ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ပစိဖိတ္အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းတို႕တြင္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 12W ႏွင့္ 13W တို႕ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိ

ၾသဂုတ္လ ၁၄ ရက္၊ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၈း၃ဝ နာရီတြင္ ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ျပင္ ေျမာက္ပိုင္း ထိုင္ဝမ္ကၽြန္းအနီး၌ စတင္ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ INVEST 98W သည္ ယေန႕ (ၾသဂုတ္လ ၁၇ ရက္) နံနက္ပိုင္းတြင္ ရရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 12W ျဖစ္သို႕ေရာက္ရွိလာၿပီး ၂၄ နာရီအတြင္း(ၾသဂုတ္လ ၁၈ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ဝ၆း၃ဝ နာရီမတိုင္မီ) မုန္တိုင္းငယ္တစ္ခုအျဖစ္သို႕ ေရာက္ရွိလာကာ ပံုပါလမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ထိုင္ဝမ္ကၽြန္းေျမာက္ပိုင္းမွ ျဖတ္သန္းၿပီး အေရွ႕တရုတ္ပင္လယ္အတြင္းသို႕ ေရာက္ရွိစဥ္ အဆင့္-၁(CAT-1) မုန္တိုင္းအဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိလာမည္ဟု ခန္႕မွန္းထားပါသည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ အျဖစ္ စတင္ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ INVEST 99W သည္လည္း ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 13W အျဖစ္သို႕ ေရာက္ရွိလာၿပီး ထိုင္ဝမ္ကၽြန္းေတာင္ဘက္၌ . . . → Read More: ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ပစိဖိတ္အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းတို႕တြင္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 12W ႏွင့္ 13W တို႕ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိ

အိုကီနာဝါကၽြန္းကို ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီး Zhejiang ျပည္နယ္သို႕ ဦးတည္ေနသည့္ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း HAIKUI

အေရွ႕ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္မွ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း အိုကီနာဝါ ကၽြန္းကို ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီး တရုတ္ျပည္- အေရွ႕ေတာင္ဘက္ကမ္းေျခ၊ Zhejiang ျပည္နယ္သို႕ ဦးတည္ ေရြ႕လ်ားလွ်က္ရွိပါသည္။ မုန္တိုင္း HAIKUI သည္ လာမည့္ ၂၄ နာရီအတြင္း Zhejiang ျပည္နယ္ ကမ္းေျခအား ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ျခင္း မျပဳမီ အဆင့္-၁ တိုင္ဖြန္း မုန္တိုင္း အျဖစ္သို႕ ေရာက္ရွိလာမည္ျဖစ္ပါသည္။

မုန္တိုင္း HAIKUI ၏ အရြယ္အစားမွာ အခ်င္း ၈၇၀ ကီလိုမီတာ(၄၇၀ ေနာ္တီကယ္မိုင္) ရွိသည့္ ႀကီးမားေသာ အရြယ္အစားျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ မုန္တိုင္းဗဟို၌ ေလတိုက္ႏွဳန္း တစ္နာရီ ၆၅ မိုင္မွ ၈၀ မိုင္ ႏွဳန္းရွိေနၿပီး၊ အဆင့္-၁ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း အဆင့္ျဖင့္ ကုန္းတြင္းသို႕ ဝင္ေရာက္သည့္အခါ ပိုမိုအားေကာင္းသည့္ေလျပင္းမ်ား တိုက္ခတ္ခံရႏိုင္ေၾကာင္း၊ . . . → Read More: အိုကီနာဝါကၽြန္းကို ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီး Zhejiang ျပည္နယ္သို႕ ဦးတည္ေနသည့္ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း HAIKUI

တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း SAOLA အႂကြင္းအက်န္တိမ္တိုက္မ်ားႏွင့္ မိုးရြာသြန္းႏိုင္မည့္ အေျခအေန

တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း အႂကြင္းအက်န္ တိမ္တိုက္မ်ားသည္ တရုတ္ျပည္မႀကီး အေနာက္ေတာင္ကမ္းရိုးတန္းအတိုင္း အေနာက္ဘက္သို႕ ေရြ႕လ်ားလွ်က္ရွိေနၿပီး ေဟာင္ေကာင္/မကာအိုတို႕ အေပၚမွ ျဖတ္ေက်ာ္ကာ ဟိုင္နန္ကၽြန္း ေျမာက္ဘက္သို႕ ေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ လာမည့္ ၇၂ နာရီ(ၾသဂုတ္လ ၇ ရက္ – ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၀၉၃၀ နာရီအထိ) မိုးရြာသြန္းႏိုင္မည့္ အေျခအေနခန္႕မွန္းခ်က္ပံုႏွင့္ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းအဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိကာ တရုတ္ျပည္ ေတာင္ဘက္ကမ္းရိုးတန္းအား ထပ္မံဝင္ေရာက္ဦးမည့္ မုန္တိုင္း HAIKUI(12W) အေျခအေနအား ေအာက္တြင္ တင္ျပထားပါသည္။

  ၾသဂုတ္လ ၄ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ေန႕လည္ ၁၂၃၀ နာရီတြင္ ေတြ႕ျမင္ရသည့္ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း အႂကြင္းအက်န္ တိမ္တိုက္မ်ား ေရြ႕လ်ားမႈ အေျခအေန(ေအာက္ပံု)   လာမည့္ တနလၤာေန႕(ၾသဂုတ္လ . . . → Read More: တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း SAOLA အႂကြင္းအက်န္တိမ္တိုက္မ်ားႏွင့္ မိုးရြာသြန္းႏိုင္မည့္ အေျခအေန