စူပါဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းႀကီး PHAILIN-02B အိႏိၵယကမ္းေျခအား ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္လွ်က္ရွိ

ေအာက္တိုဘာလ ၁၂ ရက္၊ ယေန႕ ၁၅း၃ဝ နာရီ( ညေန ၃ နာရီခြဲ)တြင္ စူပါဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းႀကီး PHAILIN ၏ ဗဟိုသည္ ကုန္းတြင္းသို႕ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္လုနီး အေျခအေနအား ေဖၚျပပါ ၿဂိဳလ္တုပံုတြင္ ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။

မုန္တိုင္းအဖ်ားပိုင္းကုန္းတြင္းသို႕ စတင္ဝင္ေရာက္ၿပီးေနာက္ အင္အားအနည္းငယ္ေလ်ာ့က်သြားၿပီး အဆင့္-၄ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း(မုန္တိုင္းဗဟိုေလတိုက္ႏွဳန္း ၁၃ဝ ေနာ္တီကယ္မိုင္(150 mph) ျဖင့္ ဆက္လက္ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္လွ်က္ ရွိပါသည္။

အဆင့္-၅ စူပါဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းႀကီး ျဖစ္လာမည့္ PHAILIN-02B

မုန္တိုင္း (PHAILIN – 02B)က အခု အဆင့္-၄ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းႀကီး ျဖစ္လာၿပီး၊ ဒီေန႕ ညေန ၆နာရီခြဲမွာ အဆင့္-၅ စူပါဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းႀကီး ျဖစ္လာမယ္လို႕ ခန္႕မွန္းထားပါတယ္(ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းေတြထဲမွာ အျမင့္ဆံုး အဆင့္ျဖစ္ပါတယ္) ၁၂ ရက္ေန႕ မနက္ ၆ နာရီခြဲမွာ အားအျပင္းဆံုးအဆင့္ကို ေရာက္မွာ ျဖစ္ၿပီးေတာ့ ဗဟိုေလတိုက္ႏွဳန္း ၁၄၅ ေနာ္တီကယ္မိုင္(တစ္နာရီ မိုင္ ၁၇ဝ နီးပါး) ရွိလာပါမယ္၊ သူ႕အရွိန္ရဲ႕ သက္ေရာက္မႈကလဲ က်ေနာ္တို႕ ကမ္းရိုးတန္းေဒသေတြအတြက္ ပိုမ်ားလာႏိုင္ပါတယ္။

ေအာက္တိုဘာလ ၁၁ ရက္ ၁၈း၃ဝ နာရီ(ညေန ၆နာရီခြဲ)မွာ အဆင့္-၅ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းႀကီး ျဖစ္လာၿပီးတဲ့ေနာက္ မုန္တိုင္းအရွိန္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္မဲ့ ေလတိုက္ႏွဳန္း ခန္႕မွန္းေျမပံု (GFS MODEL)ကို တင္ျပထားပါတယ္။ Facebook . . . → Read More: အဆင့္-၅ စူပါဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းႀကီး ျဖစ္လာမည့္ PHAILIN-02B