မုန္တိုင္းျဖစ္လာၿပီး ထိုင္ဝမ္ကိုဝင္မည္ဟု ခန္႕မွန္းထားသည့္ 95W

ပစိဖိတ္အေနာက္ေျမာက္ဘက္ ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ အစပ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 95W သည္ ၂၄ နာရီအတြင္း ပိုမိုအားေကာင္းလာၿပီး အပူပိုင္းမုန္တိုင္းအဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိလာႏိုင္ကာ ေျမာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ား၍ ထိုင္ဝမ္ကၽြန္းအား ဝင္ေရာက္တိုက္ခတ္ႏိုင္ေျခရွိေၾကာင္း JTWC မွ ထုတ္ျပန္သည့္ Tropical Storm Formation Alert တြင္ ေဖၚျပထားပါသည္။

လတ္တေလာအခ်ိန္တြင္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 95W သည္ ဖိအား 1007 hPa အထိ က်ဆင္းေနၿပီး၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ မနီလာၿမိဳ႕ေတာ္အေနာက္ဘက္ မိုင္ ၆၇၀ ခန္႕တြင္ တည္ရွိေနပါသည္။ ေျမာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားၿပီး ထိုင္ဝမ္ကၽြန္းသို႕ ဦးတည္တိုက္ခတ္မည္ဟု ခန္႕မွန္းထားပါသည္။

95W 26 Jun 2012 0600Z Location: 14.4 131.3 Winds: . . . → Read More: မုန္တိုင္းျဖစ္လာၿပီး ထိုင္ဝမ္ကိုဝင္မည္ဟု ခန္႕မွန္းထားသည့္ 95W

တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း MAWAR အားေလ်ာ့လာၿပီ

ဇြန္လ ၅ ရက္ ၊ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၆ နာရီခြဲတြင္ ရရွိသည့္ NRL data မ်ားအရ၊ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း MAWAR(04W) သည္ – အဆင့္-၁ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း အဆင့္သို႕ ေလ်ာ့က်သြားကာ၊ အေရွ႕ဖိလစ္ပိုင္ ပင္လယ္ျပင္မွ ထြက္ခြာသြားၿပီျဖစ္ၿပီး အေရွ႕ေျမာက္ဘက္သို႕ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အိုကီနာဝါကၽြန္းေတာင္ဘက္ ၁၃၅ ခန္႕မွ ျဖတ္သန္းေရြ႕လ်ားလ်က္ရွိပါသည္။

မုန္တိုင္းဗဟိုတြင္ ေလတိုက္ႏွဳန္း တစ္နာရီ ၁၈၅ ကီလိုမီတာ(၁၀၀ ေနာ္တီကယ္မိုင္ႏွဳန္း) ရွိေနၿပီး၊ မုန္တိုင္းဒီလွဳိင္းအျမင့္ ၃၂ ေပ ရွိကာ၊ မုန္တိုင္းအရြယ္အစားမွာ အခ်င္း ၇၆၀ ကီလိုမီတာ(၄၁၀ ေနာ္တီကယ္မိုင္) ရွိသည့္ ႀကီးမားေသာ အရြယ္အစားျဖစ္ပါသည္။

တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း MAWAR oည္ လာမည့္ ၂၄ နာရီအတြင္း၊ . . . → Read More: တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း MAWAR အားေလ်ာ့လာၿပီ

အဆင့္-၃ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း MAWAR – အိုကီနာဝါကၽြန္းအား စ ၍ တိုက္ခတ္ေနၿပီ

ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း MAWAR(04W – ဖိလစ္ပိုင္အမည္ AMBO) သည္ အဆင့္-၃ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းႀကီး ျဖစ္လာၿပီး ေျမာက္-အေရွ႕ေျမာက္ဘက္သို႕ တစ္နာရီ ၁၅ ကီလိုမီတာႏွဳန္းျဖင့္ ဆက္လက္ ေရြ႕လ်ားလွ်က္ရွိေၾကာင္း၊ မုန္တိုင္းအရြယ္အစားမွာလည္း ပိုမို ႀကီးမားလာၿပီး အခ်င္း ၇၉၅ ကီလိုမီတာ(၄၃၀ ေနာ္တီကယ္မိုင္) ရွိလာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ မုန္တိုင္းဗဟိုတြင္ ေလတိုက္ႏွဳန္း တစ္နာရီ ၁၁၅ မိုင္မွ ၁၄၅ မိုင္ႏွဳန္းအထိရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ T2K မွ ထုတ္ျပန္ထားပါသည္။

NRL data အရ ဇြန္လ ၄ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၇ နာရီခြဲတြင္ အဆင့္-၃ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း MAWAR သည္ အိုကီနာဝါကၽြန္း၏ ေတာင္-အေနာက္ေတာင္ဘက္ ၄၈၅ ကီလိုမီတာခန္႕(၃၀၀ မိုင္ခန္႕) . . . → Read More: အဆင့္-၃ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း MAWAR – အိုကီနာဝါကၽြန္းအား စ ၍ တိုက္ခတ္ေနၿပီ

တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း MAWAR ႏွင့္ ျမန္မာ့ ကမ္းရိုးတန္းမွ တိမ္တိုက္မ်ား အေျခအေန

ဇြန္လ ၃ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ေန႕လည္ ၁၂၃၀ နာရီတြင္ေတြ႕ျမင္ရသည့္ မုန္တိုင္း မ်က္ေစ့ထင္ရွားစြာ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အဆင့္-၂ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း MAWAR(04W – ဖိလစ္ပိုင္အမည္ AMBO)ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္းမွ စတင္ကာ ျမန္မာ့ ကမ္းရိုးတန္း တစ္ခုလံုးဖံုးလႊမ္းေနသည့္ တိမ္တိုက္ႀကီးကို ေတြ႕ျမင္ရပါသည္။ အဆင့္-၂ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း အဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိေနသည့္ MAWAR(AMBO) သည္ လာမည့္ ၁၂ နာရီအတြင္း ပိုမိုအားေကာင္းလာၿပီး အဆင့္-၃ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းႀကီးအဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း TSR မွ ခန္႕မွန္းထားပါသည္။

Typhoon MAWAR (AMBO) maintains its intensification trend and is likely to become a Category . . . → Read More: တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း MAWAR ႏွင့္ ျမန္မာ့ ကမ္းရိုးတန္းမွ တိမ္တိုက္မ်ား အေျခအေန

အရြယ္ႀကီးလာသည့္ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း MAWAR

ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္မွ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း MAWAR (04W)(ဖိလစ္ပိုင္အမည္ AMBO) သည္ ပိုမိုအားေကာင္းလာေနၿပီး မူလခန္႕မွန္းထားသည့္ လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ မုန္တိုင္း အရြယ္အစား အခ်င္း ကီလိုမီတာ ၅၀၀ အထိ ရွိလာေသာေၾကာင့္ ၄င္း ျဖတ္သန္းေရြ႕လ်ားမည့္လမ္းေၾကာင္းေပၚမွ Ishigak-Shima, Miyako Jima ႏွင့္ Okinawa ကၽြန္းမ်ားသည္လည္း မုန္တိုင္း ေလျပင္း တိုက္ခတ္ခံရဘြယ္ရွိေနပါသည္။

T2K မွ ခန္႕မွန္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္လာမည့္ တနလၤာေန႕ ညေနပိုင္း မတိုင္မီ (၂၄ နာရီအတြင္း) အဆင့္-၂ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း အဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိလာမည္ျဖစ္ပါသည္။ လာမည့္ ၃၆ နာရီ ေနာက္ပိုင္း တြင္ အိုကီနာဝါကၽြန္းအနီး သို႕ အဆင့္-၂ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း အဖ်ားပိုင္း စတင္ဝင္ေရာက္တိုက္ခတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ ၄၈ . . . → Read More: အရြယ္ႀကီးလာသည့္ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း MAWAR

ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းမွ မုန္တိုင္း ျဖစ္ေပၚႏိုင္မည့္ အေျခအေနမ်ား

ပစိဖိတ္အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္အစပ္မွာ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 95W ျဖစ္ေပၚေနၿပီး၊ ၂၄ နာရီအတြင္း မုန္တိုင္း ျဖစ္လာႏိုင္ေျခအဆင့္ HIGH ကို ေရာက္ရွိေနပါတယ္။

95W ဟာ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ မနီလာၿမိဳ႕ေတာ္ရဲ႕ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၆၂၀ ခန္႕၊ အနီးဆံုး ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ အေရွ႕ဘက္ကမ္းေျခမွ ၂၄၅ မိုင္ခန္႕မွာတည္ရွိေနၿပီး လြန္ခဲ့တဲ့ ၆ နာရီအတြင္းက အေနာက္ေျမာက္ဘက္ကို တစ္နာရီ ၁၀ မိုင္ႏွုန္းခန္႕နဲ႕ ေရြ႕လ်ားခဲ့ပါတယ္။

95W – 31 May 2012 0000Z Location: 11.3 129.4 Winds: 20 knots Central Pressure: 1007 hPa

တစ္ခ်ိန္ထဲမွာပဲ ဂူအမ္ကၽြန္းေတာင္ဘက္ မိုင္ ၅၈၀ ေလာက္မွာ . . . → Read More: ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းမွ မုန္တိုင္း ျဖစ္ေပၚႏိုင္မည့္ အေျခအေနမ်ား