မုန္တိုင္း ၂ခုၾကားက်ေရာက္မည့္ အေျခအေနေၾကာင့္ မိုးႀကီးေရလႊမ္းမႈ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚႏိုင္

ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္၌ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ INVEST-91W သည္ ပိုမိုအားေကာင္းလာၿပီး ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 09W(NINE)အျဖစ္သို႕ေရာက္ရွိကာ အေနာက္ေျမာက္ဘက္(Heading 300 degree)သို႕ တစ္နာရီ ၇ မိုင္ႏွဳန္းခန္႕ျဖင့္ ေရြ႕လ်ားလွ်က္ရွိပါသည္။ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းသည္ ပိုမိုအားေကာင္းလာၿပီး လာမည့္ ၁၂ နာရီအတြင္း မုန္တိုင္းအျဖစ္သို႕ ေရာက္ရွိကာ ဟိုင္နန္ကၽြန္းႏွင့္ တံုကင္ပင္လယ္ေကြ႕အား ျဖတ္သန္း၍ ဗီယက္နန္ႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းကမ္းေျခအား ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္မည္ဟု JTWC မွ ဇူလိုင္လ ၃၁ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၉ နာရီခြဲတြင္ ထုတ္ျပန္ထားေသာ Warning-1 တြင္ ေတြ႕ရွိရပါသည္။ (ပံု-၁)

310300Z POSITION NEAR 15.1N 115.9E. TROPICAL DEPRESSION 09W (NINE), LOCATED APPROXIMATELY 451 NM . . . → Read More: မုန္တိုင္း ၂ခုၾကားက်ေရာက္မည့္ အေျခအေနေၾကာင့္ မိုးႀကီးေရလႊမ္းမႈ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚႏိုင္

ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္မွ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 09W-NINE ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္သို႕ ေရာက္ရွိ

ဇူလိုင္လ ၂၁ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ေန႕လည္ ၁၂၃၀ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ NRL data မ်ားအရ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 09W(NINE – ဖိလစ္ပိုင္အမည္ FERDIE) သည္ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္သို႕ ဝင္ေရာက္လာၿပီး ေဟာင္ေကာင္၏ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ ၃၁၀ မိုင္ခန္႕ အကြာသို႕ ေရာက္ရွိ ဗဟိုျပဳကာ လြန္ခဲ့သည့္ ၆ နာရီအတြင္း အေနာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ တစ္နာရီ ၁၀ မိုင္ႏွဳန္းခန္႕ျဖင့္ ေရြ႕လ်ားခဲ့ပါသည္။

ဖိလစ္ပိုင္မိုးေလဝသဌာန(TYPHOON 2000) မွ ခန္႕မွန္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ လာမည့္ တနလၤာေန႕တြင္ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္အတြင္း ေဟာင္ေကာင္၏ ေတာင္ဘက္မွ ျဖတ္သန္းရင္း အင္အားပိုမိုေကာင္းလာကာ မုန္တိုင္းအဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိလာႏိုင္မည္ဟု ခန္႕မွန္းထားပါသည္။

NRL မွ ခန္႕မွန္းလမ္းေၾကာင္းပံုေဖၚမႈအရ မုန္တိုင္းအဆင့္သို႕ေရာက္ရွိလာၿပီးေနာက္ လာမည့္ ၇၂ . . . → Read More: ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္မွ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 09W-NINE ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္သို႕ ေရာက္ရွိ