မုန္တိုင္း LEHAR-05B ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အတြင္းသို႕ ေရာက္ရွိလာၿပီး ပိုမိုအားေကာင္းလာမည္

ႏိုဝင္ဘာလ ၂၅ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ဝ၉း၃ဝ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ JTWC warning-8 တြင္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အတြင္းသို႕ ေရာက္ရွိလာသည့္ အပူပိုင္းမုန္တိုင္း LEHAR(05B)သည္အေနာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္(Heading 300 degrees သို႕ 18 km/h ႏွဳန္းျဖင့္ ေရြ႕လ်ားလွ်က္ရွိၿပီး မုန္တိုင္းဗဟို၌ ေလတိုက္ႏွဳန္း တစ္နာရီ 113 km/h to 137 km/h (70.21 mph to 85.12 mph) အထိရွိကာ လွဳိင္းအျမင့္ ၁၇ ေပ ရွိေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကိုကိုးကၽြန္းေလဆိပ္၏ အေနာက္ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၁၇ဝခန္႕၊ အိႏိၵယႏိုင္ငံ ခ်င္ႏိုင္း(CHENNAI)ၿမိဳ႕ အေရွ႕ဘက္ ၇၈၅ မိုင္ခန္႕အကြာ ပင္လယ္ျပင္တြင္ တည္ရွိေနေေၾကာင္း သိရပါသည္။

WUND Movement:   . . . → Read More: မုန္တိုင္း LEHAR-05B ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အတြင္းသို႕ ေရာက္ရွိလာၿပီး ပိုမိုအားေကာင္းလာမည္