စုစုေပါင္း မိုင္ ၂၂၇ဝ ခန္႕ ခရီးႏွင္ခဲ့ေသာ UTOR

Hunan ျပည္နယ္ႏွင့္ Guangxi ျပည္နယ္ နယ္စပ္ထိေအာင္ ၄၁ဝ မိုင္နီးပါး ကုန္းတြင္း ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းအျဖစ္ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားလွ်က္ရွိေနဆဲျဖစ္သည့္ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း UTOR(11W) သည္ ၾသဂုတ္လ ၁၆ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၈း၃ဝ နာရီတိုင္ေအာင္ အရွိန္မေသႏိုင္ေသးပဲ ကုန္းတြင္းေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းအဆင့္ (ေလတိုက္ႏွဳန္း 30 knots ျဖင့္) ဆက္လက္တည္ရွိေနေၾကာင္း ေနာက္ဆံုးရရွိသည့္ NRL data မ်ားအရ သိရပါသည္။

NRL data မွတ္တမ္းအရ 14 Aug 2013 0600Z(ၾသဂုတ္လ ၁၄ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၂း၃ဝ နာရီတြင္ Location: 21.5 111.9(Hailing Dao ကၽြန္း၊ Ducun ၿမိဳ႕ေပၚမွ တရုတ္ေတာင္ပိုင္းကမ္းေျခအား Winds: 80 knots . . . → Read More: စုစုေပါင္း မိုင္ ၂၂၇ဝ ခန္႕ ခရီးႏွင္ခဲ့ေသာ UTOR

UTOR-11W ကုန္းတြင္းေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းအျဖစ္ တရုတ္-Hunan ျပည္နယ္သို႕ ေရာက္ရွိၿပီးေနာက္ ပ်က္ျပယ္သြားေတာ့မည္

တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း UTOR-11W(ဖိလစ္ပိုင္အမည္ LABUYO)သည္ တရုတ္ျပည္ေတာင္ပိုင္းကမ္းေျခအား ၾသဂုတ္လ ၁၄ ရက္ ေန႕တြင္ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ကုန္းတြင္းမုန္တိုင္းအျဖစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္ အေစာပိုင္းတြင္ အေနာက္ဘက္သို႕ ဦးစြာ ခ်ဳိးေကြ႕ခဲ့ပါသည္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၈း၃ဝ နာရီတြင္ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္သို႕ ခ်ဳိးေကြ႕ၿပီး တရုတ္ျပည္မ(Hunan ျပည္နယ္)သို႕ ကုန္းတြင္းေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း  အျဖစ္ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားကာ ပ်က္ျပယ္သြားေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။(ပံု -၁)

11W UTOR 16 Aug 2013 0000Z Location: 24.9 111.8 Winds: 30 knots Central Pressure: 1000 hPa

တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း ကုန္းတြင္းသို႕ဝင္ေရာက္ၿပီး ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္ေန႕မွ စတင္၍ . . . → Read More: UTOR-11W ကုန္းတြင္းေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းအျဖစ္ တရုတ္-Hunan ျပည္နယ္သို႕ ေရာက္ရွိၿပီးေနာက္ ပ်က္ျပယ္သြားေတာ့မည္

မုန္တိုင္း UTOR-11W တရုတ္ေတာင္ပိုင္းကမ္းေျခအား ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ေတာ့မည္

အခ်င္းမိုင္ ၃ဝဝ ေက်ာ္ရွိေသာ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း UTOR(11W)သည္ ၾသဂုတ္လ ၁၃ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၉း၃ဝ နာရီတြင္ တရုတ္(ျပည္မ) Guangdong ျပည္နယ္၊ Maoming ၿမိဳ႕ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၂၁ဝ ခန္႕၊ မကာအိုၿမိဳ႕ ေတာင္ဘက္ ၁၉၅ မိုင္ခန္႕၊ ဗီယက္နန္ႏိုင္ငံ ဟႏိြဳင္းၿမိဳ႕ အေရွ႕-အေရွ႕ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၅၅ဝ ခန္႕ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ျပင္တြင္ ဗဟိုျပဳေနပါသည္။

မုန္တိုင္းသည္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၈း၃ဝ နာရီ မတိုင္မီ အေနာက္ေျမာက္ဘက္(Heading 300˚)ျဖင့္ ေရြ႕လ်ားခဲ့ၿပီး Heading 312.6˚(ေျမာက္ဘက္အနည္းငယ္ ယြန္း၍) ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားကာ ၾသဂုတ္လ ၁၄ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ဝ၆း၃ဝ နာရီ၌ Maoming ၿမိဳ႕ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ . . . → Read More: မုန္တိုင္း UTOR-11W တရုတ္ေတာင္ပိုင္းကမ္းေျခအား ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ေတာ့မည္

ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္အတြင္းျဖတ္သန္းၿပီးေနာက္ မကာအိုအနီးမွ ကုန္းတြင္းဝင္ေရာက္မည့္ တိုင္ဖြန္း UTOR-11W

တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း UTOR-11W (ဖိလစ္ပိုင္အမည္ LABUYO) သည္ အဆင့္-၂ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း အဆင့္ျဖင့္ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္အတြင္း ေရာက္ရွိလာၿပီး အေနာက္ေျမာက္ဘက္(Heading 292.48˚)သို႕ တစ္နာရီ ၁၅ မိုင္ႏွဳန္းခန္႕ျဖင့္ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားလွ်က္ရွိပါသည္။ ခန္႕မွန္းခ်က္အရ ၾသဂုတ္လ ၁၄ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ဝ၆း၃ဝ နာရီ ေနာက္ပိုင္းတြင္ မုန္တိုင္း UTOR သည္ ဗဟိုေလျပင္းတိုက္ခတ္ႏွဳန္း 110 knots(တစ္နာရီ ၁၁၅ မိုင္ႏွဳန္းျဖင့္ မကာအိုၿမိဳ႕ အေရွ႕ဘက္ မိုင္ ၁၇ဝ ခန္႕ အကြာရွိ တရုတ္-Guangdong ျပည္နယ္ မွ Maoming ၿမိဳ႕ေပၚမွ ျဖတ္ေက်ာ္၍ ကုန္းတြင္းသို႕ဝင္ေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခန္႕မွန္းထားပါသည္။

Super Typhoon UTOR (LABUYO) weakens after it made . . . → Read More: ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္အတြင္းျဖတ္သန္းၿပီးေနာက္ မကာအိုအနီးမွ ကုန္းတြင္းဝင္ေရာက္မည့္ တိုင္ဖြန္း UTOR-11W

UTOR အဆင့္-၂ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း အဆင့္ျဖင့္ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္သို႕ စတင္ဝင္ေရာက္လွ်က္ရွိ

တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း 11W UTOR (ဖိလစ္ပိုင္အမည္ LABUYO) သည္ ၾ၀ဂုတ္လ ၁၂ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ၊ BAGUIO CITY ၏ ေျမာက္ဘက္ ၁၂ မိုင္ခန္႕အကြာမွ ကပ္၍ ျဖတ္သန္းလွ်က္ရွိပါသည္၊ မုန္တိုင္းျဖတ္သန္းစဥ္ အဆင့္-၂ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း(CAT-2 TYPHOON) အျဖစ္ ေလျပင္းတိုက္ခတ္ႏွဳန္း 95 knots(တစ္နာရီ မိုင္ ၁၁ဝ ခန္႕)ျဖင့္ ျဖတ္ေက်ာ္လွ်က္ရွိၿပီး ယခု သတင္းေရးသားခ်ိန္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၁ဝး၃ဝ နာရီတြင္ San Fanando City ေပၚမွ ျဖတ္၍ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္သို႕ စတင္ဝင္ေရာက္လွ်က္ရွိပါသည္။

12 Aug 2013 0000Z Location: 16.5 120.8 Winds: . . . → Read More: UTOR အဆင့္-၂ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း အဆင့္ျဖင့္ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္သို႕ စတင္ဝင္ေရာက္လွ်က္ရွိ