ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္မွ PHAILIN အၿပီး ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္မွ NARI အႂကြင္းအက်န္ကို ဆက္ေစာင့္ရဦးမည္

စူပါဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း PHAILIN(02B)သည္ အိႏိၵယႏိုင္ငံ ကမ္းေျခအား မူလခန္႕မွန္းလမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ေက်ာ္ျဖတ္ဝင္ေရာက္လွ်က္ရွိေၾကာင္း previous post တြင္ တင္ျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

ဆက္လက္၍ ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမည့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံကို ေက်ာ္ျဖတ္တိုက္ခတ္လာခဲ့ေသာ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း NARI(24W)သည္ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္အတြင္း အေနာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ ေရြ႕လ်ားေနၿပီး လာမည့္ ၄၈ နာရီေနာက္ပိုင္း(ေအာက္တိုဘာလ ၁၄ ရက္ ည ပိုင္းတြင္ ဗီယက္နန္ကမ္းေျခအား ဒါနန္းၿမိဳ႕အနီးမွ ကုန္းတြင္းသို႕ ဒုတိယအႀကိမ္ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ဦးမည္ျဖစ္ပါသည္။

တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း NARI ကမ္းေျခသို႕ ဝင္ေရာက္ၿပီးေနာက္ မုန္တိုင္းအႂကြင္းအက်န္မ်ားသည္ အေနာက္ေတာင္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း တနသၤာရီတိုင္းေဒသမ်ားသို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားမည္ဟု ခန္႕မွန္းထားပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္ႏွင့္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေဖၚျပပါေဒသအတြင္း မိုးႀကီးႏိုင္မည့္ အေျခအေနရွိပါေၾကာင္း ႀကိဳတင္အသိေပး တင္ျပအပ္ပါသည္။

. . . → Read More: ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္မွ PHAILIN အၿပီး ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္မွ NARI အႂကြင္းအက်န္ကို ဆက္ေစာင့္ရဦးမည္

စူပါဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းႀကီး PHAILIN-02B အိႏိၵယကမ္းေျခအား ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္လွ်က္ရွိ

ေအာက္တိုဘာလ ၁၂ ရက္၊ ယေန႕ ၁၅း၃ဝ နာရီ( ညေန ၃ နာရီခြဲ)တြင္ စူပါဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းႀကီး PHAILIN ၏ ဗဟိုသည္ ကုန္းတြင္းသို႕ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္လုနီး အေျခအေနအား ေဖၚျပပါ ၿဂိဳလ္တုပံုတြင္ ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။

မုန္တိုင္းအဖ်ားပိုင္းကုန္းတြင္းသို႕ စတင္ဝင္ေရာက္ၿပီးေနာက္ အင္အားအနည္းငယ္ေလ်ာ့က်သြားၿပီး အဆင့္-၄ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း(မုန္တိုင္းဗဟိုေလတိုက္ႏွဳန္း ၁၃ဝ ေနာ္တီကယ္မိုင္(150 mph) ျဖင့္ ဆက္လက္ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္လွ်က္ ရွိပါသည္။

မုန္တိုင္းဗဟိုတြင္ လွဳိင္းအျမင့္ ၅၆ ေပ ရွိမည့္ အဆင့္-၅ စူပါဆိုင္ကလုန္း PHAILIN

အဆင့္-၅ စူပါဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းႀကီး ျဖစ္လာၿပီး မူလခန္႕မွန္းေၾကာင္းအထက္သို႕ ၁၁ မိုင္ခန္႕ ေရြ႕လ်ားကာ အိႏိၵယႏိုင္ငံ ၾသရိသျပည္နယ္ Brahmapur ၿမိဳ႕အေပၚတည့္တည့္မွ ျဖတ္ေက်ာ္ကာ ကုန္းတြင္းသို႕ ဝင္ေရာက္လွ်င္ မုန္တိုင္း ဒီလွဳိင္းအျမင့္ ၅၆ ေပရွိမည္ျဖစ္ၿပီး မုန္တိုင္းအားအျပင္းဆံုး စက္ဝန္း အခ်င္းမိုင္ ၈၃ မိုင္ခန္႕ ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေနာက္ဆံုးရရွိသည့္ JTWC warning – 11 တြင္ ေဖၚျပထားပါသည္။ မုန္တိုင္းသည္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၂ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ဝ၆း၃ဝ နာရီအခ်ိန္တြင္ ကုန္းတြင္းသို႕ စတင္ ျဖတ္ေက်ာ္ခ်ိန္၌ ေလတိုက္ႏွဳန္း တစ္နာရီ ၁၆၆ မို္င္မွ မိုင္ ၂ဝဝ အထိ ရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း ခန္႕မွန္းထားရာ အင္အား အျပင္းဆံုး စူပါဆိုင္ကလုန္း မုန္တိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ . . . → Read More: မုန္တိုင္းဗဟိုတြင္ လွဳိင္းအျမင့္ ၅၆ ေပ ရွိမည့္ အဆင့္-၅ စူပါဆိုင္ကလုန္း PHAILIN

အဆင့္-၅ စူပါဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းႀကီး ျဖစ္လာမည့္ PHAILIN-02B

မုန္တိုင္း (PHAILIN – 02B)က အခု အဆင့္-၄ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းႀကီး ျဖစ္လာၿပီး၊ ဒီေန႕ ညေန ၆နာရီခြဲမွာ အဆင့္-၅ စူပါဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းႀကီး ျဖစ္လာမယ္လို႕ ခန္႕မွန္းထားပါတယ္(ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းေတြထဲမွာ အျမင့္ဆံုး အဆင့္ျဖစ္ပါတယ္) ၁၂ ရက္ေန႕ မနက္ ၆ နာရီခြဲမွာ အားအျပင္းဆံုးအဆင့္ကို ေရာက္မွာ ျဖစ္ၿပီးေတာ့ ဗဟိုေလတိုက္ႏွဳန္း ၁၄၅ ေနာ္တီကယ္မိုင္(တစ္နာရီ မိုင္ ၁၇ဝ နီးပါး) ရွိလာပါမယ္၊ သူ႕အရွိန္ရဲ႕ သက္ေရာက္မႈကလဲ က်ေနာ္တို႕ ကမ္းရိုးတန္းေဒသေတြအတြက္ ပိုမ်ားလာႏိုင္ပါတယ္။

ေအာက္တိုဘာလ ၁၁ ရက္ ၁၈း၃ဝ နာရီ(ညေန ၆နာရီခြဲ)မွာ အဆင့္-၅ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းႀကီး ျဖစ္လာၿပီးတဲ့ေနာက္ မုန္တိုင္းအရွိန္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္မဲ့ ေလတိုက္ႏွဳန္း ခန္႕မွန္းေျမပံု (GFS MODEL)ကို တင္ျပထားပါတယ္။ Facebook . . . → Read More: အဆင့္-၅ စူပါဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းႀကီး ျဖစ္လာမည့္ PHAILIN-02B