စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္ အထိ ၇၂ နာရီ မိုးရြာသြန္းႏိုင္မည့္ အေျခအေန

GFS ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္မွ စက္တင္ဘာလ ၁၇ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ဝ၆း၃ဝ နာရီအထိ ၇၂ နာရီတြင္ မိုးသည္းထန္ႏိုင္မည့္ ၿမိဳ႕-ေဒသမ်ား၏ ဇယားႏွင့္ မိုးရြာသြန္းမႈ ခန္႕မွန္းေျခပံုမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

1 mm = 0.0394 inch

   1 mm = 0.0394 inch    1 mm = 0.0394 inch    1 mm = 0.0394 inch    1 mm = 0.0394 inch    1 mm = 0.0394 . . . → Read More: စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္ အထိ ၇၂ နာရီ မိုးရြာသြန္းႏိုင္မည့္ အေျခအေန