တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း MAWAR အားေလ်ာ့လာၿပီ

ဇြန္လ ၅ ရက္ ၊ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၆ နာရီခြဲတြင္ ရရွိသည့္ NRL data မ်ားအရ၊ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း MAWAR(04W) သည္ – အဆင့္-၁ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း အဆင့္သို႕ ေလ်ာ့က်သြားကာ၊ အေရွ႕ဖိလစ္ပိုင္ ပင္လယ္ျပင္မွ ထြက္ခြာသြားၿပီျဖစ္ၿပီး အေရွ႕ေျမာက္ဘက္သို႕ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အိုကီနာဝါကၽြန္းေတာင္ဘက္ ၁၃၅ ခန္႕မွ ျဖတ္သန္းေရြ႕လ်ားလ်က္ရွိပါသည္။

မုန္တိုင္းဗဟိုတြင္ ေလတိုက္ႏွဳန္း တစ္နာရီ ၁၈၅ ကီလိုမီတာ(၁၀၀ ေနာ္တီကယ္မိုင္ႏွဳန္း) ရွိေနၿပီး၊ မုန္တိုင္းဒီလွဳိင္းအျမင့္ ၃၂ ေပ ရွိကာ၊ မုန္တိုင္းအရြယ္အစားမွာ အခ်င္း ၇၆၀ ကီလိုမီတာ(၄၁၀ ေနာ္တီကယ္မိုင္) ရွိသည့္ ႀကီးမားေသာ အရြယ္အစားျဖစ္ပါသည္။

တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း MAWAR oည္ လာမည့္ ၂၄ နာရီအတြင္း၊ . . . → Read More: တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း MAWAR အားေလ်ာ့လာၿပီ

အဆင့္-၃ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း MAWAR – အိုကီနာဝါကၽြန္းအား စ ၍ တိုက္ခတ္ေနၿပီ

ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း MAWAR(04W – ဖိလစ္ပိုင္အမည္ AMBO) သည္ အဆင့္-၃ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းႀကီး ျဖစ္လာၿပီး ေျမာက္-အေရွ႕ေျမာက္ဘက္သို႕ တစ္နာရီ ၁၅ ကီလိုမီတာႏွဳန္းျဖင့္ ဆက္လက္ ေရြ႕လ်ားလွ်က္ရွိေၾကာင္း၊ မုန္တိုင္းအရြယ္အစားမွာလည္း ပိုမို ႀကီးမားလာၿပီး အခ်င္း ၇၉၅ ကီလိုမီတာ(၄၃၀ ေနာ္တီကယ္မိုင္) ရွိလာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ မုန္တိုင္းဗဟိုတြင္ ေလတိုက္ႏွဳန္း တစ္နာရီ ၁၁၅ မိုင္မွ ၁၄၅ မိုင္ႏွဳန္းအထိရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ T2K မွ ထုတ္ျပန္ထားပါသည္။

NRL data အရ ဇြန္လ ၄ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၇ နာရီခြဲတြင္ အဆင့္-၃ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း MAWAR သည္ အိုကီနာဝါကၽြန္း၏ ေတာင္-အေနာက္ေတာင္ဘက္ ၄၈၅ ကီလိုမီတာခန္႕(၃၀၀ မိုင္ခန္႕) . . . → Read More: အဆင့္-၃ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း MAWAR – အိုကီနာဝါကၽြန္းအား စ ၍ တိုက္ခတ္ေနၿပီ

တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း MAWAR ႏွင့္ ျမန္မာ့ ကမ္းရိုးတန္းမွ တိမ္တိုက္မ်ား အေျခအေန

ဇြန္လ ၃ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ေန႕လည္ ၁၂၃၀ နာရီတြင္ေတြ႕ျမင္ရသည့္ မုန္တိုင္း မ်က္ေစ့ထင္ရွားစြာ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အဆင့္-၂ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း MAWAR(04W – ဖိလစ္ပိုင္အမည္ AMBO)ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္းမွ စတင္ကာ ျမန္မာ့ ကမ္းရိုးတန္း တစ္ခုလံုးဖံုးလႊမ္းေနသည့္ တိမ္တိုက္ႀကီးကို ေတြ႕ျမင္ရပါသည္။ အဆင့္-၂ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း အဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိေနသည့္ MAWAR(AMBO) သည္ လာမည့္ ၁၂ နာရီအတြင္း ပိုမိုအားေကာင္းလာၿပီး အဆင့္-၃ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းႀကီးအဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း TSR မွ ခန္႕မွန္းထားပါသည္။

Typhoon MAWAR (AMBO) maintains its intensification trend and is likely to become a Category . . . → Read More: တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း MAWAR ႏွင့္ ျမန္မာ့ ကမ္းရိုးတန္းမွ တိမ္တိုက္မ်ား အေျခအေန

အရြယ္ႀကီးလာသည့္ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း MAWAR

ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္မွ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း MAWAR (04W)(ဖိလစ္ပိုင္အမည္ AMBO) သည္ ပိုမိုအားေကာင္းလာေနၿပီး မူလခန္႕မွန္းထားသည့္ လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ မုန္တိုင္း အရြယ္အစား အခ်င္း ကီလိုမီတာ ၅၀၀ အထိ ရွိလာေသာေၾကာင့္ ၄င္း ျဖတ္သန္းေရြ႕လ်ားမည့္လမ္းေၾကာင္းေပၚမွ Ishigak-Shima, Miyako Jima ႏွင့္ Okinawa ကၽြန္းမ်ားသည္လည္း မုန္တိုင္း ေလျပင္း တိုက္ခတ္ခံရဘြယ္ရွိေနပါသည္။

T2K မွ ခန္႕မွန္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္လာမည့္ တနလၤာေန႕ ညေနပိုင္း မတိုင္မီ (၂၄ နာရီအတြင္း) အဆင့္-၂ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း အဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိလာမည္ျဖစ္ပါသည္။ လာမည့္ ၃၆ နာရီ ေနာက္ပိုင္း တြင္ အိုကီနာဝါကၽြန္းအနီး သို႕ အဆင့္-၂ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း အဖ်ားပိုင္း စတင္ဝင္ေရာက္တိုက္ခတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ ၄၈ . . . → Read More: အရြယ္ႀကီးလာသည့္ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း MAWAR

ပစိဖိတ္သမုဒၵရာေျမာက္ပိုင္းမွ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း FOUR အပူပိုင္းမုန္တိုင္း MAWAR ျဖစ္လာ

ပစိဖိတ္အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း၊ ဖိလစ္ပိုင္ ပင္လယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း FOUR သည္ ဇြန္လ ၁ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၀၀း၂၀ နာရီတြင္ စတင္၍ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းအဆင့္ သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး၊ ပိုမိုအားေကာင္းလာကာ ဇြန္လ ၁ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ေန႕လည္ ၁၂၃၀ နာရီ မွ စတင္၍ အပူပိုင္းမုန္တိုင္း MAWAR ျဖစ္လာပါသည္။ အပူပိုင္းမုန္တိုင္း MAWAR သည္ လာမည့္ ၃၆ နာရီအတြင္း ပိုမိုအားေကာင္းလာၿပီး အဆင့္-၁ တိုင္ဖြန္းမန္တိုင္းအျဖစ္သို႕ ေရာက္ရွိလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆင့္-၁ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း အဆင့္ေရာက္လာမည့္ အခ်ိန္တြင္ မုန္တိုင္း ဗဟိုသည္ 18.5 N ႏွင့္ 124.6 E သို႕ ေရာက္ရွိ ဗဟိုျပဳၿပီး . . . → Read More: ပစိဖိတ္သမုဒၵရာေျမာက္ပိုင္းမွ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း FOUR အပူပိုင္းမုန္တိုင္း MAWAR ျဖစ္လာ