ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ INVEST 98B ေျမာက္-အေနာက္ေျမာက္သို႕ ေရြ႕လ်ား

ႏိုဝင္ဘာလ ၁၄ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ေန႕လည္ ၁၂၃၀ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ NRL, TSR ႏွင့္ JTWC data မ်ားအရ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ (INVEST 98B) သည္ လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းၿပီး ေျမာက္-အေနာက္ေျမာက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားခဲ့ေၾကာင္း အားေကာင္းလာျခင္း မရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။

INVEST 98B သည္ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ အေနာက္ဘက္ မိုင္ ၆ဝဝ ခန္႕၊ ပို႕ဘလဲယားၿမိဳ႕ အေနာက္ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၂၅ဝ ခန္႕ႏွင့္ ကိုကိုးကၽြန္း ေလဆိပ္၏ အေနာက္ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၄ဝဝ ခန္႕ ပင္လယ္ျပင္တြင္ ဆက္လက္ဗဟိျုပဳေနၿပီး အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားႏိုင္မည္ဟု ခန္႕မွန္းရပါသည္။

98B 14 Nov . . . → Read More: ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ INVEST 98B ေျမာက္-အေနာက္ေျမာက္သို႕ ေရြ႕လ်ား

ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္မွ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 96W မုန္တိုင္း ျဖစ္လာေတာ့မည္

ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ INVEST 96W သည္ ပိုမိုအားေကာင္းလာၿပီး ၂၄ နာရီအတြင္း မုန္တိုင္း ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေျခ HIGH အဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိလာၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

ႏိုဝင္ဘာလ ၁၄ ရက္ – ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၁ဝဝဝ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ၿဂိဳလ္တုဓါတ္ပံုမ်ား အရ 96W သည္ အေနာက္ဘက္သို႕ ေရြ႕လ်ားလ်က္ရွိေနၿပီး ဗီယက္နန္ႏိုင္ငံ ဟိုခ်ီမင္းစီးတီး အေရွ႕ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၁၉၀ ခန္႕အကြာ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ျပင္တြင္ ဗဟိုျပဳလွ်က္ရွိပါသည္။ 96W မွာ ပိုမိုအားေကာင္းလာၿပီး မုန္တိုင္းငယ္အျဖစ္သို႕ ေရာက္ရွိလာႏိုင္ကာ အေနာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ ေရြ႕လ်ားၿပီး ဗီယက္နန္ကမ္းေျခ ေတာင္ပိုင္းမွတစ္ဆင့္ ထိုင္းပင္လယ္ေကြ႕သို႕ ေရာက္လာႏိုင္ဘြယ္ရွိေၾကာင္း ခန္႕မွန္းထားပါသည္။

96W 14 . . . → Read More: ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္မွ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 96W မုန္တိုင္း ျဖစ္လာေတာ့မည္

ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္မွ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 96W

ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ေတာင္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ INVEST 96W မွာ ပိုမိုအားေကာင္းလာေသာ္လည္း ၂၄ နာရီအတြင္း မုန္တိုင္း ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေျခအဆင့္ LOW မွာပင္ရွိေနေသးေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။

ႏိုဝင္ဘာလ ၁၃ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၁ဝ၃ဝ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ NRL data မ်ားအရ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 96W သည္ ဟိုခ်ီမင္းစီးတီး အေရွ႕ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၄၉ဝ ခန္႕၊ ဘရူႏိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ဒါဆရီဘာဂါဝန္ၿမိဳ႕ေတာ္ ၏ ေျမာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္ ၂၅၅ မိုင္ခန္႕တြင္ တည္ရွိေနၿပီး အေနာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ ေရြ႕လ်ားႏိုင္ေၾကာင္း ခန္႕မွန္းရပါသည္။

96W – 13 Nov 2012 0000Z Location: 7.1 115.7 Winds: . . . → Read More: ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္မွ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 96W

ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း မွ မုန္တိုင္း ျဖစ္ေပၚမႈ အေျခအေန 19AUG

ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း၊ ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ႏွင့္ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္မ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚသည့္ မုန္တိုင္း အေရအတြက္ ၁၅ လံုး အထိရွိသြားၿပီျဖစ္ၿပီး ၄င္း မုန္တိုင္းမ်ားအနက္ အေနာက္ဘက္ ဗီယက္နန္ႏိုင္ငံ ကမ္းရိုးတန္းႏွင့္ တရုတ္ျပည္ ေတာင္ပိုင္း ကမ္းေျခမ်ားဆီသို႕ ဦးတည္ဝင္ေရာက္သည့္ မုန္တိုင္းမ်ား၏ အႂကြင္းအက်န္မ်ားသည္ အေနာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အႏွံ႕အျပားတြင္ မိုးသည္းထန္ျခင္း၊ ေရႀကီးျခင္းမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းမွ မုန္တိုင္း ျဖစ္ေပၚမႈ အေျခအေနမ်ားကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ၿပီး အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ တင္ျပေပးေနသည့္အျပင္ ကုန္းတြင္းသို႕ ဝင္ေရာက္သြားသည့္ မုန္တိုင္း အႂကြင္းအက်န္မ်ား၏ ေရြ႕လ်ားမႈ အေျခအေနမ်ားကိုလည္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာကာ ဆက္လက္တင္ျပေပးလွ်က္ရွိပါသည္။

အပူပိုင္းမုန္တိုင္း TEMBIN(15W) ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း၊ ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ျပင္တြင္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 96W မွ . . . → Read More: ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း မွ မုန္တိုင္း ျဖစ္ေပၚမႈ အေျခအေန 19AUG

ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းမွ မုန္တိုင္း ျဖစ္ေပၚႏိုင္မည့္ အေျခအေနမ်ား

ပစိဖိတ္အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္အစပ္မွာ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 95W ျဖစ္ေပၚေနၿပီး၊ ၂၄ နာရီအတြင္း မုန္တိုင္း ျဖစ္လာႏိုင္ေျခအဆင့္ HIGH ကို ေရာက္ရွိေနပါတယ္။

95W ဟာ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ မနီလာၿမိဳ႕ေတာ္ရဲ႕ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၆၂၀ ခန္႕၊ အနီးဆံုး ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ အေရွ႕ဘက္ကမ္းေျခမွ ၂၄၅ မိုင္ခန္႕မွာတည္ရွိေနၿပီး လြန္ခဲ့တဲ့ ၆ နာရီအတြင္းက အေနာက္ေျမာက္ဘက္ကို တစ္နာရီ ၁၀ မိုင္ႏွုန္းခန္႕နဲ႕ ေရြ႕လ်ားခဲ့ပါတယ္။

95W – 31 May 2012 0000Z Location: 11.3 129.4 Winds: 20 knots Central Pressure: 1007 hPa

တစ္ခ်ိန္ထဲမွာပဲ ဂူအမ္ကၽြန္းေတာင္ဘက္ မိုင္ ၅၈၀ ေလာက္မွာ . . . → Read More: ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းမွ မုန္တိုင္း ျဖစ္ေပၚႏိုင္မည့္ အေျခအေနမ်ား

မုန္တိုင္း PAKHAR အေနာက္-အေနာက္ေတာင္ဘက္သို႕ ျဖည္းညွင္းစြာ ေရြ႕လ်ားလွ်က္ရွိ

မုန္တိုင္း PAKHAR ဗီယက္နန္ကမ္းေျခအား Phan Thiet ႏွင့္ Vung Tau ၿမိဳ႕ ၂ ၿမိဳ႕ၾကားမွ မနက္ဖန္ တနဂၤေႏြေန႕ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၅ နာရီခြဲ (ေဟာင္ေကာင္ စံေတာ္ခ်ိန္ ည ၇ နာရီမွ ဂ နာရီၾကား)တြင္ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း JTWC မွ ရရွိသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ ဖိလစ္ပိုင္မိုးေလဝသဌာန Typhoon 2000 မွ ခန္႕မွန္းထားပါသည္။

ေဟာင္ေကာင္စံေတာ္ခ်ိန္ = +8 UTC ၊ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္  = +6 hr 30 minutes

Tropical Storm PAKHAR (02W) continues to move slowly westward . . . → Read More: မုန္တိုင္း PAKHAR အေနာက္-အေနာက္ေတာင္ဘက္သို႕ ျဖည္းညွင္းစြာ ေရြ႕လ်ားလွ်က္ရွိ

ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္မွ PAKHAR အပူပိုင္းမုန္တိုင္း အဆင့္သို႕ အားေလ်ာ့သြား

မုန္တိုင္း PAKHAR သည္ အပူပိုင္းမုန္တိုင္းအျဖစ္သို႕ အားေလ်ာ့သြားၿပီး မတ္လ ၃၁ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၂၃၀ နာရီ တြင္ ရရွိသည့္ NRL data မ်ားအရ ဗီယက္နန္ႏိုင္ငံ ဟိုခ်ီမင္း စီးတီး၏ အေရွ႕- အေရွ႕ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၂၃၀ ခန္႕ အကြာ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ျပင္တြင္ ဗဟိုျပဳလွ်က္ရွိၿပီး လြန္ခဲ့သည့္ ၆ နာရီ အတြင္း အေနာက္ဘက္သို႕ တစ္နာရီ ၃ မိုင္ႏွဳန္းျဖင့္ ျဖည္းညွင္းစြာ ေရြ႕လ်ားခဲ့ပါသည္။

အပူပိုင္းမုန္တိုင္း PAKHAR ၏ မုန္တိုင္း ဗဟိုခ်က္သည္ မူလခန္႕မွန္းထားသည္ထက္ အနည္းငယ္ေနာက္က်ၿပီး ဧၿပီလ-၁ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၆ နာရီခြဲ မွ ညေန ၆နာရီခြဲအခ်ိန္ အတြင္း . . . → Read More: ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္မွ PAKHAR အပူပိုင္းမုန္တိုင္း အဆင့္သို႕ အားေလ်ာ့သြား

တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း PAKHAR အေနာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားလွ်က္ရွိ

တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း PAKHAR(02W) သည္ ဗီယက္နန္ႏိုင္ငံ ဟိုခ်ီမင္းစီးတီး အေရွ႕ဘက္ ၃၀၅ မိုင္ခန္႕၊ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ျပင္တြင္ ဗဟိုျပဳေနၿပီး လြန္ခဲ့ေသာ ၆ နာရီအတြင္း အေနာက္ဘက္သို႕ တစ္နာရီ ၃ မိုင္ႏွဳန္းေက်ာ္ေက်ာ္ျဖင့္ ေရြ႕လ်ားခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ မတ္လ ၃၀ ရက္ ေန႕လည္ ၁၂၃၀ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ NRL data မ်ားအရ သိရပါသည္။

တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း PAKHAR သည္ အခ်င္း မိုင္ ၂၄၀ ခန္႕ရွိေနၿပီး အေနာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ ေရြ႕လ်ားကာ ဗီယက္နန္ကမ္းေျခအား မူလခန္႕မွန္းထားသည့္အတိုင္း Binh Thuan ျပည္နယ္၊ Phan Thiet ၿမိဳ႕ အနီး၊ Nha Trang ၿမိဳ႕ေပၚမွ မတ္လ ၃၁ ရက္ . . . → Read More: တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း PAKHAR အေနာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားလွ်က္ရွိ

ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္မွ မုန္တိုင္း PAKHAR ပိုမိုအားေကာင္းလာၿပီး တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း ျဖစ္လာၿပီ

ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ အပူပိုင္း မုန္တိုင္း PAKHAR(02W) သည္ ပိုမိုအားေကာင္းလာၿပီး အဆင့္-၁ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း အျဖစ္သို႕ ေရာက္ရွိလာပါသည္။

ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ မတ္လ ၃၀ ရက္ နံန႕္ ၆ နာရီခြဲ တြင္ ရရွိသည့္ NRL data မ်ား အရ – တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း PAKHAR သည္ လြန္ခဲ့သည့္ ၆ နာရီအတြင္း အေနာက္ဘက္သို႕ တစ္နာရီ ၅ မိုင္ႏွဳန္းခန္႕ျဖင့္ ေရြ႕လ်ားခဲ့ၿပီး ဗီယက္နန္ႏိုင္ငံ ဟိုခ်ီမင္း စီးတီး အေရွ႕ဘက္ မိုင္ ၃၃၀ ခန္႕အကြာေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ျပင္တြင္ ဗဟိုျပဳေနပါသည္။

တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း PAKHAR သည္ လာမည့္ ၄၈ နာရီအတြင္း၊ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ . . . → Read More: ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္မွ မုန္တိုင္း PAKHAR ပိုမိုအားေကာင္းလာၿပီး တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း ျဖစ္လာၿပီ

ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္မွ အပူပိုင္းမုန္တိုင္း 02W(TWO)

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ မိုးေလဝသဌာနမွ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ မတ္လ ၂၉ ရက္ ၁၃၁၅ နာရီ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ 02W အား အပူပိုင္းမုန္တိုင္း PAKHAR ဟု အမည္ေပးထားၿပီးေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။

အပူပိုင္းမုန္တိုင္း PAKHAR 02W(TWO) ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ မိုးေလဝသဌာန ထုတ္ျပန္ခ်က္ TS 1201 (PAKHAR) Issued at 06:45 UTC, 29 March 2012 (ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ မတ္လ ၂၉ ရက္ ၁၃၁၅ နာရီ)

<Analyses at 29/06 UTC> Scale    – Intensity    – Center position    N9°50′(9.8°) E112°00′(112.0°) Direction and speed of . . . → Read More: ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္မွ အပူပိုင္းမုန္တိုင္း 02W(TWO)