ကပၸလီပင္လယ္ျပင္တြင္ ေမလ ၂ဝ ရက္ေနာက္ပိုင္း မုန္တိုင္း ျဖစ္ေပၚႏိုင္

ေမလ ၇ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ဝဝး၃ဝ နာရီတြင္ ထပ္မံ ရရွိသည့္ GFS ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္ ခန္႕မွန္း data မ်ားအရ ေမလ ၁၉ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၂း၃ဝ နာရီ ေနာက္ပိုင္းမွ စတင္၍ ကပၸလီပင္လယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းတစ္ခု စတင္၍ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ၿပီး ပိုမိုအားေကာင္းလာကာ ေမလ ၂ဝ ရက္ ညေနပိုင္းတြင္ မုန္တိုင္းငယ္တစ္ခု အဆင့္သို႕ေရာက္ရွိလာႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။

မုန္တိုင္းအဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ မုန္တိုင္း ညာဘက္ျခမ္း၌ က်ေရာက္သည့္ ဧရာဝတီတိုင္း ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္း ေတာင္ပိုင္းတို႕တြင္ ေလျပင္းတိုက္တ္မႈ 40 knots(တစ္နာရီ ၄၆ မိုင္ႏွဳန္း) အထိ ရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရသျဖင့္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကရန္ အသိေပးတင္ျပအပ္ပါသည္။

. . . → Read More: ကပၸလီပင္လယ္ျပင္တြင္ ေမလ ၂ဝ ရက္ေနာက္ပိုင္း မုန္တိုင္း ျဖစ္ေပၚႏိုင္

အဆင့္-၁ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းႏွင့္ မိုးမ်ားလာမည့္ ျမန္မာျပည္

ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္တြင္ အဆင့္-၁ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း ျဖစ္လာသည့္ RUMBIA(06W)သည္ လာမည့္ နာရီအနည္းငယ္အတြင္း တရုတ္ျပည္ေတာင္ပိုင္း၊ Guang Dong ျပည္နယ္ ကမ္းေျခႏွႈ့္ ဟိုင္နန္ကၽြန္း အေရွ႕ေျမာက္ဘက္တို႕အား စ တင္ ျဖတ္ေက်ာ္ ဝင္ေရာက္ေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။

မုန္တိုင္းအရွိန္ျဖင့္ ေလစီးေၾကာင္းမ်ား ပိုမိုအားေကာင္းလာသည္ကို ေတြ႕ရၿပီး ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ႏွင့္ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္တို႕တြင္လည္း မုတ္သုန္ေလအား အလြန္ေကာင္းလာေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အရပ္ရပ္တြင္ မိုး မ်ားလာၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တို႕တြင္ ေနရာကြက္၍ မိုးႀကီးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမ္နမာႏိုင္ငံ မိုးေလဝသႏွင့္ဇလေဗဒ ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ မြန္းလြဲ ၂ နာရီ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖၚျပထားပါသည္။ http://www.moezala.gov.mm/index.php?option=com_content&view=article&id=98&Itemid=3&lang=my

  . . . → Read More: အဆင့္-၁ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းႏွင့္ မိုးမ်ားလာမည့္ ျမန္မာျပည္

ေမ ၂၂ ရက္မွ ၂၉ ရက္ အထိ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း ျဖစ္ႏိုင္ေျခ မရွိ

ေမလ ၂၂ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ဝဝး၃ဝ နာရီမွ – ေမလ ၂၉ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ေန႕လည္ ၁၂၃ဝ နာရီအထိ GFS SW Asia ကြန္ပ်ဴတာ ေမာ္ဒယ္မွ ခန္႕မွန္းရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္၊ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္တို႕တြင္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္(INVEST) or ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္မည့္ အေျခအေနမေတြ႕ရပါ။

 

အထက္ပါ ကာလအတြင္း NAVGEM ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္ WAVE WATCH ၏ ခန္႕မွန္းခ်က္အရ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ အေနာက္ေတာင္ မုတ္သုံေလအေျခအေနမွာ အားေကာင္းလွ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ပင္လယ္ျပင္တြင္ လွဳိင္းအေျခအေန အနိမ့္ဆံုး ၇ ေပခန္႕မွ အျမင့္ဆံုး ၁၂ ေပခန္႕အထိ ေနရာလိုက္၍ ရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခန္႕မွန္းထားသည္ကို ပံုမ်ားျဖင့္ . . . → Read More: ေမ ၂၂ ရက္မွ ၂၉ ရက္ အထိ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း ျဖစ္ႏိုင္ေျခ မရွိ

NOV26 မွ NOV29 အတြင္း ကပၸလီပင္လယ္တြင္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းတစ္ခု ျဖစ္ႏိုင္ဘြယ္ရွိ

ႏိုဝင္ဘာလ ၂၆ ရက္ – ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ေန႕လည္ ၁၂၃ဝ နာရီ(0600Z) မွ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၉ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၁၈၃ဝ နာရီ အခ်ိန္အတြင္း ရရွိသည့္ ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္(U. S. Navy’s Operational Global Atmospheric Prediction System Model – NOGAPS – http://www.srh.noaa.gov/ssd/nwpmodel/html/nogover.htm)မွ ပံုေဖၚရရွိခ်က္မ်ားအား ေလ့လာရာတြင္ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ဘက္မွ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ ေတာင္ပိုင္းသို႕ ဝင္ေရာက္လာမည့္ လက္ဝဲရစ္ေလစီးေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ ေတာင္ပိုင္းမွ လက္ဝဲရစ္ေလစီးေၾကာင္းတို႕ စုေပါင္းၿပီး ေလဖိအားနည္းဆဲလ္၊ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းမွ မုန္တိုင္းငယ္တစ္ခု အဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိလာႏိုင္မည့္ အေျခအေနကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။

ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္မွ တြက္ခ်က္ ခန္႕မွန္းေပးမႈ မွန္/မမွန္ကို ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ . . . → Read More: NOV26 မွ NOV29 အတြင္း ကပၸလီပင္လယ္တြင္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းတစ္ခု ျဖစ္ႏိုင္ဘြယ္ရွိ

ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 93W ႏွင့္ 95W

ဇူလိုင္လ ၂၇ ရက္ JTWC ရဲ႕ ၿဂိဳလ္တုဓါတ္ပံုမွာ ပစိဖိတ္အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံအေရွ႕ဘက္မွာ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ ၂ ခု(93W နဲ႕ 95W) ျဖစ္ေနတာ ေတြ႕ရၿပီး၊ အိႏိၵယသမုဒၵရာမွာေတာ့ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္အဆင့္ေတာင္မွ ျဖစ္ေပၚျခင္း မရွိတာေတြ႕ရပါတယ္။

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ အေရွ႕ဘက္က ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ ၂ ခုမွာ 93W က မုန္တိုင္း ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေျခ အဆင့္ – MEDIUM အထိ ရွိေနၿပီး၊ 95W ကေတာ့ LOW အဆင့္မွာသာ ရွိေသးတာကိုလဲ ေတြ႕ရပါတယ္။

93W – 27 Jul 2012 0000Z Location: 12.2 133.1 Winds: 20 knots Central Pressure: 1007 . . . → Read More: ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 93W ႏွင့္ 95W

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ႏွင့္ ကပၸလီပင္လယ္တို႕၏ ေလစီးေၾကာင္း အေျခအေန ႏွင့္ မိုးဇလ မွ ေန႔စဥ္ မိုးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္