ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းအား တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း GUCHOL ဝင္ေရာက္တိုက္ခတ္မည့္ အႏၱရာယ္ရွိေနၿပီ

ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ျပင္ေျမာက္ပိုင္းမွ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းႀကီး GUCHOL(ဖိလစ္ပိုင္ အမည္ BUTCHOY) သည္ အဆင့္-၄ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းႀကီး အဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိေနၿပီး စူပါတိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း အဆင့္ ေရာက္လုနီးပါး အေျခအေနတြင္ ရွိေနေၾကာင္း သိရပါသည္။

ယေန႕ ဖိလစ္ပိုင္စံေတာ္ခ်ိန္ ည ပိုင္း(လာမည့္ ၁၂ နာရီအတြင္း)တြင္ ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ျပင္မွ ထြက္ခြာၿပီး၊ အဆင့္-၃ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း အျဖစ္သို႕ ေလ်ာ့က်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အိုကီနာဝါကၽြန္း အေရွ႕ဘက္မွ ကပ္၍ ျဖတ္သန္းသြားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ဟြန္းရႈကၽြန္းေတာင္ပိုင္းကုန္းတြင္းသို႕ ဝင္ေရာက္မည္ဟု ခန္႕မွန္းထားေၾကာင္း သိရပါသည္။

05W GUCHOL 18 Jun 2012 0000Z Location: 22.2 127.4 Winds: 115 knots (Category 4) Central Pressure: 937 hPa

. . . → Read More: ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းအား တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း GUCHOL ဝင္ေရာက္တိုက္ခတ္မည့္ အႏၱရာယ္ရွိေနၿပီ

ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္မွ GUCHOL ၂၄ နာရီအတြင္း တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း အဆင့္-၃ ျဖစ္လာေတာ့မည္

ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ အဆင့္-၂ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း GUCHOL(ဖိလစ္ပိုင္အမည္ BUTCHOY) -05W) သည္၊ ဇြန္လ ၁၆ ရက္၊ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၂း၃၀ နာရီ(0600 UTC) တြင္ အဆင့္-၃ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း ျဖစ္လာေတာ့မည္ဟု TSR မွ ခန္႕မွန္းထားပါသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အဆင့္-၂ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း GUCHOL သည္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း မင္ဒါနာအိုကြန္း၏ အေရွ႕ဘက္ မိုင္ ၃၄၀ ခန္႕၊ မနီလာၿမိဳ႕ေတာ္ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၇၄၀ ခန္႕ ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ျပင္တြင္ ဗဟိုျပဳလွ်က္ရွိၿပီး ေျမာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ တစ္နာရီ ၁၁ ကီလိုမီတာႏွဳန္းျဖင့္ ေရြ႕လ်ားလွ်က္ရွိပါသည္။

မုန္တိုင္းအရြယ္အစား အခ်င္း ၅၂၀ ကီလိုမီတာ(၂၈၀ ေနာ္တီကယ္မိုင္) ရွိေနၿပီး မုန္တိုင္းဗဟိုတြင္ ေလတိုက္ႏွဳန္း တစ္နာရီ . . . → Read More: ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္မွ GUCHOL ၂၄ နာရီအတြင္း တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း အဆင့္-၃ ျဖစ္လာေတာ့မည္

အားေကာင္းလာမည့္ မုန္တိုင္း GUCHOL(05W) ႏွင့္ ေလျပင္းအႏၱရာယ္

ဇြန္လ ၁၄ ရက္၊ ညေနပိုင္းတြင္ ဖိလစ္ပိုင္ ပင္လယ္သို႕ စတင္ဝင္ေရာက္လာေတာ့မည့္ အပူပိုင္းမုန္တိုင္း GUCHOL(05W) သည္ ၂၄ နာရီအတြင္း အဆင့္-၁ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း အျဖစ္သို႕လည္းေကာင္း၊ ဇြန္လ ၁၇ ရက္(၇၂ နာရီအတြင္း) အဆင့္ ၂ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းအျဖစ္သို႕လည္းေကာင္း ေရာက္ရွိလာမည္ဟု TSR မွ ခန္႕မွန္းထားၿပီး မုန္တိုင္းသည္ ေျမာက္ဘက္သို႕ ေရြ႕လ်ားရာမွ အေရွ႕ဘက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အိုကီနာဝါကၽြန္းသို႕ လာမည့္ နာရီ ၁၂၀(ဇြန္လ ၁၉ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၀၆း၃၀ နာရီ ေနာက္ပိုင္း) တြင္ ဦးတည္ ေရြ႕လ်ားမည္ဟု ခန္႕မွန္းထားပါသည္။

အားေကာင္းလာမည့္ မုန္တိုင္း GUCHOL(05W) ႏွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္၊ မုတၱမေကြ႕၊ မြန္တနသၤာရီ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္တို႕တြင္ . . . → Read More: အားေကာင္းလာမည့္ မုန္တိုင္း GUCHOL(05W) ႏွင့္ ေလျပင္းအႏၱရာယ္

ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းမွ ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္သို႕ ဦးတည္ေရြ႕လ်ားလာမည့္ အပူပိုင္းမုန္တိုင္း GUCHOL

ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း၌ ဇြန္လ ၁၁ ရက္ ေန႕တြင္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းအျဖစ္သို႕ေရာက္ရွိလာခဲ့သည့္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 05W  သည္ ပိုမိုအားေကာင္းလာကာ ဇြန္လ ၁၃ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၆ နာရီခြဲတြင္ ရရွိသည့္ NRL data မ်ားအရ အပူပိုင္းမုန္တိုင္း အဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္ၿပီး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမည္ GUCHOL(05W)  ဟု အမည္ေပးထားပါသည္။

အပူပိုင္းမုန္တိုင္း GUCHOL သည္ အေနာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္၍ ေရြ႕လ်ားရင္း ပိုမိုအားေကာင္းလာကာ လာမည့္ ၄၈ နာရီအတြင္း အဆင့္-၁ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းအျဖစ္သို႕ ေရာက္ရွိလာႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခန္႕မွန္းထားပါသည္။ မုန္တိုင္း GUCHOL ၏ မုန္တိုင္းဗဟိုတြင္ ဒီလွဳိင္းအျမင့္ ၁၃ ေပရွိၿပီး၊ လက္ရွိ ေလတိုက္ႏွဳန္း တစ္နာရီမိုင္ . . . → Read More: ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းမွ ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္သို႕ ဦးတည္ေရြ႕လ်ားလာမည့္ အပူပိုင္းမုန္တိုင္း GUCHOL