ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္တြင္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္မွ မုန္တိုင္းတစ္ခု ထပ္မံျဖစ္ေပၚဦးမည္

ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ဟိုင္နန္ကၽြန္းႏွင့္ ဗီယက္နန္ႏိုင္ငံတို႕ကို ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ၿပီးျဖစ္သည့္ မုန္တိုင္း JEBI ၏ အႂကြင္းအက်န္တိမ္တိုက္သည္ ယေန႕ည ၁၁ နာရီခြဲအခ်ိန္ ရရွိသည့္ ၿဂိဳလ္တု animation ပံု အရ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္းတို႕သို႕ ေရာက္ရွိလာၿပီ ျဖစ္ပါသည္။(ပံု-၁)

ဇူလိုင္လ ၃ဝ ရက္ေန႕တြင္ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ အေနာက္ပိုင္း၊ ဂူအမ္ကၽြန္း၏ အေရွ႕ေတာင္ဘက္တြင္ စတင္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 94W သည္ ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ေတာင္ပိုင္းသို႕ ေရာက္ရွိလာၿပီး ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံအား ျဖတ္ေက်ာ္ကာ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ေတာင္ပိုင္းသို႕ ၾသဂုတ္လ ၄ ရက္ ညေနပိုင္းတြင္ SULU ပင္လယ္မွတစ္ဆင့္ ဝင္ေရာက္လာမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္အတြင္းသို႕ ေရာက္ရွိမည့္အခ်ိန္(ၾသဂုတ္လ ၅ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၅း၃ဝ နာရီမတိုင္မီတြင္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ . . . → Read More: ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္တြင္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္မွ မုန္တိုင္းတစ္ခု ထပ္မံျဖစ္ေပၚဦးမည္

ကုန္းတြင္းမုန္တိုင္း JEBI-09W ျမန္မာ-တရုတ္နယ္စပ္အနီးအထိ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားမည္

ဗီယက္နန္ႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္း(ဟႏိြဳင္းၿမိဳ႕ေျမာက္ဘက္ မိုင္ ၆ဝ ခန္႕မွ ျဖတ္ေက်ာ္၍ ကုန္းတြင္းသို႕ဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည့္ မုန္တိုင္း JEBI(09W) သည္ ကုန္းတြင္းမုန္တိုင္းအျဖစ္ျဖင့္ အေနာက္ေျမာက္ဘက္(Heading 296 degrees)သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားေနၿပီး ၾသဂုတ္လ ၃ ရက္၊ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၂၄း၃ဝ နာရီေနာက္ပိုင္းတြင္ တရုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္သို႕ ဆက္လက္ဝင္ေရာက္ကာ ဗဟိုေလတိုက္ႏွဳန္း 35 knots သို႕ က်ဆင္းမည္ဟု JTWC warning 14 (Final warning) မွ ရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအား ပံုေဖၚခ်က္တြင္ ေတြ႕ရပါသည္(ပံု)

ကုန္းတြင္းမုန္တိုင္း JEBI သည္ ၾသဂုတ္လ ၄ ရက္၊ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၂း၃ဝ နာရီ တြင္ အနီးဆံုး ျမန္မာ-တရုတ္(ယူနန္ျပည္နယ္) နယ္စပ္မွ မိုင္၉ဝ ခန္႕(ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ . . . → Read More: ကုန္းတြင္းမုန္တိုင္း JEBI-09W ျမန္မာ-တရုတ္နယ္စပ္အနီးအထိ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားမည္

ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္မွ မုန္တိုင္းJEBI ဟိုင္နန္ကၽြန္းအား ျဖတ္ေက်ာ္တိုက္ခတ္ေတာ့မည္

ၾသဂုတ္လ ၂ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ေန႕လည္ ၁၂၃ဝ နာရီ တြင္ ေနာက္ဆံုးရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ မုန္တိုင္း JEBI သည္ မူလခန္႕မွန္းလမ္းေၾကာင္းအတိုင္း အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားကာ ဟိုင္နန္ကၽြန္း HAIKOU ၿမိဳ႕ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၁၂ဝ ခန္႕အကြာ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ဗဟိုျပဳေနပါသည္။

မုန္တိုင္း JEBI သည္ အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားၿပီး ယေန႕ညေနပိုင္းတြင္ ဟိုင္နန္ကၽြန္းကမ္းေျခအား စတင္ေက်ာ္ျဖတ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဟုိင္နန္ကၽြန္းအား ျဖတ္ေက်ာ္ခ်ိန္တြင္ မုန္တိုင္း JEBI ၏ အင္အား အေကာင္းဆံုး အေျခအေနအျဖစ္သတ္မွတ္ထာၿပီး မုန္တိုင္းဗဟို၌ ေလတိုက္ႏွဳန္း တစ္နာရီ ၆၅ မိုင္မွ မိုင္ ၇ဝ ႏွဳန္းခန္႕အထိ ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မုန္တိုင္းဒီလွဳိင္းအျမင့္ ၂၃ . . . → Read More: ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္မွ မုန္တိုင္းJEBI ဟိုင္နန္ကၽြန္းအား ျဖတ္ေက်ာ္တိုက္ခတ္ေတာ့မည္