လာမည့္ ၆ နာရီမွ ၂၄ နာရီအတြင္း ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္၌ မုန္တိုင္း ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေျခရွိ

စက္တင္ဘာလ ၂၆ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၄း၃ဝ နာရီထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ေျမာက္လတၱီတြဒ္ ၁၄.၇ ဒီဂရီ ႏွင့္ ၁၆.၂ ဒီဂရီ အၾကား၊ အေရွ႕ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ ၁၁၈.၁ ဒီဂရီႏွင့္ ၁၁၃.၆ ဒီဂရီၾကား ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္အတြင္းတြင္ လာမည့္ ၆ နာရီမွ ၂၄ နာရီအတြင္း မုန္တိုင္းတစ္ခု ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေၾကာင္း JTWC မွ သတိေပးခ်က္ထုတ္ျပန္ထားပါသည္။(ပံု-၁)

FORMATION OF A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE IS POSSIBLE WITHIN 110 NM EITHER SIDE OF A LINE FROM 14.7N 118.1E TO 16.2N 113.6E WITHIN THE NEXT . . . → Read More: လာမည့္ ၆ နာရီမွ ၂၄ နာရီအတြင္း ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္၌ မုန္တိုင္း ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေျခရွိ

ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ ဗီယက္နန္ကမ္းလြန္၌ ယခုလကုန္ပိုင္းတြင္ မုန္တိုင္း ျဖစ္ရန္ေသခ်ာ

စက္တင္ဘာလကုန္ရက္ပိုင္းတြင္ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္၌ မုန္တိုင္းတစ္လံုး၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ အေရွ႕ဘက္ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာအေနာက္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ မုန္တိုင္းတစ္လံုး ျဖစ္လာၿပီး အေနာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း GFS ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္ခန္႕မွန္းခ်က္တြင္ ေတြ႕ရၿပီး စက္တင္ဘာလ ၃ဝ ရက္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဗီယက္နန္ကမ္းေျခအား ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္မည္ဟု ပံုေဖၚခန္႕မွန္းထားသျဖင့္ ေတာင္တရုတ္ကမ္းလြန္ပင္လယ္တြင္ မုန္တိုင္းတစ္လံုး ျဖစ္ေပၚရန္ ေသခ်ာသေလာက္ရွိသြားၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ မုန္တိုင္း ဗီယက္နန္ကမ္းေျခအား ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ၿပီးခ်ိန္(စက္တင္ဘာ လကုန္ပိုင္းတြင္) ျမန္မာႏိုင္ငံေအာက္ပိုင္းေဒသမ်ား၌လည္း မိုးပိုလာမည့္ အေျခအေနကို ေတြ႕ရပါသည္။

TRMM မွ စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၅း၃ဝ နာရီအထိ ၇၂ နာရီအတြင္း မိုးရြာသြန္းႏိုင္ေျခခန္႕မွန္းေျမပံုတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေအာက္ပိုင္း ကမ္းရိုးတန္းေဒသမ်ား(အထူးသျဖင့္ တနသၤာရီကမ္းရိုးတန္းေဒသမ်ား)တြင္ မိုးမ်ားမည့္ အေျခအေနေတြ႕ရၿပီး အထက္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ မုိုးအားေလ်ာ့နည္းသြားမည့္အေျခအေနကို ေတြ႕ရပါသည္။(ပံု-၂)

ပံု-၁ – စက္တင္ဘာလ . . . → Read More: ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ ဗီယက္နန္ကမ္းလြန္၌ ယခုလကုန္ပိုင္းတြင္ မုန္တိုင္း ျဖစ္ရန္ေသခ်ာ

ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္အတြင္း ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 93W စတင္ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိ

ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ ဗီယက္နန္ႏိုင္ငံ ဒါနန္းၿမိဳ႕ အေရွ႕ဘက္ မိုင္ ၅ဝဝ ခန္႕၊ တရုတ္(ျပည္မ) Guangdong ျပည္နယ္- ေဟာင္ေကာင္ၿမိဳ႕ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၃၂ဝ ခန္႕၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ မနီလာၿမိဳ႕ အေနာက္ေျမာက္ဘက္ ၄၁၅ မိင္ခန္႕အကြာ ပင္လယ္ျပင္တြင္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ INVEST-93W စတင္ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိပါသည္။

INVEST-93W သည္ လြန္ခဲ့သည့္ ၆ နာရီအတြင္း အေနာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ တစ္နာရီ ၈ မိုင္ႏွဳန္းခန္႕ျဖင့္ ေရြ႕လ်ားခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆံုးရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းအဆင့္သို႕ ေရာက္ႏိုင္ေျခ နည္းပါးေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။(ပံု)

INVEST-93W 24 Sep 2013 0600Z Location: 17.9 115.7 Winds: 15 knots Central Pressure: 1010 hPa

. . . → Read More: ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္အတြင္း ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 93W စတင္ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိ

ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္တြင္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 93W စတင္ ျဖစ္ေပၚ

ေမလ(၃)ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ဝ၆၃ဝ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ NRL data မ်ားအရ – ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ မနီလာၿမိဳ႕ အေနာက္ေျမာက္ဘက္ ၆၅၅ မိုင္ခန္႕၊ ဗီယက္နန္ႏိုင္ငံ ဒါနန္းၿမိဳ႕ အေရွ႕ဘက္ မိုင္ ၇၃ဝ ခန္႕ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ျပင္တြင္ ေမလ(၃)ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ဝဝး၃ဝ နာရီမွ စတင္၍ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 93W ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိပါသည္။ ကနဦးရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ 93W သည္ လြန္ခဲ့သည့္ ၆ နာရီအတြင္း အေရွ႕ေျမာက္ဘက္သို႕တစ္နာရီ ၅ မိုင္ႏွဳန္းခန္႕ျဖင့္ ေရြ႕လ်ားခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။

ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 93W 03 May 2013 0000Z Location: 16.2 115.0 Winds: 15 . . . → Read More: ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္တြင္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 93W စတင္ ျဖစ္ေပၚ

ကပၸလီပင္လယ္ျပင္မွ 93W ႏွင့္ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္မွ မုန္တိုင္း SON-TINH

ေအာက္တိုဘာလ ၂၆ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၀၆၃၀ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ NRL data မ်ားအရ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ေတာင္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 93W သည္ ပို႕ဘလဲယားၿမိဳ႕ အေရွ႕ဘက္ ၄၅ မိုင္ခန္႕အကြာ ပင္လယ္ျပင္တြင္ ဆက္လက္ တည္ရွိေနၿပီး လြန္ခဲ့သည့္ ၆ နာရီအတြင္း အေနာက္ဘက္သို႕ တစ္နာရီ(၇)မိုင္ႏွဳန္းခန္႕ျဖင့္ ေရြ႕လ်ားခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။

JTWC ခန္႕မွန္းခ်က္မ်ားအရ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 93W သည္ အားေကာင္းလာႏိုင္မည့္ အေျခအေနမရွိေသးေသာ္လည္း ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ အပူခ်ိန္ ျမင့္မားေနမႈက အားေကာင္းလာေစႏိုင္သည့္ အေျခအေနျဖစ္ေစႏိုင္ေၾကာင္း သံုးသပ္ၿပီး လာမည့္ ၂၄ နာရီအတြင္း မုန္တိုင္းအဆင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေျခ LOW အဆင့္မွာပင္ ဆက္လက္ ရွိေနေသးေၾကာင္း ေဖၚျပထားပါသည္။

93W . . . → Read More: ကပၸလီပင္လယ္ျပင္မွ 93W ႏွင့္ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္မွ မုန္တိုင္း SON-TINH

ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 93W ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ ေတာင္ပိုင္းသို႕ ေရာက္ရွိ

ေအာက္တိုဘာလ ၂၅ ရက္ ျမန္္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၀၆၃၀ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ NRL data မ်ားအရ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 93W သည္ ယမန္ေန႕ ညပိုင္းတြင္ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္သို႕ ေရာက္ရွိၿပီးေနာက္ အေနာက္ေတာင္ဘက္သို႕ ေရြ႕လ်ားကာ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ အေနာက္ဘက္ မိုင္ ၁၉၀ ခန္႕ ပင္လယ္ျပင္တြင္ ဆက္လက္တည္ရွိေနပါသည္။

93W 24 Oct 2012 1800Z Location: 10.2 95.8 Winds: 15 knots Central Pressure: 1010 hPa

 

ကြန္ပ်ဴတာ ေမာ္ဒယ္မ်ား၏ ခန္႕မွန္းတြက္ခ်က္ပံုုေဖၚမႈ အရ(ေအာက္ပံုတြင္ ၾကည့္ပါ) ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 93W သည္ ပို႕ဘလဲယားကၽြန္းအား ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ . . . → Read More: ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 93W ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ ေတာင္ပိုင္းသို႕ ေရာက္ရွိ

ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 93W ၿမိတ္ၿမိဳ႕ အနီးသို႕ ေရာက္ရွိလာ

ထိုင္းပင္လယ္ေကြ႕တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ INVEST 93W သည္ ေျမာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားခဲ့ၿပီး၊ ေအာက္တိုဘာလ ၂၄ ရက္ – ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၀၆၃၀ နာရီတြင္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ ၂၁ မိုင္ခန္႕အကြာ ကုန္းတြင္း ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ အျဖစ္ ဆက္လက္ တည္ရွိေနဆဲ ျဖစ္ၿပီး ေျမာက္ အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ ေရြ႕လ်ားႏိုင္မည္ဟု ခန္႕မွန္းရပါသည္။

93W 24 Oct 2012 0000Z Location: 12.3 98.9 Winds: 15 knots Central Pressure: 1010 hPa

. . . → Read More: ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 93W ၿမိတ္ၿမိဳ႕ အနီးသို႕ ေရာက္ရွိလာ

ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 93W အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားေန

ထိုင္းပင္လယ္ေကြ႕တြင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 93W သည္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၃ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ေန႕လည္ ၁၂၃၀ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ NRL data မ်ားအရ ရေနာင္းၿမိဳ႕ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၁၆၀ ခန္႕၊ Nakhon Si Thamarat ခရိုင္ Tha Sala ၿမိဳ႕ အေရွ႕ဘက္ ၄၅ မိုင္ခန္႕ကြာေဝးသည့္ ပင္လယ္ျပင္မွ အေနာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ တစ္နာရီ ၁၄ မိုင္ႏွဳန္းခန္႕ျဖင့္ ဆက္လက္ ေရြ႕လ်ားလွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။

View animation

93W 23 Oct 2012 0600Z Location: 8.7 100.6 Winds: 15 knots Central Pressure: . . . → Read More: ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 93W အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားေန

ထိုင္းပင္လယ္ေကြ႕မွ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 93W ကပၸလီပင္လယ္သို႕ ေရာက္ရွိႏိုင္

ထိုင္းပင္လယ္ေကြ႕တြင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 93W သည္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၃ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၀၆၃၀ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ NRL data မ်ားအရ ရေနာင္းၿမိဳ႕ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၂၄၀ ခန္႕အကြာပင္လယ္ျပင္တြင္ ဗဟိုျပဳေနၿပီး အေနာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ ေရြ႕လ်ားခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။ အားေကာင္းလာသည့္ အေျခအေနမရွိေသာ္လည္း ပင္လယ္ျပင္အပူခ်ိန္ျမင့္တက္ေနမႈမ်ားေၾကာင့္ သတိျပဳေစာင့္ၾကည့္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

Animation ပံုမ်ားအရ 93W သည္ အေနာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ ေရြ႕လ်ားၿပီး ရေနာင္းၿမိဳ႕အနီးမွ ျဖတ္ေက်ာ္ကာ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္သို႕ ေရာက္ရွိလာမည္ဟု ခန္႕မွန္းထားပါသည္။  View animation

93W – 23 Oct 2012 0000Z Location: 8.4 101.8 Winds: 15 . . . → Read More: ထိုင္းပင္လယ္ေကြ႕မွ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 93W ကပၸလီပင္လယ္သို႕ ေရာက္ရွိႏိုင္

ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္တြင္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 93W ျဖစ္ေပၚ

ေအာက္တိုဘာလ ၂၂ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ေန႕လည္ ၁၂၃၀ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ NRL data မ်ားတြင္ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္၌ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 93W ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိၿပီး အေနာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားႏိုင္ဘြယ္ရွိေၾကာင္း လြန္ခဲ့သည့္ ၆ နာရီအတြင္း ေရြ႕လ်ားမႈ အရ ခန္႕မွန္းရပါသည္။

93W 22 Oct 2012 0600Z Location: 5.3 107.5 Winds: 15 knots Central Pressure: 1010 hPa

93W သည္ လြန္ခဲ့သည့္ ၆ နာရီအတြင္း အေနာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ တစ္နာရီ ၁၈ မိုင္ႏွဳန္းခန္႕ျဖင့္ ေရြ႕လ်ားခဲ့ၿပီး၊ ေန႕လည္ ၁၄၃၀ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 93W . . . → Read More: ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္တြင္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 93W ျဖစ္ေပၚ