အဆင့္-၃ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း UTOL ဖိလစ္ပိုင္သို႕ဝင္ေရာက္တိုက္ခတ္မည္

GFS ကြန္ပ်ဴတာ ေမာ္ဒယ္မွ ႀကိဳတင္ ပံုေဖၚခန္႕မွန္းခ်က္ အရ ၾသဂုတ္လ ၁ဝ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၂၄း၃ဝ နာရီတြင္ အဆင့္-၁ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း-UTOL (ဗဟိုေလတိုက္ႏွဳန္း 70 knots) သည္ အဆင့္ -၂ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းအဆင့္ (ဗဟိုေလတိုက္ႏွဳန္း – 90 knots)သို႕ လည္းေကာင္း၊ ၾသဂုတ္လ ၁၁ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ဝ၆း၃ဝ နာရီတြင္ တြင္ အဆင့္-၃ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း(ဗဟိုေလတိုက္ႏွဳန္း 100 knots)သို႕ လည္းေကာင္း အင္အားေကာင္းလာမည္ျဖစ္ၿပီး တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ျပင္ ေတာင္ပိုင္း၌ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ INVEST 97W သည္ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း အရွိန္ျဖင့္ အေနာက္ဘက္(ဗီယက္နန္ကမ္းေျခဘက္သို႕) ေရြ႕လ်ားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ (ပံု-၁)

JTWC . . . → Read More: အဆင့္-၃ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း UTOL ဖိလစ္ပိုင္သို႕ဝင္ေရာက္တိုက္ခတ္မည္

ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း မွ မုန္တိုင္း ျဖစ္ေပၚမႈ အေျခအေန 19AUG

ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း၊ ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ႏွင့္ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္မ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚသည့္ မုန္တိုင္း အေရအတြက္ ၁၅ လံုး အထိရွိသြားၿပီျဖစ္ၿပီး ၄င္း မုန္တိုင္းမ်ားအနက္ အေနာက္ဘက္ ဗီယက္နန္ႏိုင္ငံ ကမ္းရိုးတန္းႏွင့္ တရုတ္ျပည္ ေတာင္ပိုင္း ကမ္းေျခမ်ားဆီသို႕ ဦးတည္ဝင္ေရာက္သည့္ မုန္တိုင္းမ်ား၏ အႂကြင္းအက်န္မ်ားသည္ အေနာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အႏွံ႕အျပားတြင္ မိုးသည္းထန္ျခင္း၊ ေရႀကီးျခင္းမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းမွ မုန္တိုင္း ျဖစ္ေပၚမႈ အေျခအေနမ်ားကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ၿပီး အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ တင္ျပေပးေနသည့္အျပင္ ကုန္းတြင္းသို႕ ဝင္ေရာက္သြားသည့္ မုန္တိုင္း အႂကြင္းအက်န္မ်ား၏ ေရြ႕လ်ားမႈ အေျခအေနမ်ားကိုလည္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာကာ ဆက္လက္တင္ျပေပးလွ်က္ရွိပါသည္။

အပူပိုင္းမုန္တိုင္း TEMBIN(15W) ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း၊ ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ျပင္တြင္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 96W မွ . . . → Read More: ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း မွ မုန္တိုင္း ျဖစ္ေပၚမႈ အေျခအေန 19AUG

မုန္တိုင္းရာသီအစ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္မ်ား ျဖစ္ေပၚမႈ အေျခအေန

အိႏိၵယ သမုဒၵရာ ေျမာက္ပိုင္း အာေရဗ်ပင္လယ္အတြင္း အႏိၵယႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း KERALA ျပည္နယ္၊ Kochi ၿမို႕ အေနာက္ဘက္ ၇၅ မိုင္ခန္႕ အကြာ အာေရဗ်ပင္လယ္တြင္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 91A စတင္ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိေၾကာင္း ယေန႕နံနက္ပိုင္းတြင္ ရရွိသည့္ NRL data မ်ား အရ သိရပါသည္။

91A – 26 Apr 2012 0000Z Location: 10.2 75.2 Winds: 15 knots Central Pressure: NA hPa

ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း PALAU ကၽြန္းေတာင္ဘက္၊ မိုင္ ၂၆၀ ခန္႕တြင္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 97W မွာ ဆက္လက္တည္ေနၿပီး ၂၄ နာရီအတြင္း မုန္တိုင္း . . . → Read More: မုန္တိုင္းရာသီအစ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္မ်ား ျဖစ္ေပၚမႈ အေျခအေန