ပင္လယ္(၄)ခုျဖတ္သန္းခဲ့သည္ 30W – မွတ္တမ္း

ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္တြင္ စတင္ ျဖစ္ေပၚၿပီး ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္၊ ထိုင္းပင္လယ္ေကြ႕၊ ကပၸလီပင္လယ္၊ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တို႕အား ျဖတ္သန္းကာ အာေရဗ်ပင္လယ္ထိေရာက္ရွိလာေသာ 30W သည္ အာေရဗ်ပင္လယ္အတြင္း အေနာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားကာ တည္ရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ (ပံု)

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ မည္သည့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမွ ရွိေတာ့မည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း မုန္တိုင္းတစ္လံုး၏ ရွည္လ်ားလွေသာ ခရီးအား ဗဟုသုတအျဖစ္ မွတ္တမ္းထားႏိုင္ရန္ ဤ post အား ေရးသားသိမ္းဆည္းထားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 30W ၏ ယခင္ ေရးသားခဲ့သည့္ post – http://blog.mmweather.com/2013/11/08/regeneration-lpc-andaman-sea-bay-of-bengal/

30W စတင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံမွ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အထိ ေရြ႕လ်ားမႈ မွတ္တမ္းပံု (WUND) . . . → Read More: ပင္လယ္(၄)ခုျဖတ္သန္းခဲ့သည္ 30W – မွတ္တမ္း

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ႏွင့္ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္တို႕မွ မုန္တိုင္းျဖစ္လာမည့္ SYSTEM မ်ား – followup

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အလယ္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 30W(ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ႏွင့္ ကပၸလီပင္လယ္မွ တစ္ဆင့္ ေရြ႕လ်ားလာခဲ့ေသာ SYSTEM ျဖစ္ပါသည္) သည္ ေနာက္ဆံုးရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၃ ရက္၊ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ဝ၆း၃ဝ နာရီတြင္ အိႏိၵယႏိုင္ငံ တမီလ္နာဒူးျပည္နယ္ ခ်င္ႏိုင္းၿမိဳ႕ အေရွ႕-အေရွ႕ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၄၃ဝ ခန္႕၊ သီရိလကၤာႏိုင္ငံ ကိုလံဘိုၿမိဳ႕ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ မိုင္ ၅၆ဝ ခန္႕၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကိုကိုးကၽြန္းေလဆိပ္ အေနာက္ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၅ဝဝ ခန္႕အကြာ ပင္လယ္ျပင္တြင္ ဆက္လက္ ဗဟိုျပဳလွ်က္ရွိပါသည္။ GFS ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္ခန္႕မွန္းခ်က္အရ 30W သည္ ယေန႕ေန႕လည္ပိုင္းေက်ာ္လြန္လွ်င္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအမည္ရ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းအဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိလာႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။(ပံု-၁)

ေလဖိအားနည္ရပ္ဝန္းသည္ အင္အားပိုမိုေကာင္းလာသည္ကို ေတြ႕ရၿပီး ေျမာက္ဘက္သို႕ . . . → Read More: ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ႏွင့္ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္တို႕မွ မုန္တိုင္းျဖစ္လာမည့္ SYSTEM မ်ား – followup

ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္တြင္ထပ္မံ ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည့္ မုန္တိုင္း ကပၸလီပင္ျပင္အထိ ေရာက္လာႏိုင္ဘြယ္ရွိ

စူပါတိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း HAIYAN ၏ ျပင္းထန္ေသာ ထိုးႏွဳက္တိုက္ခတ္မႈအား ခံစားခဲ့ရသည့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ TACLOBAN ၿမိဳ႕ေပၚမွျဖတ္၍ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္သို႕ ဆင္းသက္ေရာက္ရွိလာသည့္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ INVEST 90W သည္ အေနာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားေနၿပီး ႏိုဝင္ဘာလ ၁၃ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၂း၃ဝ နာရီမွ ေနာက္ ၂၄ နာရီအတြင္း မုန္တိုင္းျဖစ္ေပၚႏိုင္ေျခ အဆင့္ HIGH တြင္ ဆက္လက္ တည္ရွိေနပါသည္။

90W သည္ ယေန႕(၁၃-၁၁-၂ဝ၁၃) ညပိုင္းမွ စတင္၍ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ေတာင္ပိုင္း Sparatly ကၽြန္းစုမ်ားအနီးတြင္ မုန္တိုင္းငယ္အဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိလာႏိုင္ၿပီး အေနာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားကာ ပိုမိုးအားေကာင္းလာ၍ ဗီယက္နန္ႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္းကမ္းေျခသို႕ ဦးတည္တိုက္ခတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း GFS ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္ ခန္႕မွန္းခ်က္တြင္ ေဖၚျပထားပါသည္။ ဗီယက္နန္ကမ္းေျခအား ျဖတ္ေက်ာ္တိုက္ခတ္စဥ္ . . . → Read More: ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္တြင္ထပ္မံ ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည့္ မုန္တိုင္း ကပၸလီပင္ျပင္အထိ ေရာက္လာႏိုင္ဘြယ္ရွိ

ကပၸလီပင္လယ္မွ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 30W update

ေန႕လည္ ၁၂း၃ဝ နာရီ – ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္မွ တစ္ဆင့္ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္သို႕ ေရာက္ရွိလာသည့္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 30W သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကိုကိုးကၽြန္းေလဆိပ္၏ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ ၇ဝ မိုင္ခန္႕၊ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕၏ အေနာက္ေတာင္ဘက္ ၂၂၆ မိုင္ခန္႕၊ ထားဝယ္ၿမိဳ႕ အေနာက္ဘက္ ၂၈ဝ မိုင္ခန္႕အကြာ ပင္လယ္ျပင္တြင္ ဗဟိုျပဳေနၿပီး ဗဟိုေလတိုက္ႏွဳန္း 25 knots(28.76 mph) ရွိကာ ဖိအား 1004 hPa တြင္ ဆက္လက္ တည္ရွိေနေၾကာင္း ေနာက္ဆံုးရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ သိရပါသည္။(ပံု)

30W သည္ အေနာက္ဘက္(Heading 275 degrees) သို႕ တစ္နာရီ ၁၁ မိုင္ႏွဳန္းခန္႕ျဖင့္ ေရြ႕လ်ားခဲ့ၿပီး မူလ ခန္႕မွန္းခ်က္အတိုင္း အန္ဒါမန္ကၽြန္းေျမာက္ပိုင္းအား ယေန႕ . . . → Read More: ကပၸလီပင္လယ္မွ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 30W update

စူပါတိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းႏွင့္ ကပၸလီပင္လယ္မွ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း

ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္မွ တစ္ဆင့္ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္သို႕ ေရာက္ရွိလာသည့္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 30W သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကိုကိုးကၽြန္းေလဆိပ္၏ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ ၁၂၅ မိုင္ခန္႕၊ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕၏ ေတာင္-အေနာက္ေတာင္ဘက္ ၂၁ဝ မိုင္ခန္႕၊ ထားဝယ္ၿမိဳ႕ အေနာက္ဘက္ ၂၁၅ မိုင္ခန္႕အကြာ ပင္လယ္ျပင္တြင္ ဗဟိုျပဳေနၿပီး ဗဟိုေလတိုက္ႏွဳန္း 25 knots(28.76 mph) ရွိကာ ဖိအား 1004 hPa သို႕ က်ဆင္းလာေၾကာင္း ေနာက္ဆံုးရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ သိရပါသည္။(ပံု-၁)

30W သည္ အေနာက္-အေနာက္ေတာင္ဘက္(Heading 261 degrees) သို႕ တစ္နာရီ ၁၆ မိုင္ႏွဳန္းခန္႕ျဖင့္ ေရြ႕လ်ားခဲ့ၿပီး GFS ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္မွ မူလ ခန္႕မွန္းခ်က္အတိုင္း အန္ဒါမန္ကၽြန္းေျမာက္ပိုင္းအား ယေန႕ ညေနပိုင္းတြင္ ျဖတ္ေက်ာ္၍ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္သို႕ . . . → Read More: စူပါတိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းႏွင့္ ကပၸလီပင္လယ္မွ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း

ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 30W ကပၸလီပင္လယ္ျပင္သို႕ ေရာက္လာမည္

ႏိုဝင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႕တြင္ ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ ေတာင္ပိုင္းမွ စတင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး၊ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္မွတစ္ဆင့္ဗီယက္နန္ႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္းအား ျဖတ္သန္းလာခဲ့သည့္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 30W(THIRTY)သည္ ထိုင္းပင္လယ္ေကြ႕အား ျဖတ္သန္းၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ တနသၤာရီတိုင္း၊ ထားဝယ္ၿမိဳ႕အနီးမွ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္သို႕ ယေန႕ညပိုင္းတြင္ ဝင္ေရာက္လာမည္ဟု ေနာက္ဆံုးရရွိသည့္ NRL data မ်ားႏွင့္ Steering layers ေလစီးေၾကာင္းမ်ားအေျခအေနအရ ခန္႕မွန္းရပါသည္။(ပံု-၁)

ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 30W သည္ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္သို႕ ေရာက္ရွိၿပီးေနာက္ အေနာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားကာ အန္ဒါမန္ကၽြန္းေျမာက္ပိုင္းအား ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္သို႕ ဝင္ေရာက္ႏိုင္မည္ဟု ခန္႕မွန္းရပါသည္။ ေျမာက္ေလစီးေၾကာင္းမ်ား၏ အားေကာင္းေသာ အေျခအေနေၾကာင့္ 30W သည္ အေနာက္-အေနာက္ေတာင္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားမည့္ အေျခအေနသာရွိၿပီး၊ JTWC မွ ၂၄ နာရီအတြင္း မုန္တိုင္းျဖစ္ႏိုင္ေျခ အဆင့္ . . . → Read More: ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 30W ကပၸလီပင္လယ္ျပင္သို႕ ေရာက္လာမည္

ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္မွ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 30W ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္သို႕ ဆက္လက္ဝင္ေရာက္လာေတာ့မည္ မဟုတ္

ႏိုဝင္ဘာလ ၆ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ဝ၉း၃ဝ နာရီတြင္ JTWC မွ ေနာက္ဆံုး ရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 30W(THIRTY)သည္ အေနာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားကာ ဗီယက္နန္ႏိုင္ငံ Nha Trang ၿမိဳ႕ အေရွ႕ဘက္ မိုင္ ၁၄ဝ ခန္႕၊ ဟိုခ်ီမင္းစီးတီး၏ အေရွ႕-အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ ၃၂၅ မိုင္ခန္႕ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ျပင္တြင္ ဆက္လက္တည္ရွိေနပါသည္။

ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္အတြက္ သတင္းေကာင္း …. JTWC warning 12 မွ ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္းခ်က္အရ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းသည္ ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ျပင္ေတာင္ပိုင္းမွ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း HAIYAN(31W) ၏ အရွိန္ျဖင့္ အေနာက္ဘက္သို႕ လွ်င္ျမန္စြာ ေရြ႕လ်ားလွ်က္ရွိၿပီး ယေန႕ နံနက္ပိုင္းမွာပင္ ဗီယက္နန္ကမ္းေျခအား ျဖတ္ေက်ာ္ကာ ထိုင္းပင္လယ္ေကြ႕သို႕ ဦးတည္ . . . → Read More: ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္မွ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 30W ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္သို႕ ဆက္လက္ဝင္ေရာက္လာေတာ့မည္ မဟုတ္

ကပၸလီပင္လယ္ျပင္သို႕ မုန္တိုင္းအဆင့္ျဖင့္ေရာက္ရွိလာႏိုင္မည့္ 30W

ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္အတြင္းသို႕ ေရာက္ရွိလာသည့္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 30W(THIRTY)သည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မုန္တိုင္းအမည္ မရရွိေသးေသာ္လည္း မူလ ခန္႕မွန္းလမ္းေၾကာင္းအတိုင္း အေနာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားၿပီး ဗီယက္နန္ႏိုင္ငံ ဟိုခ်ီမင္းစီးတီး အေရွ႕ဘက္ မိုင္ ၆၇ဝ ခန္႕သို႕ ေရာက္ရွိလာၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ 30W သည္ ယေန႕ညပိုင္းတြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမည္ရ မုန္တိုင္း အဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း TSR ခန္႕မွန္းခ်က္တြင္ ေဖၚျပထားပါသည္။

JTWC မွ warning-09 အရ ႏိုဝင္ဘာလ ၆ ရက္ – ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၂း၃ဝ နာရီတြင္ ဗီယက္နန္ႏိုင္ငံ ကမ္းေျခမွ မိုင္ ၈ဝ ခန္႕သို႕ ေရာက္ရွိလာၿပီး၊ ဗဟိုေလတိုက္ႏွဳန္း 70- knots(80.5 mph)သို႕ ေရာက္ရွိကာ ၄င္းေန႕ ညပိုင္းတြင္ . . . → Read More: ကပၸလီပင္လယ္ျပင္သို႕ မုန္တိုင္းအဆင့္ျဖင့္ေရာက္ရွိလာႏိုင္မည့္ 30W

ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္သို႕ ေရာက္ရွိလာမည့္ မုန္တိုင္း ၂ လံုး – 30W ႏွင့္ 31W

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္းသို႕ ေရာက္ရွိလာသည့္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း(30W – THIRTY)မွာ အေနာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားၿပီး ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္သို႕ ဝင္ေရာက္ကာ ဗီယက္နန္ႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္း၊ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံႏွင့္၊ ထိုင္းႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းတို႕ကို ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး ထိုင္းပင္လယ္ေကြ႕အတြင္း၌ ပိုမိုအားေကာင္းလာမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဆက္လက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္း တနသၤာရီတိုင္းအား ၿမိတ္ၿမိဳ႕အနီးမွ အပူပိုင္းမုန္တိုင္း(TS အဆင့္ျဖင့္) ျဖတ္သန္းၿပီး ကပၸလီပင္လယ္သို႕ ႏိုဝင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႕တြင္ ေရာက္ရွိလာမည္ဟု ခန္႕မွန္းထားပါသည္။ (ၿမိတ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ အနီးတစ္ဝိုက္ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္အတြက္ အထူး သတိျပဳေစာင့္ၾကည့္ၿပီး ႏိုဝင္ဘာလ ၉ ရက္ မတိုင္မီ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ထားသင့္ပါသည္၊ အလားတူ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚကမ္းနီး/ကမ္းေဝးပင္လယ္ျပင္တို႕တြင္ မိုးသက္ေလျပင္း က်ေရာက္ႏိုင္မည့္ အႏၱရာယ္အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ထားသင့္ပါသည္)

ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 30W ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္သို႕ ေရာက္ရွိၿပီး . . . → Read More: ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္သို႕ ေရာက္ရွိလာမည့္ မုန္တိုင္း ၂ လံုး – 30W ႏွင့္ 31W