ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ႏွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အေျခအေန

ၾသဂုတ္လ ၂၇ ရက္ – ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၁၈း၃ဝ နာရီအထိ ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္မွ ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္းပံုအရ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အေနာက္အလယ္ပိုင္းႏွင့္ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ေျမာက္ပိုင္းတို႕တြင္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ INVEST SYSTEM မ်ား ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိၿပီး အေနာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားၾကမည္ဟု ခန္႕မွန္းထားပါသည္။

ေလဖိအားနည္းဆဲလ္မ်ားသည္ ပိုမိုအားေကာင္းလာၿပီး မုန္တိုင္း ျဖစ္လာႏိုင္မည့္ အေျခအေနမရွိေၾကာင္း၊ ဤ ျဖစ္ေပၚမႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း ဧရာဝတီျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ဧရာဝတီျမစ္ရိုးတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ေတာင္ဘက္မွ ေလတိုက္ႏွဳန္းႏွင့္ ေလထုစိုထိုင္းဆ ျမင့္တက္လာၿပီး မိုးရြာႏိုင္မည့္ အေျခအေနမ်ားဆက္လက္၍ ျဖစ္ေပၚေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။

ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ အေရွ႕ပိုင္းမွ 99W ႏွင့္ ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္ အေျခအေန

အေရွ႕ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္တြင္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္(INVEST 99W) စတင္ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိၿပီး၊ အေနာက္ဘက္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံဘက္သို႕ ဦးတည္ေရြ႕လ်ားလွ်က္ရွိပါသည္။

INVEST 99W 25 Jun 2014 0000Z Location: 10.0 131.1 Winds: 15 knots Central Pressure: 1010 hPa

ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္မ်ားတြင္ ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္၌ မုန္တိုင္း/ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ ျဖစ္ေပၚမည့္ အေျခအေနမရွိပါ၊

ဇြန္လ ၂၇ ရက္ေနာက္ပိုင္းမွ ဇူလိုင္လဆန္းအထိ မုတ္သံုေလအား အနည္းငယ္က်ဆင္းေနႏိုင္ၿပီး ဇူလိုင္လဆန္းပိုင္းမွ ျပန္လည္ အားေကာင္းလာဘြယ္ရွိေၾကာင္း၊ ေဖၚျပပါရက္ပိုင္းအတြင္း ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ႏွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တို႕တြင္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္မည့္ လွဳိင္းေရြ႕လ်ားမည့္ အေျခအေန၊ လွဳိင္းအျမင့္တို႕ကို ပံုမ်ားျဖင့္ ေဖၚျပေပးထားပါသည္။

INVEST 99W ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ တည္ေနရာႏွင့္ ကပၸလီပင္လယ္ေျမာက္ပိုင္း မုတ္သံုေလတိုက္ခတ္ေနသည့္ အေျခအေန(ေအာက္ပံု)   . . . → Read More: ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ အေရွ႕ပိုင္းမွ 99W ႏွင့္ ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္ အေျခအေန

ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 06W-SIX ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္တြင္ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိ

ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္သို႕ ဝင္ေရာက္လာသည့္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 99W သည္ ပိုမိုအားေကာင္းလာၿပီး ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း SIX(06W) အဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိလာေၾကာင္း၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္း Luzon ကၽြန္းအား ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီးေနာက္ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္သို႕ ေရာက္ရွိလာကာ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႕ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ဝ၆း၃ဝ နာရီမတိုင္မီ မုန္တိုင္းငယ္အဆင့္သို႕ ေရာက္လာႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း JTWC ႏွင့္ TSR တို႕မွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာထားပါသည္။

NRL မွ ေနာက္ဆံုး ရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း SIX(06W) ဖိလစ္ပိုင္အမည္ GORIO သည္ မနီလာၿမိဳ႕ေတာ္ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၆ဝဝ ခန္႕ ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ျပင္တြင္ တည္ရွိေနၿပီး လြန္ခဲ့သည့္ ၆ နာရီအတြင္း အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ တစ္နာရီ ၁၅ ကီလိုမီတာႏွဳန္းျဖင့္ . . . → Read More: ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 06W-SIX ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္တြင္ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိ

ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္မွ 99W ဟိုင္နန္ကၽြန္းေျမာက္ဘက္မွကပ္၍ ကုန္းတြင္းသို႕ ေက်ာ္ျဖတ္လွ်က္ရွိ

ဇြန္လ ၁၅ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၅ ရက္ ညေန ၁၈၃ဝ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိေသာ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ INVEST 99W သည္ ပိုမိုအင္အားေကာင္းလာျခင္း မရွိပဲ တရုတ္ႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္းကမ္းေျခအား Guangxi ႏွင့္ Guangdong ျပည္နယ္နယ္စပ္အနီး၊ ဟိုင္နန္ကၽြန္းေျမာက္ဘက္မွ ကပ္၍ ျဖတ္ေက်ာ္ ေရြ႕လ်ားလွ်က္ရွိပါသည္။

JTWC ခန္႕မွန္းခ်က္တြင္ ကုန္းတြင္း ေလဖိအားနည္းဆဲလ္အျဖစ္သို႕ ေရာက္ရွိလုနီးပါး အေျခအေနတြင္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ INVEST 99W သည္ ေျမျပင္အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ မုန္တိုင္းျဖစ္ႏိုင္ေျခ ပိုမိုနည္းပါးသြားၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၄ နာရီအတြင္း မုန္တိုင္း ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေျခအဆင့္ MEDIUM အဆင့္တြင္ ဆက္လက္သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း ေဖၚျပထားပါသည္။

ပံု(၁) ဇြန္လ . . . → Read More: ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္မွ 99W ဟိုင္နန္ကၽြန္းေျမာက္ဘက္မွကပ္၍ ကုန္းတြင္းသို႕ ေက်ာ္ျဖတ္လွ်က္ရွိ

ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္မွ INVEST 99w ပိုမိုအားေကာင္းလာၿပီး မုန္တိုင္းငယ္ ျဖစ္လာႏိုင္

ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ INVEST 99W သည္ ယေန႕ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ဝ၆၃ဝ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ အားပိုေကာင္းလာၿပီး အေနာက္ေတာင္ဘက္သို႕ တစ္နာရီ ၁ဝ မိုင္ႏွဳန္းခန္႕ျဖင့္ ေရြ႕လ်ားခဲ့ပါသည္။ NRL မွ ေနာက္ဆံုးရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ INVEST 99W သည္ ဗီယက္နန္ႏိုင္ငံ ဒါနန္းၿမိဳ႕ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ မိုင္ ၄၁ဝ ခန္႕၊ ေဟာင္ေကာင္ၿမိဳ႕ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၂၈ဝ ခန္႕၊ ဟိုင္နန္ကၽြန္း၊ Haikou ၿမိဳ႕ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၂၆ဝ ခန္႕ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ျပင္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ တည္ရွိေနၿပီး ဗဟိုဖိအား 1010hPa မွ 1007 hPa သို႕ က်ဆင္းလာၿပီး ဗဟိုေလတိုက္ႏွဳန္း ၁၅ . . . → Read More: ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္မွ INVEST 99w ပိုမိုအားေကာင္းလာၿပီး မုန္တိုင္းငယ္ ျဖစ္လာႏိုင္

ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္တြင္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ စတင္ျဖစ္ေပၚ

ဇြန္လ ၁၂ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ဝ၆း၃ဝ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ NRL အခ်က္အလက္မ်ားအရ ဗီယက္နန္ႏိုင္ငံ ဒါနန္းၿမိဳ႕ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ ၃၈၅ မိုင္ခန္႕၊ ေဟာင္ေကာင္ ၏ ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၅၈ဝ ခန္႕ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ျပင္တြင္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ တစ္ခု – INVEST 99W စတင္ျဖစ္ေပၚေၾကာင္း သိရပါသည္။ အဆိုပါ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ INVEST 99W သည္ လြန္ခဲ့သည့္ ၆ နာရီအတြင္းက အေနာက္ဘက္သို႕ တစ္နာရီ ၄ မိုင္ႏွဳန္းခန္႕ျဖင့္ေရြ႕လ်ားခဲ့ၿပီး အေနာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားႏိုင္ဘြယ္ရွိေၾကာင္း ခန္႕မွန္းရပါသည္။

ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ INVEST 99W 12 Jun 2013 0000Z Location: 14.0 113.6 . . . → Read More: ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္တြင္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ စတင္ျဖစ္ေပၚ

အပူပိုင္းမုန္တိုင္း အဆင့္သို႕ေရာက္ရွိလာသည့္ 07W(ဖိလစ္ပိုင္အမည္ FALCON)

ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္မွ အပူပိုင္းမုန္တိုင္း အဆင့္သို႕ေရာက္ရွိလာသည့္ 07W(ဖိလစ္ပိုင္အမည္ FALCON) – (ယခင္ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 99W)

99W Invest (ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ အဆင့္မွ ပိုမိုအားေကာင္းလာၿပီး ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 07W အျဖစ္သို႕ ဇြန္လ ၂၁ ရက္ 1800Z(ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၂၁ ရက္ ည သန္းေခါင္ယံ) တြင္ စတင္ေျပာင္းလဲခဲ့ပါသည္။ ၄င္းေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 07W သည္ ေျမာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားခဲ့ၿပီး ယေန႕နံနက္ 0000Z(ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၆ နာရီခြဲတြင္ အပူပိုင္းမုန္တိုင္း အျဖစ္သို႕ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။

Tropical Storm 07W SEVEN

22 Jun 2011 0000Z Location: 13.6 128.5 Winds: 35 knots . . . → Read More: အပူပိုင္းမုန္တိုင္း အဆင့္သို႕ေရာက္ရွိလာသည့္ 07W(ဖိလစ္ပိုင္အမည္ FALCON)

အရွိန္မေသႏိုင္ေသးတဲ့ JAL – ပင္လယ္ ၅ ခုျဖတ္ေက်ာ္၍ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းအျဖစ္ ကုန္းတြင္းထပ္မံဝင္ေရာက္

က်ေနာ္တို႕ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ေရာ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြ အတြက္ပါ ဒီႏွစ္ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ မုန္တိုင္းရာသီဟာ ကုန္ဆံုးၿပီလို႕ ေျပာႏိုင္ေပမဲ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ Post မွာ သံုးသပ္တင္ျပထားသလိုပဲ ဆက္ၿပီးေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ေနရဦးမွာပါ။ MMW မွ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း JAL(99W, 05B) ရဲ႕ အေျခအေနကို စတင္ျဖစ္ေပၚခ်ိန္မွ ၿပီးဆံုးခ်ိန္အထိ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခဲ့တဲ့ အေျခအေနအေသးစိတ္ကို စုေဆာင္းရရွိသေရြ႕ အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ အေျခခံၿပီး ေလ့လာၾကည့္တဲ့အခါမွာ  ဒီမုန္တိုင္းဟာ ထူးထူးျခားျခား ပင္လယ္ ၅ ခုကို မိုင္ေပါင္း ၄ဝဝဝ ေက်ာ္ျဖတ္သန္း ခရီးႏွင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့အတြက္ က်ေနာ္တို႕ မိုးေလဝသပညာရွင္ မဟုတ္သူ အိုင္တီ ဝါသနာရွင္မ်ားအတြက္ေတာ့ တကယ္ကို အံ႕ၾသစရာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းက စ ၿပီး မုန္တိုင္းျဖစ္လာတဲ့ . . . → Read More: အရွိန္မေသႏိုင္ေသးတဲ့ JAL – ပင္လယ္ ၅ ခုျဖတ္ေက်ာ္၍ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းအျဖစ္ ကုန္းတြင္းထပ္မံဝင္ေရာက္

အပူပိုင္းဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းငယ္ JAL (05B) အိႏိၵယႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ကမ္းရိုးတန္းသို႕ ဦးတည္ေန

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ ေတာင္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိခဲ့သည့္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 99W သည္ အပူပိုင္း ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းငယ္ JAL (05B) အျဖစ္သို႕ ေရာက္ရွိလာအိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ တမီးလ္နာဒူးျပည္နယ္ ခ်င္ႏိုင္းၿမိဳ႕ အေရွ႕-အေရွ႕ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၄၃ဝ ခန္႕အကြာ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကိုကိုးကၽြန္း အေနာက္ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၅၆ဝ ခန္႕ အကြာသို႕ ေရာက္ရွိ ဗဟိုျပဳလွ်က္ရွိပါသည္။ မုန္တိုင္း JAL သည္ အေနာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားလွ်က္ရွိၿပီး လာမည့္ ၂၄ နာရီအတြင္း ပိုမိုအားေကာင္းလာကာ အဆင့္-၂ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းအျဖစ္သို႕ ေရာက္ရွိလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း JTWC, TSR data မ်ားအရ သိရွိရပါသည္။

လက္ရွိအေျခအေနအရ မုန္တိုင္း JAL သည္ အိႏိၵယႏိုင္ငံ တမီးလ္နာဒူးျပည္နယ္ႏွင့္ အန္ဒရာပရာေဒ့ရွ္ ျပည္နယ္ ကမ္းရိုးတန္းသို႕သာလွ်င္ ဦးတည္တိုက္ခတ္လွ်က္ရွိၿပီး . . . → Read More: အပူပိုင္းဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းငယ္ JAL (05B) အိႏိၵယႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ကမ္းရိုးတန္းသို႕ ဦးတည္ေန

ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 99W အပူပိုင္းမုန္တိုင္းအျဖစ္သို႕ေရာက္ရွိလုနီး

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 99W သည္ ပိုမိုအားေကာင္းလာၿပီး အပူပိုင္းမုန္တိုင္းအဆင့္သို႕ ျဖစ္လုနီးပါး အေျခအေနသို႕ေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းဗဟိုတြင္ ေလတိုက္ႏွဳန္း ၃ဝ ေနာ္တီကယ္မိုင္(တစ္နာရီလွ်င္ ၃၅ မိုင္ခန္႕) အထိရွိနိုင္ၿပီး၊ ပင္လယ္ေရျပင္ညီေလဖိအား 1000 hPa သို႕ ေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္ပါသည္။ 99W သည္ လြန္ခဲ့သည့္ ၆ နာရီအတြင္းက အေနာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ တစ္နာရီလွ်င္ ၁၂ မိုင္ႏွဳန္းခန္႕ျဖင့္ ေရြ႕လ်ားခဲ့ၿပီး အိႏိၵယႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္း၊ အန္ဒရာပရာဒက္ရွ္ျပည္နယ္၊ Chennai ၿမိဳ႕ အေရွ႕-အေရွ႕ေတာင္ဘက္ ၇၂ဝ မိုင္ခန္႕၊ ကိုလ္ကတၱားၿမိဳ႕ ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၉၂ဝ ခန္႕ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကိုကိုးကၽြန္း ေတာင္-အေနာက္ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၃၉ဝ ခန္႕အကြာ ပင္လယ္ျပင္အား ဗဟိုျပဳေနပါသည္။

ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ေန႕လည္ . . . → Read More: ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 99W အပူပိုင္းမုန္တိုင္းအျဖစ္သို႕ေရာက္ရွိလုနီး