ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အေနာက္အလယ္ပိုင္းတြင္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ INVEST-98B စတင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိ

အေမရိကန္ Naval Research Laboratary(NRL)၏ Marine Meteorology Division မွ ရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ စက္တင္ဘာလ ၁၆ ရက္ နံနက္ ဝ၆း၃ဝ နာရီမွ စတင္၍ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အေနာက္အလယ္ပိုင္း၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕ အေနာက္ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၄၄ဝ ခန္႕၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ အေနာက္ဘက္ ၅၁ဝ မိုင္ခန္႕၊အိႏိၵယႏိုင္ငံ တမီလ္နာဒူးျပည္နယ္ – ခ်င္ႏိုင္း(Chennai)ၿမိဳ႕ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ ၄၁ဝ မိုင္ခန္႕၌ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္(INVEST – 98B)စတင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိပါသည္။(ပံု-၁)

INVEST 98B သည္ GFS ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္ ခန္႕မွန္းခ်က္မ်ားအရ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္သို႕ မိုင္အနည္းငယ္မွ် ေရြ႕လ်ားၿပီး၊ အေနာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ ျပန္လည္ ခ်ဳိးေကြ႕ေရြ႕လ်ားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စက္တင္ဘာလ ၁၉ ရက္ . . . → Read More: ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အေနာက္အလယ္ပိုင္းတြင္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ INVEST-98B စတင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိ

ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 03B ေနာက္ဆံုး အေျခအေန

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အေနာက္အလယ္ပိုင္းတြင္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းအဆင့္သို႕ ေလ်ာ့က်သြားၿပီးေနာက္ ဆက္လက္တည္ရွိေနသည့္ 03B(THREE) သည္ Chennai ၿမိဳ႕ အေရွ႕-အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ မိုင္ ၁၄ဝ ခန္႕တြင္ ေရာက္ရွိေနၿပီး ႏိုဝင္ဘာလ ၂၂ ရက္(ယေန႕) နံနက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ဝ၆၃ဝ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ NRL data မ်ားႏွင့္ နံနက္ ဝ၈၃ဝ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ ၿဂိဳလ္တုဓါတ္ပံုမ်ားတြင္ ေတြ႕ရွိႏိုင္ပါသည္။(ပံုတြင္ ၾကည့္ပါရန္)

JTWC (ဟာဝိုင္ယီ based အေမရိကန္ မိုးေလဝသဌာန)မွ 03B သည္ ျပန္လည္အားေကာင္းလာႏိုင္ဘြယ္ မရွိေတာ့၍ FINAL WARNING ထုတ္ျပန္ၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ေနာက္ဆံုးရရွိသည့္ ေရြ႕လ်ားမႈ အေျခအေနမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ မိုး/ဇလႏွင့္ အိႏိၵယႏိုင္ငံ မိုးေလဝသဌာနတို႕မွ ဆက္စပ္ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ ေဒသတြင္း . . . → Read More: ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 03B ေနာက္ဆံုး အေျခအေန

၂၄ နာရီအတြင္း မုန္တိုင္း ျဖစ္လာေတာ့မည့္ 98B

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ INVEST 98B သည္ ပိုမိုအားေကာင္းလာၿပီး ႏိုဝင္ဘာလ ၁၇ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၁၅၃ဝ နာရီမွ ေနာက္ ၂၄ နာရီအတြင္း မုန္တိုင္း ျဖစ္ႏိုင္ေျခအဆင့္ HIGH သို႕ သတ္မွတ္လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း JTWC မွ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖၚျပထားပါသည္။

ႏိုဝင္ဘာ ၁၇ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၁၈၃ဝ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ NRL data မ်ားအရ မုန္တိုင္းျဖစ္လာေတာ့မည့္ 98B သည္ လပြတၱာၿမိဳ႕ အေနာက္ဘက္ ၃၉ဝ မိုင္ခန္႕၊ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ အေနာက္ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၃၈ဝ ခန္႕၊ အိႏိၵယႏိုင္ငံ West Bengal ျပည္နယ္၊ Kolkata . . . → Read More: ၂၄ နာရီအတြင္း မုန္တိုင္း ျဖစ္လာေတာ့မည့္ 98B

လာလမ္းအတိုင္း အေရွ႕ေျမာက္ဘက္သို႕ ျပန္ေကြ႕လာသည့္ 98B

ယေန႕ (၁၆-၁၁-၁၂)ေန႕လည္၁၂၃ဝ နာရီတြင္ အေနာက္ေတာင္ဘက္သို႕ ေရြ႕လ်ားခဲ့သည့္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ INVEST-98B သည္ ညေန ၁၈၃ဝ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ NRL data မ်ားအရ အားေကာင္းလာသည့္ အေျခအေနမရွိေသာ္လည္း လာလမ္းအတိုင္း အေရွ႕ေျမာက္ဘက္သို႕ တစ္နာရီ ၁၇ မိုင္ႏွဳန္းခန္႕ျဖင့္ ျပန္လည္ ေရြ႕လ်ားခဲ့ကာ ဧရာဝတီတိုင္း လပြတၱာၿမိဳ႕ အေနာက္-အေနာက္ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၂၉ဝ ခန္႕၊ အိႏိၵယႏိုင္ငံ ခ်င္ႏိုင္း(Chennai)ၿမိဳ႕အေရွ႕ဘက္ ၇၁ဝ မိုင္ခန္႕သို႕ ေရာက္ရွိေနပါသည္။ ထပ္မံရရွိေသာ ေရြ႕လ်ားမႈ အေျခအေနကို ဆက္လက္တင္ျပေပးပါမည္။

98B 16 Nov 2012 1200Z Location: 14.7 90.7 Winds: 15 knots Central Pressure: 1010 hPa

. . . → Read More: လာလမ္းအတိုင္း အေရွ႕ေျမာက္ဘက္သို႕ ျပန္ေကြ႕လာသည့္ 98B

98B အား JTWC မွ မုန္တိုင္း ျဖစ္ႏိုင္ေျခ LOW အဆင့္ သတ္မွတ္ၿပီ

ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ INVEST 98B သည္ ပိုမိုအားေကာင္းလာၿပီး လာမည့္ ၂၄ နာရီအတြင္း မုန္တိုင္းျဖစ္လာႏိုင္ေျခ LOW အဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိလာေၾကာင္း JTWC မွ ေၾကျငာခ်က္တြင္ ေဖၚျပထားၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ 98B သည္ (၁၆-၁၁-၁၂) ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ေန႕လည္ ၁၂၃ဝ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ NRL data မ်ားအရ ယေန႕ နံနက္ပိုင္းတြင္ ေတြ႕ရွိရသည့္ တည္ေနရာမွ အေနာက္ေတာင္ဘက္သို႕ တစ္နာရီ ၁၇ မိုင္ႏွဳန္းခန္႕ျဖင့္ ေရြ႕လ်ားခဲ့ၿပီး၊ ဧရာဝတီတိုင္း လပြတၱာၿမိဳ႕ အေနာက္ေတာင္ဘက္ ၃၇၅ မိုင္ခန္႕၊ အိႏိၵယႏိုင္ငံ တမီလ္နာဒူးျပည္နယ္၊ ခ်င္ႏိုင္း(Chennai)ၿမိဳ႕ အေရွ႕ဘက္ မိုင္ ၆၄ဝခန္႕တြင္ ဗဟိုျပဳေနၿပီး ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားမည့္ အေျခအေနကို ေစာင့္ၾကည့္တင္ျပေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

. . . → Read More: 98B အား JTWC မွ မုန္တိုင္း ျဖစ္ႏိုင္ေျခ LOW အဆင့္ သတ္မွတ္ၿပီ

ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ INVEST 98B ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အလယ္ပိုင္းသို႕ ေရာက္ရွိလာ

ႏိုဝင္ဘာလ ၁၆ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ဝ၆၃ဝ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ NRL data မ်ားအရ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ INVEST 98B သည္ နံနက္ ဝဝ၃ဝ နာရီအထိ ေျမာက္ဘက္သို႕ ေရြ႕လ်ားခဲ့ၿပီး ေတာင္ဘက္သို႕ ျပန္လည္ခ်ဳိးေကြ႕ကာ တစ္နာရီ ၄ မိုင္ႏွုန္း ေက်ာ္ေက်ာ္ျဖင့္ ေရြ႕လ်ားခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။

INVEST 98B သည္ ဧရာဝတီတိုင္း၊ လပြတၱာၿမိဳ႕၏ အေနာက္-အေနာက္ေတာင္ဘက္ ၂၃၅ မိုင္ခန္႕၊ ကိုကိုးကၽြန္း အေနာက္ေျမာက္ဘက္ ၁၆၇ မိုင္ခန္႕တြင္ တည္ရွိေနၿပီး ေရြ႕လ်ားမႈ အေျခအေနႏွင့္ အင္အားမိုမိုေကာင္းလာျခင္း ရွိ/မရွိ သတင္းမ်ားကို ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ တင္ျပေပးသြားပါမည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ 98B ၏ ဗဟို၌ . . . → Read More: ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ INVEST 98B ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အလယ္ပိုင္းသို႕ ေရာက္ရွိလာ

INVEST 98B ေျမာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ား

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ ေတာင္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ INVEST 98B သည္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၅ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ေန႕လည္ ၁၂၃ဝ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ NRL data မ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကိုကိုးကၽြန္း အေနာက္-အေနာက္ေတာင္ဘက္ ၁၅၈ မိုင္ခန္႕၊ ဧရာဝတီတိုင္း လပြတၱာၿမိဳ႕ အေနာက္ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၃ဝဝ ခန္႕၊ အိႏိၵယႏိုင္ငံ ပို႕ဘလဲယားၿမိဳ႕ ေျမာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္ ၁၇ဝ မိုင္ခန္႕ တြင္ ဆက္လက္ တည္ရွိေနၿပီး လြန္ခဲ့သည့္ ၆ နာရီအတြင္း ေျမာက္ဘက္သို႕ တစ္နာရီ ၁၆ မိုင္ႏွုန္းခန္႕ျဖင့္ ေရြ႕လ်ားခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

အိႏိၵယမိုးေလဝသဌာနမွ ယေန႕ နံနက္ပိုင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းသည္ ဆက္လက္တည္ရွိေနၿပီး ၂၄ နာရီအတြင္း . . . → Read More: INVEST 98B ေျမာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ား

INVEST 98B ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တြင္ ဆက္လက္တည္ရွိ

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ INVEST 98B သည္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၅ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ဝ၆၃ဝ နာရီတြေင္ ရရွိသည့္ NRL data မ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကိုကိုးကၽြန္း အေနာက္ေတာင္ဘက္ ၂ဝ၅ မိုင္ခန္႕၊ ဧရာဝတီတိုင္း လပြတၱာၿမိဳ႕ အေနာက္ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၃၇ဝ ခန္႕၊ အိႏိၵယႏိုင္ငံ ပို႕ဘလဲယားၿမိဳ႕ အေနာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္ ၁၁၅ မိုင္ခန္႕ တြင္ ဆက္လက္ တည္ရွိေနၿပီး လြန္ခဲ့သည့္ ၆ နာရီအတြင္း အေရွ႕ေျမာက္ဘက္သို႕ တစ္နာရီ ၂၂ မိုင္ႏွုန္းခန္႕ျဖင့္ ေရြ႕လ်ားခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ – INVEST 98B 15 Nov 2012 0000Z . . . → Read More: INVEST 98B ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တြင္ ဆက္လက္တည္ရွိ

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္မွ INVEST 98B ၄၈ နာရီအတြင္း ပိုမိုအားေကာင္းလာႏိုင္

ႏိုဝင္ဘာလ ၁၄ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၁၈၃ဝ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ NRL data မ်ားအရ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ ေတာင္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ ေလဖိနည္းဆဲလ္ INVEST 98B သည္ ပိုမိုအားေကာင္းလာျခင္းမရွိပဲ ဆက္လက္တည္ရွိေနပါသည္။ 98B သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ အေနာက္ဘက္ မိုင္ ၆ဝဝ ခန္႕၊ အိႏိၵယႏိုင္ငံ ပို႕ဘလဲယားၿမိဳ႕ အေနာက္ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၂၄ဝ ခန္႕ႏွင့္ ခ်င္ႏိုင္းၿမိဳ႕(Chennai) အေရွ႕-အေရွ႕ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၆၈ဝ ခန္႕တြင္ ဗဟိုျပဳေနၿပီး လြန္ခဲ့သည့္ ၆ နာရီအတြင္း ေျမာက္ဘက္သို႕ တစ္နာရီ ၃ မိုင္ႏွဳန္းခန္႕ျဖင့္ ေရြ႕လ်ားခဲ့ပါသည္။

98B 14 Nov 2012 1200Z Location: . . . → Read More: ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္မွ INVEST 98B ၄၈ နာရီအတြင္း ပိုမိုအားေကာင္းလာႏိုင္

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေတာင္ပိုင္းမွ 98B ဆက္လက္တည္ရွိ

ႏိုဝင္ဘာလ ၁၄ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ဝ၆၃ဝ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ NRL data မ်ားအရ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ ေတာင္ပိုင္းမွ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ INVEST 98B သည္ ပိုမိုအားေကာင္းလာျခင္း မရွိပဲ ဆက္လက္ တည္ရွိေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။

ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 98B သည္ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္သို႕ ေရြ႕လ်ားခဲ့ရာမွ လြန္ခဲ့သည့္ ၆ နာရီအတြင္း ေတာင္-အေနာက္ေတာင္ဘက္သို႕ ခ်ဳိးေကြ႕ေရြ႕လ်ားခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ ၄င္း၏ လက္ရွိတည္ေနရာမွာ ပို႕ဘလဲယားၿမိဳ႕ အေနာက္ေတာင္ဘက္ ၂၇၅ မိုင္ခန္႕၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကိုကိုးကၽြန္း အေနာက္ေတာင္ဘက္ ၄၃၅ မိုင္ခန္႕၊ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ အေနာက္ဘက္ ၆ဝ၅ မိုင္ခန္႕ ႏွင့္ သီရိလကၤာႏိုင္ငံ ကိုလံဘိုၿမိဳ႕ အေရွ႕-အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ မိုင္ ၇ဝဝ . . . → Read More: ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေတာင္ပိုင္းမွ 98B ဆက္လက္တည္ရွိ