ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္မွ မုန္တိုင္း ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္တြင္ ဆက္လက္ေတြ႕ေနဆဲ

ၿပီးခဲ့သည့္ post မ်ားတြင္ ေဖၚျပခဲ့ေသာ ကပၸလီပင္လယ္မွ မုန္တိုင္းျဖစ္ႏိုင္ေျခအား GFS ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္မွ ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္း ေတြ႕ရွိခ်က္သည္ ယေန႕နံနက္ပိုင္း – ေမလ ၉ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ဝ၆း၃ဝ နာရီတြင္ ေနာက္ဆံုးရရွိသည့္ GFS ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ဆက္လက္တည္ရွိေနဆဲ ျဖစ္ၿပီး ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ေျမာက္ပိုင္းမွ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းအထိ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိေနရဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ (ပံု-၁ / ပံု-၂)

ယေန႕နံနက္ပိုင္းတြင္ ရရွိသည့္ ေနာက္ဆံုး ပံုေဖၚ ရရွိခ်က္မ်ားတြင္ ေတြ႕ရွိရသည့္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း/မုန္တိုင္းအဆင့္ျဖင့္ ကပၸလီပင္လယ္ေျမာက္ပိုင္းမွ စတင္ၿပီး ဧရာဝတီျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသ အေနာက္ေတာင္ဘက္စြန္းမွ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္သို႕ ရခိုင္ကမ္းရိုးတန္းတစ္ေလွ်ာက္ ကပ္လွ်က္အေနအထားျဖင့္ အိႏိၵယႏိုင္ငံ အေနာက္ဘဂၤလားျပည္နယ္ ကမ္းေျခအထိ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားမည့္ လမ္းေၾကာင္း . . . → Read More: ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္မွ မုန္တိုင္း ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္တြင္ ဆက္လက္ေတြ႕ေနဆဲ

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း ျဖစ္ေပၚနိုင္

GFS ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္၏ ေမလ ၅ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ဝ၆း၃ဝ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္းပံုေဖၚခ်က္မ်ားအရ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း၊ အိႏိၵယႏိုင္ငံ အေနာက္ဘဂၤလားျပည္နယ္ႏွင့္ ၾသရိသကမ္းေျခအနီးတြင္ ေမလ ၁၁ ရက္ (ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ျဖင့္ ညေနပိုင္း) မွ စတင္၍ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းတစ္ခု ျဖစ္ေပၚႏိုင္ၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ကမ္းရိုးတန္းအတိုင္း အေရွ႕ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားကာ မုန္တိုင္းငယ္အဆင့္မွ အားေကာင္းေသာအပူပိုင္းမုန္တိုင္းတစ္လံုး ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။

GFS ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္မွ မုန္တိုင္း ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္မည့္ အေျခအေနအားခန္႕မွန္းထားရာတြင္ ေရတစ္ဝက္/ကုန္းတစ္ဝက္ျဖစ္ေပၚႏိုင္မည့္ အေနအထားေၾကာင့္ အားအလြန္ေကာင္းမည့္ အေျခအေနမရွိေသာ္လည္း ေမလ ၁၂ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ညေနပိုင္းတြင္ အားအေကာင္းဆံုး အေျခအေနသို႕ ေရာက္ရွိႏိုင္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္အနီးမွ ျဖတ္ေက်ာ္၍ ကုန္းတြင္းသို႕ ဝင္ေရာက္စဥ္ . . . → Read More: ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း ျဖစ္ေပၚနိုင္

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္ INVEST-91B ျဖစ္ေပၚေၾကာင္း JTWC မွ ထုတ္ျပန္

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တြင္ ၂၄ နာရီအတြင္း မုန္တိုင္း ျဖစ္ႏိုင္ေျခအဆင့္ “HIGH”ရွိသည့္ INVEST 91B အျဖစ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မိုးေလဝသဌာနတစ္ခုျဖစ္သည့္ JTWC မွ အတည္ျပဳ ထုတ္ျပန္လိုက္ပါသည္။ မုန္တိုင္းျဖစ္ေပၚႏိုင္ေျခ သတိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္သည့္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၉ ရက္ ဝ၈း၃ဝ နာရီမွ ေနာက္ ၂၄ နာရီအတြင္း INVEST-91B ၏ မုန္တိုင္း ျဖစ္ႏိုင္ေျခ အဆင့္ “HIGH” ျဖစ္ေၾကာင္း ပါရွိပါသည္။ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ 91B သည္ အိႏိၵယႏိုင္ငံ ခ်င္ႏိုင္းၿမိဳ႕ အေရွ႕-အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ ၄၄၅ မိုင္ခန္႕၊ သီရိလကၤာႏိုင္ငံ ကိုလံဘိုၿမိဳ႕ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ မိုင္ ၇၂ဝ ခန္႕၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ အေနာက္-အေနာက္ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၅၆ဝ ခန္႕ . . . → Read More: ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္ INVEST-91B ျဖစ္ေပၚေၾကာင္း JTWC မွ ထုတ္ျပန္

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္သို႕ စတင္ဝင္ေရာက္လွ်က္ရွိသည့္ မုန္တိုင္း 02B

ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္၊ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၂း၃ဝ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ အပူပိုင္းမုန္တိုင္း 02B သည္ အေနာက္ေျမာက္ဘက္ (Heading 290 degrees)သို႕ တစ္နာရီ ၇ မိုင္ႏွဳန္းခန္႕ျဖင့္ ေရြ႕လ်ားခဲ့ၿပီး အန္ဒါမန္ကၽြန္းေျမာက္ပိုင္းအား Subashgram ၿမိဳ႕ ေျမာက္ဘက္မွ ကပ္၍ ေက်ာ္ျဖတ္ကာ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အတြင္းသို႕ ေရာက္ရွိသြားၿပီျဖစ္ပါသည္။

မုန္တိုင္း 02B ၏ ေနာက္ဆံုးရတည္ေနရာမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကိုကိုးကၽြန္းေလဆိပ္၏ အေနာက္ေတာင္ဘက္ ၆၅ မိုင္ခန္႕၊ လပြတၱာၿမိဳ႕ အေနာက္ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၂၃ဝ ခန္႕တြင္ ဗဟိုျပဳေနၿပီး၊ မုန္တိုင္းဗဟိုတြင္ ေလတိုက္ႏွဳန္း တစ္နာရီ ၄၅ မိုင္ မွ မိုင္ ၆ဝ ခန္႕အထိ ရွိၿပီး၊ လွဳိင္းအျမင့္ ၁၂ . . . → Read More: ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္သို႕ စတင္ဝင္ေရာက္လွ်က္ရွိသည့္ မုန္တိုင္း 02B

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမည္ရ မုန္တိုင္း 02B အိႏိၵယသို႕ ဦးတည္

ထိုင္းပင္လယ္ေကြ႕အတြင္းတြင္ ေအာက္တိုဘာလ ၅ ရက္ေန႕မွ စတင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ INVEST 90W သည္ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ဝ၆း၃ဝ နာရီ JTWC မွ သတိေပးထုတ္ျပန္ခ်က္ Warning-01 အရ အပူပိုင္းမုန္တိုင္း 02B ျဖစ္လာပါသည္။

မုန္တိုင္း 02B သည္ အေနက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားၿပီး ေအာက္တိုဘာလ ၁ဝ ရက္ – ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၈း၃ဝ နာရီတြင္ အဆင့္-၁ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း အျဖစ္သို႕ လည္းေကာင္း၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၂ ရက္ – ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ဝ၆း၃ဝ နာရီတြင္ အဆင့္-၂ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းအျဖစ္သို႕ လည္းေကာင္း အသီးသီး ေရာက္ရွိလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္းထားပါသည္။ (ပံု-၁)

. . . → Read More: အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမည္ရ မုန္တိုင္း 02B အိႏိၵယသို႕ ဦးတည္

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ႏွင့္ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္အေျခအေနတို႕အား ခန္႕မွန္းျခင္း

ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ INVEST-94W ႏွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္မွ ေလတိုက္ခတ္မႈ အေျခအေနမ်ားအတြက္ GFS ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္မွ ေနာက္ဆံုးရရွိသည့္ အခ်က္အလက္ ပံုေဖၚခန္႕မွန္းခ်က္အား ေအာက္ပံုတြင္ ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။

ၾသဂုတ္လ ၅ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ဝ၃း၃ဝ နာရီတြင္ INVEST-94W သည္ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္အတြင္း ေရာက္ရွိလာၿပီး၊ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္၊ ရခိုင္ကမ္းရိုးတန္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ေလတိုက္ႏွဳန္း ျမင့္မားလွ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။

ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ဝ၆း၃ဝ နာရီတြင္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တြင္ LLCC(Low Level Cyclonic Circulation) တစ္ခု ျဖစ္ေပၚလာၿပီး – ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္မွ INVEST-94W သည္ အေနာက္ဘက္သို႕ေရြ႕လ်ားေၾကာင္း ေတြ႕ရပါမည္။

ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၂း၃ဝ နာရီတြင္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္မွ LLCC သည္ က်ယ္ျပန္႕သြားၿပီး အေနာက္ေတာင္ဘက္ အိႏိၵယ . . . → Read More: ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ႏွင့္ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္အေျခအေနတို႕အား ခန္႕မွန္းျခင္း

မုန္တိုင္း ၂ခုၾကားက်ေရာက္မည့္ အေျခအေနေၾကာင့္ မိုးႀကီးေရလႊမ္းမႈ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚႏိုင္

ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္၌ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ INVEST-91W သည္ ပိုမိုအားေကာင္းလာၿပီး ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 09W(NINE)အျဖစ္သို႕ေရာက္ရွိကာ အေနာက္ေျမာက္ဘက္(Heading 300 degree)သို႕ တစ္နာရီ ၇ မိုင္ႏွဳန္းခန္႕ျဖင့္ ေရြ႕လ်ားလွ်က္ရွိပါသည္။ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းသည္ ပိုမိုအားေကာင္းလာၿပီး လာမည့္ ၁၂ နာရီအတြင္း မုန္တိုင္းအျဖစ္သို႕ ေရာက္ရွိကာ ဟိုင္နန္ကၽြန္းႏွင့္ တံုကင္ပင္လယ္ေကြ႕အား ျဖတ္သန္း၍ ဗီယက္နန္ႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းကမ္းေျခအား ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္မည္ဟု JTWC မွ ဇူလိုင္လ ၃၁ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၉ နာရီခြဲတြင္ ထုတ္ျပန္ထားေသာ Warning-1 တြင္ ေတြ႕ရွိရပါသည္။ (ပံု-၁)

310300Z POSITION NEAR 15.1N 115.9E. TROPICAL DEPRESSION 09W (NINE), LOCATED APPROXIMATELY 451 NM . . . → Read More: မုန္တိုင္း ၂ခုၾကားက်ေရာက္မည့္ အေျခအေနေၾကာင့္ မိုးႀကီးေရလႊမ္းမႈ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚႏိုင္

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္မွ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း တည္ရွိေနဆဲ

ျမန္မာႏိုင္ငံ မိုးေလဝသႏွင့္ဇလေဗဒညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန ေန႔စဥ္မိုးေလ၀သသတင္း – (၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ ဇူလိုင္လ(၂၀)ရက္ေန႔  ည(၇း၀၀)နာရီအခ်ိန္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွ ေကာက္ႏွဳတ္တင္ျပပါသည္)

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အေျခအေန။ ယေန႔ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္(၁၂း၃၀)နာရီအခ်ိန္တုိ္င္းထြာခ်က္မ်ားအရ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အေနာက္ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းသည္ ဆက္လက္တည္ရွိေနပါသည္။ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ႏွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တုိ႔တြင္ မုတ္သံုေလအားေကာင္းေနပါသည္။

ထူးျခားသည့္အေျခအေန။ ယေန႔ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္(၁၂း၃၀)နာရီအခ်ိန္တုိ္င္းထြာခ်က္မ်ားအရ ယမန္ေန႕ကတံုကင္ပင္လယ္ေကြ႕တြင္ျဖစ္ေပၚေနေသာအပူပိုင္းမုန္တိုင္းငယ္သည္ဗီယက္နမ္နိုင္ငံ ဟႏိြဳင္းျမိဳ႕၏ အေရွ႕ေတာင္ဘက္မိုင္(၁၆၀)ခန္႕အကြာပင္လယ္ျပင္ကိုဗဟိုျပဳေနပါသည္။ အဆိုပါမုန္တိုင္းငယ္သည္အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ဆက္လက္ေရြွ႕လ်ားမည္ဟုခန္းမွန္းရပါသည္။

မနက္ျဖန္ညေနအထိခန္႔မွန္းခ်က္။ စစ္ကို္င္းတိုင္းေဒသႀကီးေအာက္ပုိင္းတြင္ ေနရာကြက္က်ား၊ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ကယားျပည္နယ္တုိ႔တြင္ ေနရာက်ဲက်ဲ၊ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး အထက္ပုိင္း၊ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ခ်င္းျပည္နယ္တုိ႔တြင္ ေနရာစိပ္္စိပ္ႏွင့္ က်န္တိုင္းေဒသႀကီးနွင့္ၿပည္နယ္တို႔တြင္ ေနရာအႏွံ႔အျပားမိုးထစ္ခ်ဳန္းရြာၿပီး၊ မေကြးတိုင္းေဒသၾကီး၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တုိ႔တြင္ ေနရာကြက္၍ မိုးႀကီးနိုင္ပါသည္။ ရြာရန္ရာႏႈန္းျပည့္ ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္။ ျမန္မာ့ကမ္းရုိးတန္းတစ္ေလွ်ာက္ႏွင့္ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္တုိ႔တြင္ တစ္ခါတစ္ရံ မုိးသက္ေလျပင္းမ်ားက်ေရာက္ၿပီး၊ လႈိင္းအသင့္အတင့္မွ လိႈင္းႀကီးႏုိင္ပါသည္္။ . . . → Read More: ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္မွ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း တည္ရွိေနဆဲ

အဆင့္-၁ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းႏွင့္ မိုးမ်ားလာမည့္ ျမန္မာျပည္

ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္တြင္ အဆင့္-၁ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း ျဖစ္လာသည့္ RUMBIA(06W)သည္ လာမည့္ နာရီအနည္းငယ္အတြင္း တရုတ္ျပည္ေတာင္ပိုင္း၊ Guang Dong ျပည္နယ္ ကမ္းေျခႏွႈ့္ ဟိုင္နန္ကၽြန္း အေရွ႕ေျမာက္ဘက္တို႕အား စ တင္ ျဖတ္ေက်ာ္ ဝင္ေရာက္ေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။

မုန္တိုင္းအရွိန္ျဖင့္ ေလစီးေၾကာင္းမ်ား ပိုမိုအားေကာင္းလာသည္ကို ေတြ႕ရၿပီး ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ႏွင့္ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္တို႕တြင္လည္း မုတ္သုန္ေလအား အလြန္ေကာင္းလာေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အရပ္ရပ္တြင္ မိုး မ်ားလာၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တို႕တြင္ ေနရာကြက္၍ မိုးႀကီးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမ္နမာႏိုင္ငံ မိုးေလဝသႏွင့္ဇလေဗဒ ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ မြန္းလြဲ ၂ နာရီ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖၚျပထားပါသည္။ http://www.moezala.gov.mm/index.php?option=com_content&view=article&id=98&Itemid=3&lang=my

  . . . → Read More: အဆင့္-၁ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းႏွင့္ မိုးမ်ားလာမည့္ ျမန္မာျပည္

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္မွ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တြင္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းတစ္ခု ျဖစ္ေပၚေနၿပီး ဆက္လက္တည္ရွိေနေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ မိုးေလဝသႏွင့္ဇလေဗဒညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

ေန႔စဥ္မိုးေလ၀သ သတင္း (၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ ဇြန္လ(၂၄)ရက္ေန႔ နံနက္(၇း၀၀)နာရီအခ်ိန္ ထုတ္ျပန္ခ်က္) မိုးေလဝသႏွင့္ ဇလေဗဒညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အေျခအေန။ ယေန႔ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ (၀၅း၃၀)နာရီအခ်ိန္တုိင္းထြာခ်က္ မ်ားအရ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အေနာက္ေျမာက္ပုိ္င္းတြင္ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းသည္ ဆက္လက္တည္ရွိေနပါသည္။ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ႏွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တုိ႔တြင္မုတ္သံုေလအားေကာင္းရာမွ အားအလြန္ေကာင္းေနပါသည္။

ယေန႔ညေနအထိခန္႔မွန္းခ်က္။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီးေအာက္ပိုင္းႏွင့္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီးတုိ႔တြင္ ေနရာက်ဲက်ဲ၊ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီးအထက္ပုိင္း၊ မေကြးတုိင္းေဒသၾကီး၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသၾကီး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ခ်င္းၿပည္နယ္ႏွင့္ ကယားျပည္နယ္တို႔တြင္ ေနရာစိပ္စိပ္နွင့္ က်န္တိုင္းေဒသၾကီးနွင့္ၿပည္နယ္တို႔တြင္ေနရာအနွံ႕အၿပား မိုးထစ္ခ်ဳန္းရြာၿပီး၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသၾကီး၊ ရခိုင္ၿပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္နွင့္ မြန္ျပည္နယ္တို႕တြင္ေနရာကြက္၍ မိုးႀကီးနိုင္ပါသည္။ ရြာရန္ရာႏႈန္းျပည္ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္။ ၿမန္မာ့ကမ္းရိုးတန္းတစ္ေလ်ွာက္နွင့္ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္တို႔တြင္ ရံဖန္ရံခါ မိုးသက္ေလျပင္းမ်ားက်ေရာက္ၿပီး၊လိႈင္းႀကီးမည္။ . . . → Read More: ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္မွ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း