ေနာက္ထပ္လူေတြေနနုိင္သည္႕ ကမာၻတခုေလာ

ေနာက္ထပ္လူေတြေနနုိင္သည္႕ကမာၻတခုေလာ………………

ဒီအေၾကာင္းတရားကေတာ့ အံ့မခန္း တိုးတက္ေနတဲ့ ကမာၻၾကီးက ေနာင္လာမဲ့ ေနာက္မ်ဳိးဆက္သစ္ေတြ ရဲ႕ ျမင့္မားတဲ့ နည္းပညာေတြနဲ႕ ကိုလိုနီ နယ္ခ်ဲ႕ ဖို႕အတြက္ အခြင့္အေရးျဖစ္လာႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ နကၡတ္တာရာ သိပၸံပညာရွင္ေတြကေတာ့ ကမာၻႏွင့္ အလြန္တူတဲ့ ျဂိဳလ္တစ္ခုကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိေၾကာင္း ေၾကျငာထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ ထို ျဂိဳလ္ၾကီးဟာ ကမာၻထက္ ၃ဆ ၾကီးျပီး ကမာၻႏွင့္ အလင္းႏွစ္ ၂ဝ မိုင္ ကြာေဝးတယ္လို႕ဆိုပါတယ္။ ေတြ႕ရွိခဲ့တဲ့ ကမာၻသစ္ၾကီးဟာ စၾကာဝဠာထဲက Goldilocks ဇုန္လို႕ ေခၚတဲ့ ေနရာမွာ ရွိပါတယ္။ ထိုေနရာမွာလည္း ပူျခင္း၊ ေအးျခင္းႏွင့္ ပင္လယ္ ျမစ္၊ေခ်ာင္းေတြ ရွိပါတယ္။ ထို႕အျပင္ ကမာၻၾကီးမွာ ရစ္ထားတဲ့ ဓါတ္ေငြ႕ေတြရွိသလို ထိုျဂိဳလ္ၾကီးကိုလဲ ရစ္ပါတ္ထားတဲ့ ဓါတ္ေငြ႕ေတြရွိေနျခင္း၊ ကမာၻေျမၾကီး . . . → Read More: ေနာက္ထပ္လူေတြေနနုိင္သည္႕ ကမာၻတခုေလာ