ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္သို႕ ေရာက္ရွိလာမည့္ TD-FIVE

ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ အေနာက္ပိုင္း ဂူအမ္ကၽြန္းေတာင္ဘက္ ၈၃ဝ မိုင္ခန္႕ တြင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 05W(FIVE) သည္ အေနာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားလွ်က္ရွိၿပီး ဧၿပီလ ၇ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ဝ၆း၃ဝ နာရီ မတိုင္မီ ပိုမိုအားေကာင္းလာကာ အဆင့္-၁(CAT-1) တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း အဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိလာႏိုင္ေၾကာင္း၊ အေနာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားၿပီး ဖိလစ္ပိုုင္ပင္လယ္ေတာင္ပိုင္းသို႕ အဆိုပါေန႕ေနာက္ပိုင္းတြင္ စတင္ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ၿပီးေနာက္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္းသို႕ ဆက္လက္ဦးတည္ ျဖတ္ေက်ာ္ေရြ႕လ်ားႏိုင္ဘြယ္ရွိေၾကာင္း JTWC,TSR, NRL အစရွိသည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မိုးေလဝသခန္႕မွန္းေရးဌာနမ်ားမွ ထုတ္ျပန္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ ေတြ႕ရပါသည္။

ဧၿပီလ ၈ ရက္ေန႕ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အဆင့္-၁ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းအျဖစ္ေရာက္ရွိၿပီးေနာက္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံအား ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္သို႕ ဆက္လက္ဝင္ေရာက္လာႏိုင္ဘြယ္ ရွိ/မရွိ ေစာင့္ၾကည့္ . . . → Read More: ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္သို႕ ေရာက္ရွိလာမည့္ TD-FIVE

အဆင့္-၃ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းအထိ ျဖစ္လာႏိုင္မည့္ 05B

ႏိုဝင္ဘာလ ၂၃ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ေန႕လည္ ၁၂၃ဝ နာရီတြင္ JTWC warning-01 ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ INVEST-92W သည္ အိႏိၵယသမုဒၵရာေျမာက္ပိုင္း၏ ပဥၥမေျမာက္ မုန္တိုင္း(လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း – Tropical Depression) ျဖစ္လာေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ 05B သည္ ယေန႕ည သန္းေခါင္ေက်ာ္တြင္ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္၌ အပူပိုင္းမုန္တိုင္းအဆင့္(35 knots t 45 knots) အျဖစ္သို႕ ေရာက္ရွိၿပီး အေနာက္ေျမာက္ဘက္(အန္ဒါမန္ကၽြန္းဘက္သို႕) ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားကာ အန္ဒါမန္ကၽြန္းအား ႏိုဝင္ဘာလ ၂၄ ရက္ ည ပိုင္းတြင္ စတင္ေက်ာ္ျဖတ္ကာ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္သို႕ ဝင္ေရာက္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ႏိုဝင္ဘာလ ၂၅ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၂း၃ဝ နာရီ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အဆင့္-၁(CAT-1)ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း အဆင့္ျဖင့္ . . . → Read More: အဆင့္-၃ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းအထိ ျဖစ္လာႏိုင္မည့္ 05B

INVEST 94W မွ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 05W – FIVE ျဖစ္လာၿပီ

ဇြန္လ ၂ဝ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၈၃ဝ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 94W သည္ ပိုမုိအားေကာင္းလာၿပီး ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း-Tropical Depression(TD) 05W အဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိလာေၾကာင္း JTWC မွ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖၚျပထားပါသည္။

ေနာက္ဆံုးရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း TD 05W (FIVE) သည္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ မနီလာၿမိဳ႕ အေနာက္ေျမာက္ဘက္ မိုင္ ၄ဝဝ ခန္႕၊ ေဟာင္ေကာင္ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ ၇၅၅ မိုင္ခန္႕၊ ဗီယက္နန္ႏိုင္ငံ ဒါနန္းၿမိဳ႕ အေနာက္ဘက္ ၁ဝ၂၅ မိုင္ခန္႕၊ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္(အေနာက္ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္)တြင္ တည္ရွိေနၿပီး လြန္ခဲ့သည့္ ၆ နာရီအတြင္း ေျမာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ တစ္နာရီ ၁၅ မိုင္ႏွဳန္းခန္႕ျဖင့္ ေရြ႕လ်ားခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။

. . . → Read More: INVEST 94W မွ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 05W – FIVE ျဖစ္လာၿပီ