တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း ၂ ခု ၾကားမွ ထိုင္ဝမ္ကၽြန္း

ထိုင္ဝမ္ကၽြန္းေတာင္ပိုင္းအား ျဖတ္ေက်ာ္တိုက္ခတ္ၿပီးေနာက္ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္သို႕ ေရာက္ရွိကာ “ဂငယ္ေကြ႕” ျပန္ေကြ႕လာသည့္ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း TEMBIN(ဖိလစ္ပိုင္အမည္ IGME)ႏွင့္ အိုကီနာဝါကၽြန္းအား ျဖတ္ေက်ာ္တိုက္ခတ္ၿပီးေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားကာ ကိုရီးယားကၽြန္းဆြယ္သို႕ ဦးတည္လွ်က္ရွိသည့္ အဆင့္-၄ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းႀကီး BOLAVEN(ဖိလစ္ပိုင္အမည္ JULIAN)တို႕ ၾကားမွ ထိုင္ဝမ္ကၽြန္းသည္ အားေကာင္းေသာ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း TEMBIN မွ ဒုတိယအႀကိမ္ ဝင္ေရာက္တိုက္ခတ္ျခင္း ခံရမည့္ အႏၱရာယ္ႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ေနရၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

TYPHOON 2000 ASIA PACIFIC STORMLIST မွ ဖိလစ္ပိုင္စံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၅ နာရီက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ သတိေပးခ်က္မ်ားကို ေအာက္တြင္ ေဖၚျပထားပါသည္ ….တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း BOLAVEN (JULIAN) အတြက္ 5:00 PM PhT Sun August . . . → Read More: တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း ၂ ခု ၾကားမွ ထိုင္ဝမ္ကၽြန္း

တိုင္ဖြန္းညီေနာင္ – TEMBIN ႏွင့္ BOLAVEN

15W TEMBIN ၾသဂုတ္လ ၂၄ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၆ နာရီခြဲတြင္ ရရွိသည့္ NRL data မ်ားအရ ထိုင္ဝမ္ကၽြန္းေတာင္ပိုင္းအား ျဖတ္ေက်ာ္တိုင္ခတ္ၿပီး ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္အတြင္းသို႕ ေရာက္ရွိေနသည့္ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း TEMBIN(15W) သည္ ထိုင္ဝမ္ကၽြန္းေတာင္ပိုင္း၊ Kaohsiung ျပည္နယ္၊ SANMIN ၿမိဳ႕၏ အေနာက္ဘက္ ၄၇ မိုင္ခန္႕အကြာ ပင္လယ္ျပင္တြင္ ဗဟိုျပဳၿပီး လြန္ခဲ့သည့္ ၆ နာရီအတြင္း အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ တစ္နာရီ ၄ မိုင္ႏွဳန္းျဖင့္ ေရြ႕လ်ားလွ်က္ရွိပါသည္။15W TEMBIN 24 Aug 2012 1200Z Location: 22.6 119.6 Winds: 75 knots (Category 1) Central Pressure: 967 hPa

. . . → Read More: တိုင္ဖြန္းညီေနာင္ – TEMBIN ႏွင့္ BOLAVEN

တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း TEMBIN ထိုင္ဝမ္ကၽြန္းေတာင္ပိုင္းအား စတင္ဝင္ေရာက္

အဆင့္-၂ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း အျဖစ္သို႕ အားေလ်ာ့သြားသည့္ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း TEMBIN သည္ ယေန႕ ၾသဂုတ္လ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ေန႕လည္ ၁၂၃၀ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ NRL data မ်ားအရ ျပန္လည္အားေကာင္းလာၿပီး အဆင့္-၃ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း အဆင့္သို႕ ျပန္လည္ေရာက္ရွိကာ မုန္တိုင္း အဖ်ားပိုင္းမ်ားက ထိုင္ဝမ္ကၽြန္းေတာင္ပိုင္းကို ၾကာသပေတးေန႕အေစာပိုင္းမွာပင္ စတင္၍ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္လွ်က္ရွိပါသည္။

ယေန႕ ၾသဂုတ္လ ၂၃ ရက္တြင္ မုန္တိုင္း ဗဟိုသည္ ထိုင္ဝမ္ကၽြန္းၿမိဳ႕ေတာ္ တိုင္ေပ၏ ေတာင္-အေရွ႕ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၁၉၀ ခန္႕ကြာေဝးသည့္ ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ျပင္ ေျမာက္ပိုင္းအား ဗဟိုျပဳေနၿပီး အေနာက္္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ တစ္နာရီ ၆ မိုင္ႏွဳန္းခန္႕ျဖင့္ေရြ႕လ်ားကာ ၁၂ နာရီေနာက္ပိုင္း ၾကာသပေတးေန႕ ညသန္းေခါင္ေက်ာ္တြင္ ထိုင္ဝမ္ကၽြန္း အေရွ႕ေတာင္ဘက္ ကမ္းေျခ . . . → Read More: တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း TEMBIN ထိုင္ဝမ္ကၽြန္းေတာင္ပိုင္းအား စတင္ဝင္ေရာက္

ထိုင္ဝမ္ကၽြန္းႏွင့္ တရုတ္ျပည္ေတာင္ပိုင္း ကမ္းရိုးတန္းသို႕ ထပ္မံဦးတည္လာသည့္ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းႀကီးမ်ား

ၾသဂုတ္လ ၂၁ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၀၆၃၀ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ NRL data မ်ားအရ ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ျပင္တြင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း TEMBIN(15W) ဖိလစ္ပိုင္အမည္ IGME သည္ အလြန္အားေကာင္းေသာ အဆင့္-၄ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းႀကီး အဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိလာၿပီ ျဖစ္ၿပီး ထိုင္ဝမ္ကၽြန္းသို႕ ဦးတည္ေရြ႕လ်ားလွ်က္ရွိပါသည္။

အရြယ္အစားအားျဖင့္ ႀကီးမားျခင္း မရွိေသာ္လည္း အခ်င္း ၆၆၅ ကီလိုမီတာ(၃၆၀ ေနာ္တီကယ္မိုင္) ရွိေနကာ၊ မုန္တိုင္းဗဟို၌ ေလတိုက္ႏွဳန္း တစ္နာရီ ၁၃၅ မိုင္မွ မိုင္ ၁၆၀ အထိ ရွိေနေၾကာင္း၊ မုန္တိုင္းဒီလွဳိင္းအျမင့္ ၂၈ ေပ ရွိေၾကာင္း၊ ေျမာက္-အေရွ႕ေျမာက္ဘက္သို႕ တစ္နာရီ ၈ မိုင္ႏွဳန္းခန္႕ျဖင့္ေရြ႕လ်ားလွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။

15W TEMBIN . . . → Read More: ထိုင္ဝမ္ကၽြန္းႏွင့္ တရုတ္ျပည္ေတာင္ပိုင္း ကမ္းရိုးတန္းသို႕ ထပ္မံဦးတည္လာသည့္ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းႀကီးမ်ား

ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း မွ မုန္တိုင္း ျဖစ္ေပၚမႈ အေျခအေန 19AUG

ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း၊ ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ႏွင့္ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္မ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚသည့္ မုန္တိုင္း အေရအတြက္ ၁၅ လံုး အထိရွိသြားၿပီျဖစ္ၿပီး ၄င္း မုန္တိုင္းမ်ားအနက္ အေနာက္ဘက္ ဗီယက္နန္ႏိုင္ငံ ကမ္းရိုးတန္းႏွင့္ တရုတ္ျပည္ ေတာင္ပိုင္း ကမ္းေျခမ်ားဆီသို႕ ဦးတည္ဝင္ေရာက္သည့္ မုန္တိုင္းမ်ား၏ အႂကြင္းအက်န္မ်ားသည္ အေနာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အႏွံ႕အျပားတြင္ မိုးသည္းထန္ျခင္း၊ ေရႀကီးျခင္းမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းမွ မုန္တိုင္း ျဖစ္ေပၚမႈ အေျခအေနမ်ားကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ၿပီး အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ တင္ျပေပးေနသည့္အျပင္ ကုန္းတြင္းသို႕ ဝင္ေရာက္သြားသည့္ မုန္တိုင္း အႂကြင္းအက်န္မ်ား၏ ေရြ႕လ်ားမႈ အေျခအေနမ်ားကိုလည္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာကာ ဆက္လက္တင္ျပေပးလွ်က္ရွိပါသည္။

အပူပိုင္းမုန္တိုင္း TEMBIN(15W) ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း၊ ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ျပင္တြင္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 96W မွ . . . → Read More: ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း မွ မုန္တိုင္း ျဖစ္ေပၚမႈ အေျခအေန 19AUG