင္၍ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္လွ်က္ရွိရာ – ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္သည့္ လမ္းေၾကာင္းသည္ မူလခန္႕မွန္းလမ္းေၾကာင္း၏ အေရွ႕ဘက္ မိုင္ ၃ဝခန္႕(မကာအိုၿမိဳ႕ အေနာက္ဘက္ ၁၁၇ မိုင္ခန္႕)၊ Maoming ၿမိဳက အေရွ႕ဘက္ မိုင္ ၆ဝ ခန္႕သို႕ ေရြ႕သြားခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ မုန္တိုင္း ကုန္းတြင္းသို႕ စတင္ဝင္ေရာက္သည္ႏွင့္ ေျမမ်က္ႏွာျပင္အေနအထားေၾကာင့္ အားေလ်ာ့သြားၿပီး ၾသဂုတ္လ ၁၄ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၂း၃ဝ နာရီမွ စတင္၍ အဆင့္-၁ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း(ဗဟိုေလတိုက္ႏွဳန္း 80 knots – တစ္နာရီမိုင္ ၉ဝ ႏွဳန္းေက်ာ္ေက်ာ္)သို႕ က်ဆင္းသြားၿပီး အရြယ္အားမွာလည္း အခ်င္းမိုင္ ၃ဝဝ ခန္႕ အထိ ေလ်ာ့က်သြားေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။

မုန္တိုင္း . . . → Read More: တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း UTOR အင္အားေလ်ာ့က်ၿပီး တရုတ္ေတာင္ပိုင္းကမ္းေျခအား တစ္နာရီ 9knots ႏွဳန္းျဖင့္ ဆက္လက္ျဖတ္ေက်ာ္လွ်က္ရွိ

ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္ေနာက္ပိုင္း မုတ္သုန္ေလအားေကာင္းၿပီး အေရွ႕တရုတ္ပင္လယ္တြင္ အားေကာင္းသည့္မုန္တိုင္းတစ္ခုျဖစ္ေပၚမည္

ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိၿပီး တရုတ္ေတာင္ပိုင္းကမ္းေျခအား ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ရန္တာစူလွ်က္ရွိသည့္ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း UTOR(11W) ကုန္းတြင္းသို႕ ဝင္ေရာက္ၿပီးေနာက္ ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္ – ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၈း၃ဝ နာရီေနာက္ပိုင္းမွ စတင္၍ အေရွ႕တရုတ္ပင္လယ္(ထိုင္ဝမ္ကၽြန္းအနီး)တြင္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္(INVEST) သို႕မဟုတ္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းတစ္ခု ျဖစ္ေပၚလာၿပီး ပိုမိုအားေကာင္းလာကာ အိုကီနာဝါကၽြန္းစုတစ္ေလွ်ာက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဘက္သို႕ ဦးတည္ေရြ႕လ်ားမည့္ အားေကာင္းေသာ မုန္တိုင္းတစ္ခုျဖစ္ေပၚလာႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း GFS ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္ ခန္႕မွန္းပံုေဖၚခ်က္တြင္ ေတြ႕ရွိရပါသည္။

အဆိုပါအခ်ိန္အတြင္း ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ႏွင့္ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္အတြင္း မုန္တိုင္းျဖစ္ႏိုင္မည့္ ခန္႕မွန္းခ်က္မရွိေသာ္လည္း၊ အာေရဗ်ပင္လယ္၊ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္၊ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္တို႕တြင္ ေလတိုက္ႏွဳန္းျမင့္မားလာၿပီး မုတ္သုန္ေလအားေကာင္းလာမည့္ အေျခအေနမ်ား ျဖစ္ေပၚလာမည္ဟု ခန္႕မွန္းထားပါသည္။

ၾသဂုတ္လ ၁၈ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ဝ၆း၃ဝ နာရီတြင္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္မည့္ အေျခအေနအား ႀကိဳတင္ . . . → Read More: ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္ေနာက္ပိုင္း မုတ္သုန္ေလအားေကာင္းၿပီး အေရွ႕တရုတ္ပင္လယ္တြင္ အားေကာင္းသည့္မုန္တိုင္းတစ္ခုျဖစ္ေပၚမည္

မုန္တိုင္း UTOR-11W တရုတ္ေတာင္ပိုင္းကမ္းေျခအား ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ေတာ့မည္

အခ်င္းမိုင္ ၃ဝဝ ေက်ာ္ရွိေသာ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း UTOR(11W)သည္ ၾသဂုတ္လ ၁၃ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၉း၃ဝ နာရီတြင္ တရုတ္(ျပည္မ) Guangdong ျပည္နယ္၊ Maoming ၿမိဳ႕ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၂၁ဝ ခန္႕၊ မကာအိုၿမိဳ႕ ေတာင္ဘက္ ၁၉၅ မိုင္ခန္႕၊ ဗီယက္နန္ႏိုင္ငံ ဟႏိြဳင္းၿမိဳ႕ အေရွ႕-အေရွ႕ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၅၅ဝ ခန္႕ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ျပင္တြင္ ဗဟိုျပဳေနပါသည္။

မုန္တိုင္းသည္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၈း၃ဝ နာရီ မတိုင္မီ အေနာက္ေျမာက္ဘက္(Heading 300˚)ျဖင့္ ေရြ႕လ်ားခဲ့ၿပီး Heading 312.6˚(ေျမာက္ဘက္အနည္းငယ္ ယြန္း၍) ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားကာ ၾသဂုတ္လ ၁၄ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ဝ၆း၃ဝ နာရီ၌ Maoming ၿမိဳ႕ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ . . . → Read More: မုန္တိုင္း UTOR-11W တရုတ္ေတာင္ပိုင္းကမ္းေျခအား ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ေတာ့မည္

ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္အတြင္းျဖတ္သန္းၿပီးေနာက္ မကာအိုအနီးမွ ကုန္းတြင္းဝင္ေရာက္မည့္ တိုင္ဖြန္း UTOR-11W

တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း UTOR-11W (ဖိလစ္ပိုင္အမည္ LABUYO) သည္ အဆင့္-၂ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း အဆင့္ျဖင့္ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္အတြင္း ေရာက္ရွိလာၿပီး အေနာက္ေျမာက္ဘက္(Heading 292.48˚)သို႕ တစ္နာရီ ၁၅ မိုင္ႏွဳန္းခန္႕ျဖင့္ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားလွ်က္ရွိပါသည္။ ခန္႕မွန္းခ်က္အရ ၾသဂုတ္လ ၁၄ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ဝ၆း၃ဝ နာရီ ေနာက္ပိုင္းတြင္ မုန္တိုင္း UTOR သည္ ဗဟိုေလျပင္းတိုက္ခတ္ႏွဳန္း 110 knots(တစ္နာရီ ၁၁၅ မိုင္ႏွဳန္းျဖင့္ မကာအိုၿမိဳ႕ အေရွ႕ဘက္ မိုင္ ၁၇ဝ ခန္႕ အကြာရွိ တရုတ္-Guangdong ျပည္နယ္ မွ Maoming ၿမိဳ႕ေပၚမွ ျဖတ္ေက်ာ္၍ ကုန္းတြင္းသို႕ဝင္ေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခန္႕မွန္းထားပါသည္။

Super Typhoon UTOR (LABUYO) weakens after it made . . . → Read More: ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္အတြင္းျဖတ္သန္းၿပီးေနာက္ မကာအိုအနီးမွ ကုန္းတြင္းဝင္ေရာက္မည့္ တိုင္ဖြန္း UTOR-11W

UTOR အဆင့္-၂ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း အဆင့္ျဖင့္ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္သို႕ စတင္ဝင္ေရာက္လွ်က္ရွိ

တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း 11W UTOR (ဖိလစ္ပိုင္အမည္ LABUYO) သည္ ၾ၀ဂုတ္လ ၁၂ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ၊ BAGUIO CITY ၏ ေျမာက္ဘက္ ၁၂ မိုင္ခန္႕အကြာမွ ကပ္၍ ျဖတ္သန္းလွ်က္ရွိပါသည္၊ မုန္တိုင္းျဖတ္သန္းစဥ္ အဆင့္-၂ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း(CAT-2 TYPHOON) အျဖစ္ ေလျပင္းတိုက္ခတ္ႏွဳန္း 95 knots(တစ္နာရီ မိုင္ ၁၁ဝ ခန္႕)ျဖင့္ ျဖတ္ေက်ာ္လွ်က္ရွိၿပီး ယခု သတင္းေရးသားခ်ိန္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၁ဝး၃ဝ နာရီတြင္ San Fanando City ေပၚမွ ျဖတ္၍ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္သို႕ စတင္ဝင္ေရာက္လွ်က္ရွိပါသည္။

12 Aug 2013 0000Z Location: 16.5 120.8 Winds: . . . → Read More: UTOR အဆင့္-၂ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း အဆင့္ျဖင့္ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္သို႕ စတင္ဝင္ေရာက္လွ်က္ရွိ