ရန္ကုန္-13-27MAY မိုးရြာႏိုင္ေျခႏွင့္ အပူခ်ိန္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ႏွင့္ ရန္ကုန္ မဂၤလာဒံုအတြက္ ေမလ ၁၃ ရက္မွ ေမလ ၂၇ ရက္အထိ မိုးရြာသြန္းႏိုင္ေျခႏွင့္ အပူခ်ိန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျချပ ဇယားျဖစ္ပါသည္

[nggallery id=26]