ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္သို႕ တစ္ေၾကာ့ျပန္ဝင္ေရာက္လာသည့္ INVEST 91W မုန္တိုင္းျဖစ္လာဦးမည္

ဇူလိုင္လ ၂၅ ရက္၊ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၂၄း၃ဝ နာရီတြင္ စတင္ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း NRL မွ မွတ္တမ္းတင္ထားခဲ့သည့္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 91W သည္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းအား ဇူလိုင္ ၂၇ ရက္ည ပိုင္းတြင္ ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္သို႕ ဇူလိုင္ ၂၉ ရက္၌ ေရာက္ရွိခဲ့ပါသည္။ ဇူလိုင္လ ၃၁ ရက္တြင္ အေရွ႕ဘက္သို႕ ျပန္လည္ခ်ဳိးေကြ႕ခဲ့ၿပီး ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္း Luzon ကၽြန္းအား မနီလာၿမိဳ႕ေပၚမွ ျဖတ္သန္းကာ ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္မွတစ္ဆင့္ ပစိဖိတ္အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းသို႕ ေရာက္ရွိကာ ၾသဂုတ္လ ၂၂ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ဝ၆း၃ဝ နာရီ၌ ေလဖိအားနည္းဆဲအျဖစ္ ျပန္လည္ အသက္ဝင္လာၿပီး (ပံု-၁) တြင္ေဖၚျပထားသည့္ လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ေတာင္ပိုင္းသို႕ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာခဲ့ပါသည္။

91W သည္ . . . → Read More: ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္သို႕ တစ္ေၾကာ့ျပန္ဝင္ေရာက္လာသည့္ INVEST 91W မုန္တိုင္းျဖစ္လာဦးမည္

ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 93W အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားေန

ထိုင္းပင္လယ္ေကြ႕တြင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 93W သည္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၃ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ေန႕လည္ ၁၂၃၀ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ NRL data မ်ားအရ ရေနာင္းၿမိဳ႕ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၁၆၀ ခန္႕၊ Nakhon Si Thamarat ခရိုင္ Tha Sala ၿမိဳ႕ အေရွ႕ဘက္ ၄၅ မိုင္ခန္႕ကြာေဝးသည့္ ပင္လယ္ျပင္မွ အေနာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ တစ္နာရီ ၁၄ မိုင္ႏွဳန္းခန္႕ျဖင့္ ဆက္လက္ ေရြ႕လ်ားလွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။

View animation

93W 23 Oct 2012 0600Z Location: 8.7 100.6 Winds: 15 knots Central Pressure: . . . → Read More: ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 93W အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားေန

ထိုင္းပင္လယ္ေကြ႕မွ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 93W ကပၸလီပင္လယ္သို႕ ေရာက္ရွိႏိုင္

ထိုင္းပင္လယ္ေကြ႕တြင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 93W သည္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၃ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၀၆၃၀ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ NRL data မ်ားအရ ရေနာင္းၿမိဳ႕ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၂၄၀ ခန္႕အကြာပင္လယ္ျပင္တြင္ ဗဟိုျပဳေနၿပီး အေနာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ ေရြ႕လ်ားခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။ အားေကာင္းလာသည့္ အေျခအေနမရွိေသာ္လည္း ပင္လယ္ျပင္အပူခ်ိန္ျမင့္တက္ေနမႈမ်ားေၾကာင့္ သတိျပဳေစာင့္ၾကည့္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

Animation ပံုမ်ားအရ 93W သည္ အေနာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ ေရြ႕လ်ားၿပီး ရေနာင္းၿမိဳ႕အနီးမွ ျဖတ္ေက်ာ္ကာ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္သို႕ ေရာက္ရွိလာမည္ဟု ခန္႕မွန္းထားပါသည္။  View animation

93W – 23 Oct 2012 0000Z Location: 8.4 101.8 Winds: 15 . . . → Read More: ထိုင္းပင္လယ္ေကြ႕မွ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 93W ကပၸလီပင္လယ္သို႕ ေရာက္ရွိႏိုင္

ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 95B အာေရဗ်ပင္လယ္သို႕ ေရာက္ရွိ

အိႏိၵယႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္းစြန္း ႏွင့္ သီရိလကၤာႏိုင္ငံ အေနာက္ဘက္ လကၠာဒိုက္ ပင္လယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 95B သည္ အိႏိၵယႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္းစြန္း တမီလ္နာဒူးႏွင့္ ကီရာလာ ျပည္နယ္မ်ားကို ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး အာေရဗ်ပင္လယ္သို႕ ေရာက္ရွိသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေအာက္တိုဘာ ၂၀ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၂၄၃၀ နာရီတြင္ရရွိသည့္ NRL data မ်ားအရ သိရပါသည္။ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 95B သည္ ကီရာလာျပည္နယ္၊ ကိုခ်ီၿမိဳ႕ အေနာက္ဘက္ မိုင္ ၁၁၀ ခန္႕ ပင္လယ္ျပင္တြင္ ဆက္လက္ တည္ရွိေနၿပီး အေနာက္ဘက္သို႕ ေရြ႕လ်ားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

. . . → Read More: ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 95B အာေရဗ်ပင္လယ္သို႕ ေရာက္ရွိ

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ ေတာင္ပိုင္းမွ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 95B ဆက္လက္တည္ရွိေနဆဲ

ေအာက္တိုဘာလ ၂၀ ရက္၊ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ေန႕လည္ ၁၂၃၀ နာရီတြင္ ၇ရွိသည့္ NRL data မ်ားအရ  ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ဆက္စပ္လွ်က္ရွိေသာ၊ အိႏိၵယႏိုင္ငံ ေတာင္ဘက္-သီရိလကၤာႏိုင္ငံ အေရွ႕ဘက္၊ လကၠာဒိုက္ပင္လယ္(Laccadive Sea)တြင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 95B သည္ အားေကာင္းလာသည့္ အေျခအေနမရွိေသာ္လည္း အိႏိၵယႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္း တမီလ္နာဒူးျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္း Madurai ၿမိဳ႕ေတာင္ဘက္ မိုင္၉၀ ခန္႕၊ သီရိလကၤာႏိုင္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္ ကိုလံဘို အေနာက္ေျမာက္ဘက္ မိုင္ ၁၆၀ ခန္႕အကြာ ပင္လယ္ျပင္တြင္ ဆက္လက္ တည္ရွိေနၿပီး လြန္ခဲ့သည့္ ၆ နာရီအတြင္း ေျမာက္ဘက္သို႕ တစ္နာရီ ၉ မိုင္ႏွဳန္းခန္႕ျဖင့္ ေရြ႕လ်ားခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 95B ပိုမိုအားေကာင္းလာႏိုင္ဘြယ္ရွိ/မရွိႏွင့္ တမီလ္နာဒူးျပည္နယ္ . . . → Read More: ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ ေတာင္ပိုင္းမွ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 95B ဆက္လက္တည္ရွိေနဆဲ

သီရိလကၤာအေရွ႕ဘက္တြင္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 95B ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိ

ေအာက္တိုဘာလ ၁၉ ရက္၊ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၀၆၃၀ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ NRL data မ်ားအရ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေတာင္ပိုင္း၊ သီရိလကၤာႏိုင္ငံ ကိုလံဘိုၿမိဳ႕ အေရွ႕ဘက္ ၈၅ မိုင္ခန္႕ ပင္လယ္ျပင္တြင္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 95B သည္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၈ ရက္ ည သန္းေခါင္အခ်ိန္ခန္႕မွ စတင္ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။

95B သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၆ နာရီက အေနာက္ဘက္သို႕ တစ္နာရီလွ်င္ ၁၀ မိုင္ႏွဳန္းခန္႕ျဖင့္ ေရြ႕လ်ားခဲ့ၿပီး၊ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေတာင္ပိုင္းမွ အိႏိၵယႏိုင္ငံ အေနာက္ဘက္ကမ္းရိုးတန္းႏွင့္ အာေရဗ်ပင္လယ္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားႏိုင္မည္ဟု ခန္႕မွန္းရပါသည္။

95B 19 Oct 2012 0000Z Location: 6.3 78.8 Winds: 15 . . . → Read More: သီရိလကၤာအေရွ႕ဘက္တြင္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 95B ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိ

ဂူအမ္ကၽြန္းအနီးမွ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 92W

စက္တင္ဘာလ ၁၉ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၀၆၃၀ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ NRL data မ်ားအရ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း၊ ဂူအမ္ကၽြန္းအနီးတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 92W သည္ ပိုမိုအားေကာင္းလာျခင္း မရွိပဲ ဆက္လက္တည္ရွိေနၿပီး အေနာက္ဘက္သို႕ ေရြ႕လ်ားကာ ဂူအမ္ကၽြန္း အေနာက္ဘက္ မိုင္ ၂၉၀ ခန္႕၊ Palau ကၽြန္း အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ ၅၆၅ မိုင္ခန္႕၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ အေရွ႕ဘက္ ကမ္းရိုးတန္းမွ မိုင္ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႕သို႕ ေရာက္ရွိလာေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။

92W – 19 Sep 2012 0000Z Location: 13.2 140.5 Winds: 15 knots Central . . . → Read More: ဂူအမ္ကၽြန္းအနီးမွ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 92W

ပစိဖိတ္အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းမွ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္မ်ား ထပ္မံျဖစ္ေပၚမႈ အေျခအေန

ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္၊ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၀၆၃၀ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ NRL data မ်ား အရ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း၊ Palau ကၽြန္း အေနာက္ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၂၀၀ ခန္႕၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ မနီလာၿမိဳ႕ေတာ္ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ ၉၈၅ မိုင္ခန္႕တြင္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 91W ႏွင့္ ဆိုင္ဖန္ကၽြန္း အေနာက္ေျမာက္ဘက္ မိုင္ ၃၅၀ ခန္႕၊ မနီလာၿမိဳ႕ အေရွ႕-အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ မိုင္ ၁၄၀၀ ခန္႕တြင္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 92W တို႕စတင္  ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိပါသည္။

91W – 31 Aug 2012 0000Z Location: 5.4 132.1 Winds: 15 knots . . . → Read More: ပစိဖိတ္အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းမွ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္မ်ား ထပ္မံျဖစ္ေပၚမႈ အေျခအေန