တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း NARI အေနာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားၿပီး ဗီယက္နန္ကမ္းေျခသို႕ ဦးတည္

တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း NARI(24W)သည္ အေနာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားေနၿပီး JTWC Warning-16 တြင္ ဗီယက္နန္ႏိုင္ငံ ဒါနန္းၿမိဳ႕ အေနာက္ဘက္ ၄ဝဝ မိုင္ခန္႕အကြာ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ျပင္၌ ဗဟိုျပဳလွ်က္ရွိပါသည္။ ယေန႕(ေအာက္တိုဘာလ ၁၃ ရက္)ညေန ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၆ နာရီခြဲ၌ မုန္တိုင္းဗဟိုတြင္ ေလတိုက္ႏွဳန္း 90 knot မွ 110 knots(တစ္နာရီ ၁ဝ၃ မိုင္မွ ၁၂၅ မိုင္ႏွဳန္း) အထိ ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး လွဳိင္းအျမင့္ ၃၇ ေပ အထိ ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖၚျပထားပါသည္။

တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း NARI သည္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၄ ရက္ ည ပိုင္း၊ ၁၅ ရက္ နံနက္ အေစာပိုင္းတြင္ ဗီယက္နန္ႏိုင္ငံကမ္းေျခအား ဒါနန္းၿမိဳ႕ေတာင္ဘက္ ၁၅ . . . → Read More: တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း NARI အေနာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားၿပီး ဗီယက္နန္ကမ္းေျခသို႕ ဦးတည္

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္မွ PHAILIN အၿပီး ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္မွ NARI အႂကြင္းအက်န္ကို ဆက္ေစာင့္ရဦးမည္

စူပါဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း PHAILIN(02B)သည္ အိႏိၵယႏိုင္ငံ ကမ္းေျခအား မူလခန္႕မွန္းလမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ေက်ာ္ျဖတ္ဝင္ေရာက္လွ်က္ရွိေၾကာင္း previous post တြင္ တင္ျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

ဆက္လက္၍ ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမည့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံကို ေက်ာ္ျဖတ္တိုက္ခတ္လာခဲ့ေသာ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း NARI(24W)သည္ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္အတြင္း အေနာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ ေရြ႕လ်ားေနၿပီး လာမည့္ ၄၈ နာရီေနာက္ပိုင္း(ေအာက္တိုဘာလ ၁၄ ရက္ ည ပိုင္းတြင္ ဗီယက္နန္ကမ္းေျခအား ဒါနန္းၿမိဳ႕အနီးမွ ကုန္းတြင္းသို႕ ဒုတိယအႀကိမ္ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ဦးမည္ျဖစ္ပါသည္။

တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း NARI ကမ္းေျခသို႕ ဝင္ေရာက္ၿပီးေနာက္ မုန္တိုင္းအႂကြင္းအက်န္မ်ားသည္ အေနာက္ေတာင္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း တနသၤာရီတိုင္းေဒသမ်ားသို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားမည္ဟု ခန္႕မွန္းထားပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္ႏွင့္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေဖၚျပပါေဒသအတြင္း မိုးႀကီးႏိုင္မည့္ အေျခအေနရွိပါေၾကာင္း ႀကိဳတင္အသိေပး တင္ျပအပ္ပါသည္။

. . . → Read More: ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္မွ PHAILIN အၿပီး ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္မွ NARI အႂကြင္းအက်န္ကို ဆက္ေစာင့္ရဦးမည္