ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 95B အာေရဗ်ပင္လယ္သို႕ ေရာက္ရွိ

အိႏိၵယႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္းစြန္း ႏွင့္ သီရိလကၤာႏိုင္ငံ အေနာက္ဘက္ လကၠာဒိုက္ ပင္လယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 95B သည္ အိႏိၵယႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္းစြန္း တမီလ္နာဒူးႏွင့္ ကီရာလာ ျပည္နယ္မ်ားကို ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး အာေရဗ်ပင္လယ္သို႕ ေရာက္ရွိသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေအာက္တိုဘာ ၂၀ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၂၄၃၀ နာရီတြင္ရရွိသည့္ NRL data မ်ားအရ သိရပါသည္။ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 95B သည္ ကီရာလာျပည္နယ္၊ ကိုခ်ီၿမိဳ႕ အေနာက္ဘက္ မိုင္ ၁၁၀ ခန္႕ ပင္လယ္ျပင္တြင္ ဆက္လက္ တည္ရွိေနၿပီး အေနာက္ဘက္သို႕ ေရြ႕လ်ားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

. . . → Read More: ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 95B အာေရဗ်ပင္လယ္သို႕ ေရာက္ရွိ

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ ေတာင္ပိုင္းမွ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 95B ဆက္လက္တည္ရွိေနဆဲ

ေအာက္တိုဘာလ ၂၀ ရက္၊ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ေန႕လည္ ၁၂၃၀ နာရီတြင္ ၇ရွိသည့္ NRL data မ်ားအရ  ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ဆက္စပ္လွ်က္ရွိေသာ၊ အိႏိၵယႏိုင္ငံ ေတာင္ဘက္-သီရိလကၤာႏိုင္ငံ အေရွ႕ဘက္၊ လကၠာဒိုက္ပင္လယ္(Laccadive Sea)တြင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 95B သည္ အားေကာင္းလာသည့္ အေျခအေနမရွိေသာ္လည္း အိႏိၵယႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္း တမီလ္နာဒူးျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္း Madurai ၿမိဳ႕ေတာင္ဘက္ မိုင္၉၀ ခန္႕၊ သီရိလကၤာႏိုင္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္ ကိုလံဘို အေနာက္ေျမာက္ဘက္ မိုင္ ၁၆၀ ခန္႕အကြာ ပင္လယ္ျပင္တြင္ ဆက္လက္ တည္ရွိေနၿပီး လြန္ခဲ့သည့္ ၆ နာရီအတြင္း ေျမာက္ဘက္သို႕ တစ္နာရီ ၉ မိုင္ႏွဳန္းခန္႕ျဖင့္ ေရြ႕လ်ားခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 95B ပိုမိုအားေကာင္းလာႏိုင္ဘြယ္ရွိ/မရွိႏွင့္ တမီလ္နာဒူးျပည္နယ္ . . . → Read More: ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ ေတာင္ပိုင္းမွ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 95B ဆက္လက္တည္ရွိေနဆဲ

သီရိလကၤာအေရွ႕ဘက္တြင္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 95B ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိ

ေအာက္တိုဘာလ ၁၉ ရက္၊ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၀၆၃၀ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ NRL data မ်ားအရ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေတာင္ပိုင္း၊ သီရိလကၤာႏိုင္ငံ ကိုလံဘိုၿမိဳ႕ အေရွ႕ဘက္ ၈၅ မိုင္ခန္႕ ပင္လယ္ျပင္တြင္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 95B သည္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၈ ရက္ ည သန္းေခါင္အခ်ိန္ခန္႕မွ စတင္ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။

95B သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၆ နာရီက အေနာက္ဘက္သို႕ တစ္နာရီလွ်င္ ၁၀ မိုင္ႏွဳန္းခန္႕ျဖင့္ ေရြ႕လ်ားခဲ့ၿပီး၊ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေတာင္ပိုင္းမွ အိႏိၵယႏိုင္ငံ အေနာက္ဘက္ကမ္းရိုးတန္းႏွင့္ အာေရဗ်ပင္လယ္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားႏိုင္မည္ဟု ခန္႕မွန္းရပါသည္။

95B 19 Oct 2012 0000Z Location: 6.3 78.8 Winds: 15 . . . → Read More: သီရိလကၤာအေရွ႕ဘက္တြင္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 95B ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိ