စူပါဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းႀကီး PHAILIN-02B အိႏိၵယကမ္းေျခအား ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္လွ်က္ရွိ

ေအာက္တိုဘာလ ၁၂ ရက္၊ ယေန႕ ၁၅း၃ဝ နာရီ( ညေန ၃ နာရီခြဲ)တြင္ စူပါဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းႀကီး PHAILIN ၏ ဗဟိုသည္ ကုန္းတြင္းသို႕ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္လုနီး အေျခအေနအား ေဖၚျပပါ ၿဂိဳလ္တုပံုတြင္ ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။

မုန္တိုင္းအဖ်ားပိုင္းကုန္းတြင္းသို႕ စတင္ဝင္ေရာက္ၿပီးေနာက္ အင္အားအနည္းငယ္ေလ်ာ့က်သြားၿပီး အဆင့္-၄ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း(မုန္တိုင္းဗဟိုေလတိုက္ႏွဳန္း ၁၃ဝ ေနာ္တီကယ္မိုင္(150 mph) ျဖင့္ ဆက္လက္ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္လွ်က္ ရွိပါသည္။

တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း UTOR အင္အားေလ်ာ့က်ၿပီး တရုတ္ေတာင္ပိုင္းကမ္းေျခအား တစ္နာရီ 9knots ႏွဳန္းျဖင့္ ဆက္လက္ျဖတ္ေက်ာ္လွ်က္ရွိ

တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း UTOR သည္ တရုတ္ေတာင္ပိုင္းကမ္းေျခအား ယေန႕နံနက္ပိုင္းမွ စတင္၍ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္လွ်က္ရွိရာ – ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္သည့္ လမ္းေၾကာင္းသည္ မူလခန္႕မွန္းလမ္းေၾကာင္း၏ အေရွ႕ဘက္ မိုင္ ၃ဝခန္႕(မကာအိုၿမိဳ႕ အေနာက္ဘက္ ၁၁၇ မိုင္ခန္႕)၊ Maoming ၿမိဳက အေရွ႕ဘက္ မိုင္ ၆ဝ ခန္႕သို႕ ေရြ႕သြားခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ မုန္တိုင္း ကုန္းတြင္းသို႕ စတင္ဝင္ေရာက္သည္ႏွင့္ ေျမမ်က္ႏွာျပင္အေနအထားေၾကာင့္ အားေလ်ာ့သြားၿပီး ၾသဂုတ္လ ၁၄ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၂း၃ဝ နာရီမွ စတင္၍ အဆင့္-၁ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း(ဗဟိုေလတိုက္ႏွဳန္း 80 knots – တစ္နာရီမိုင္ ၉ဝ ႏွဳန္းေက်ာ္ေက်ာ္)သို႕ က်ဆင္းသြားၿပီး အရြယ္အားမွာလည္း အခ်င္းမိုင္ ၃ဝဝ ခန္႕ အထိ ေလ်ာ့က်သြားေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။

မုန္တိုင္း . . . → Read More: တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း UTOR အင္အားေလ်ာ့က်ၿပီး တရုတ္ေတာင္ပိုင္းကမ္းေျခအား တစ္နာရီ 9knots ႏွဳန္းျဖင့္ ဆက္လက္ျဖတ္ေက်ာ္လွ်က္ရွိ

အဆင့္-၃ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း UTOL ဖိလစ္ပိုင္သို႕ဝင္ေရာက္တိုက္ခတ္မည္

GFS ကြန္ပ်ဴတာ ေမာ္ဒယ္မွ ႀကိဳတင္ ပံုေဖၚခန္႕မွန္းခ်က္ အရ ၾသဂုတ္လ ၁ဝ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၂၄း၃ဝ နာရီတြင္ အဆင့္-၁ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း-UTOL (ဗဟိုေလတိုက္ႏွဳန္း 70 knots) သည္ အဆင့္ -၂ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းအဆင့္ (ဗဟိုေလတိုက္ႏွဳန္း – 90 knots)သို႕ လည္းေကာင္း၊ ၾသဂုတ္လ ၁၁ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ဝ၆း၃ဝ နာရီတြင္ တြင္ အဆင့္-၃ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း(ဗဟိုေလတိုက္ႏွဳန္း 100 knots)သို႕ လည္းေကာင္း အင္အားေကာင္းလာမည္ျဖစ္ၿပီး တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ျပင္ ေတာင္ပိုင္း၌ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ INVEST 97W သည္ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း အရွိန္ျဖင့္ အေနာက္ဘက္(ဗီယက္နန္ကမ္းေျခဘက္သို႕) ေရြ႕လ်ားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ (ပံု-၁)

JTWC . . . → Read More: အဆင့္-၃ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း UTOL ဖိလစ္ပိုင္သို႕ဝင္ေရာက္တိုက္ခတ္မည္

MAHASEN လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ေတာင္ပိုင္းသို႕ ဝင္သြားၿပီ

မုန္တိုင္း MAHASEN သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ေတာင္ဘက္ ကမ္းေျခအား  Barisal Division – Barisal ၿမိဳ႕ ေတာင္ဘက္ ၆၂ မိုင္ခန္႕အကြာ ကမ္းေျခအား ျဖတ္ေက်ာ္၍ ကုန္းတြင္းသို႕ ဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း JTWC ႏွင့္ NRL data update မ်ားအရ သိရပါသည္။

ယေန႕ နံနက္ ၉ နာရီေနာက္ပိုင္းက မူလခန္႕မွန္းလမ္းေၾကာင္းမွ ေျမာက္ဘက္ ၆၈ မိုင္ခန္႕သို႕ ေျပာင္းလဲေရြ႕လ်ားၿပီး ကုန္းတြင္းသို႕ ဝင္ေရာက္သြားခဲ့ကာ ကုန္းတြင္းမုန္တိုင္းအျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရွိေနပါသည္။ ေနာက္ဆံုးရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ကုန္းတြင္းမုန္တိုင္း MAHASEN သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ဒါကာၿမိဳ႕ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၆ဝ ခန္႕ ကုန္းတြင္း၌ တည္ရွိေနၿပီး မၾကာမီ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းအျဖစ္သို႕ . . . → Read More: MAHASEN လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ေတာင္ပိုင္းသို႕ ဝင္သြားၿပီ