အိႏိၵယသမုဒၵရာ ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ပစိဖိတ္အေနာက္ေျမာက္ေဒသတြင္း အေျခအေန

အိႏိၵယသမုဒၵရာေျမာက္ပိုင္းတြင္ ထူးျခားသည့္ အေျခအေနျဖစ္ေပၚမႈ မရွိေသာ္လည္း ပစိဖိတ္အေနာက္ေျမာက္ပင္လယ္ျပင္မ်ား(ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္တို႕တြင္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္(INVEST SYSTEM)မ်ား ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ ပံုတြင္ ၂၄ နာရီအတြင္း မိုးရြာသြန္းမႈ အေျခအေန(ဇူလိုင္ ၂ဝ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ဝ၃း၃ဝ နာရီအထိ) ႏွင့္ INVEST SYSTEM မ်ား ျဖစ္ေပၚမႈ အေျခအေနကို ေဖၚျပထားပါသည္။

၂၄ နာရီ မိုးရြာသြန္းမႈ အေျခအေန Data မ်ားကို ပံုေဖၚရရွိခ်က္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ မိုးရြာသြန္းမႈ အေျခအေန နည္းပါးၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ဧရာဝတီျမစ္ဝ ကၽြန္းေပၚေဒသ၊ ရန္ကုန္တိုင္း၊ မြန္ျပည္နယ္ ေဒသအခ်ဳိ႕တြင္ မိုးမ်ားခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ မိုးေလဝသႏွင့္ဇလေဗဒညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၊ ေန႔စဥ္မိုးေလ၀သသတင္း (၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ . . . → Read More: အိႏိၵယသမုဒၵရာ ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ပစိဖိတ္အေနာက္ေျမာက္ေဒသတြင္း အေျခအေန

ဇြန္လ ၃ ရက္ – ၄ရက္ ၂၄ နာရီ မိုးရြာသြန္းမႈ အေျခအေနျပေျမပံု

ဇြန္လ (၄)ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ဝ၆း၃ဝ နာရီအထိ လြန္ခဲ့သည့္ ၂၄ နာရီအတြင္း မိုးရြာသြန္းမႈ အေျခအေနျပ ေျမပံုျဖစ္ပါသည္။