တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း NARI အေနာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားၿပီး ဗီယက္နန္ကမ္းေျခသို႕ ဦးတည္

တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း NARI(24W)သည္ အေနာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားေနၿပီး JTWC Warning-16 တြင္ ဗီယက္နန္ႏိုင္ငံ ဒါနန္းၿမိဳ႕ အေနာက္ဘက္ ၄ဝဝ မိုင္ခန္႕အကြာ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ျပင္၌ ဗဟိုျပဳလွ်က္ရွိပါသည္။ ယေန႕(ေအာက္တိုဘာလ ၁၃ ရက္)ညေန ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၆ နာရီခြဲ၌ မုန္တိုင္းဗဟိုတြင္ ေလတိုက္ႏွဳန္း 90 knot မွ 110 knots(တစ္နာရီ ၁ဝ၃ မိုင္မွ ၁၂၅ မိုင္ႏွဳန္း) အထိ ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး လွဳိင္းအျမင့္ ၃၇ ေပ အထိ ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖၚျပထားပါသည္။

တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း NARI သည္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၄ ရက္ ည ပိုင္း၊ ၁၅ ရက္ နံနက္ အေစာပိုင္းတြင္ ဗီယက္နန္ႏိုင္ငံကမ္းေျခအား ဒါနန္းၿမိဳ႕ေတာင္ဘက္ ၁၅ . . . → Read More: တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း NARI အေနာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားၿပီး ဗီယက္နန္ကမ္းေျခသို႕ ဦးတည္

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္မွ PHAILIN အၿပီး ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္မွ NARI အႂကြင္းအက်န္ကို ဆက္ေစာင့္ရဦးမည္

စူပါဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း PHAILIN(02B)သည္ အိႏိၵယႏိုင္ငံ ကမ္းေျခအား မူလခန္႕မွန္းလမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ေက်ာ္ျဖတ္ဝင္ေရာက္လွ်က္ရွိေၾကာင္း previous post တြင္ တင္ျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

ဆက္လက္၍ ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမည့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံကို ေက်ာ္ျဖတ္တိုက္ခတ္လာခဲ့ေသာ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း NARI(24W)သည္ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္အတြင္း အေနာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ ေရြ႕လ်ားေနၿပီး လာမည့္ ၄၈ နာရီေနာက္ပိုင္း(ေအာက္တိုဘာလ ၁၄ ရက္ ည ပိုင္းတြင္ ဗီယက္နန္ကမ္းေျခအား ဒါနန္းၿမိဳ႕အနီးမွ ကုန္းတြင္းသို႕ ဒုတိယအႀကိမ္ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ဦးမည္ျဖစ္ပါသည္။

တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း NARI ကမ္းေျခသို႕ ဝင္ေရာက္ၿပီးေနာက္ မုန္တိုင္းအႂကြင္းအက်န္မ်ားသည္ အေနာက္ေတာင္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း တနသၤာရီတိုင္းေဒသမ်ားသို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားမည္ဟု ခန္႕မွန္းထားပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္ႏွင့္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေဖၚျပပါေဒသအတြင္း မိုးႀကီးႏိုင္မည့္ အေျခအေနရွိပါေၾကာင္း ႀကိဳတင္အသိေပး တင္ျပအပ္ပါသည္။

. . . → Read More: ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္မွ PHAILIN အၿပီး ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္မွ NARI အႂကြင္းအက်န္ကို ဆက္ေစာင့္ရဦးမည္

TSR မွ ဗီယက္နန္၊ လာအို၊ တရုတ္၊ ထိုင္းႏွင့္ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံမ်ားသို႕ သတိေပးခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္

TSR မွ ေအာက္တိုဘာလ ၂၆ ရက္ – ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ေန႕လည္ ၁၂၃၀ နာရီတြင္ ဗီယက္နန္ႏိုင္ငံ၊ လာအိုႏိုင္ငံမ်ားသို႕ မုန္တိုင္းေလျပင္းတိုက္ခတ္ခံရမႈ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ အနီေရာင္အဆင့္ သတိေပးခ်က္၊ တရုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံ ၿမိဳ႕ႀကီးအခ်ဳိ႕သို႕ အဝါေရာင္အဆင့္ သတိေပးခ်က္ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံ ၿမိဳ႕ႀကီး အခ်ဳိ႕တို႕သို႕ အစိမ္းေရာင္အဆင့္ သတိေပးခ်က္မ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း အသီးသီး ထုတ္ျပန္ထားပါသည္။

NW Pacific: Storm Alert issued at 26 Oct, 2012 6:00 GMT

Tropical Storm SON-TINH (24W) currently located near 14.8 N 114.5 E is forecast to . . . → Read More: TSR မွ ဗီယက္နန္၊ လာအို၊ တရုတ္၊ ထိုင္းႏွင့္ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံမ်ားသို႕ သတိေပးခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္

ကပၸလီပင္လယ္ျပင္မွ 93W ႏွင့္ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္မွ မုန္တိုင္း SON-TINH

ေအာက္တိုဘာလ ၂၆ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၀၆၃၀ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ NRL data မ်ားအရ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ေတာင္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 93W သည္ ပို႕ဘလဲယားၿမိဳ႕ အေရွ႕ဘက္ ၄၅ မိုင္ခန္႕အကြာ ပင္လယ္ျပင္တြင္ ဆက္လက္ တည္ရွိေနၿပီး လြန္ခဲ့သည့္ ၆ နာရီအတြင္း အေနာက္ဘက္သို႕ တစ္နာရီ(၇)မိုင္ႏွဳန္းခန္႕ျဖင့္ ေရြ႕လ်ားခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။

JTWC ခန္႕မွန္းခ်က္မ်ားအရ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 93W သည္ အားေကာင္းလာႏိုင္မည့္ အေျခအေနမရွိေသးေသာ္လည္း ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ အပူခ်ိန္ ျမင့္မားေနမႈက အားေကာင္းလာေစႏိုင္သည့္ အေျခအေနျဖစ္ေစႏိုင္ေၾကာင္း သံုးသပ္ၿပီး လာမည့္ ၂၄ နာရီအတြင္း မုန္တိုင္းအဆင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေျခ LOW အဆင့္မွာပင္ ဆက္လက္ ရွိေနေသးေၾကာင္း ေဖၚျပထားပါသည္။

93W . . . → Read More: ကပၸလီပင္လယ္ျပင္မွ 93W ႏွင့္ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္မွ မုန္တိုင္း SON-TINH

ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 93W ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ ေတာင္ပိုင္းသို႕ ေရာက္ရွိ

ေအာက္တိုဘာလ ၂၅ ရက္ ျမန္္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၀၆၃၀ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ NRL data မ်ားအရ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 93W သည္ ယမန္ေန႕ ညပိုင္းတြင္ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္သို႕ ေရာက္ရွိၿပီးေနာက္ အေနာက္ေတာင္ဘက္သို႕ ေရြ႕လ်ားကာ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ အေနာက္ဘက္ မိုင္ ၁၉၀ ခန္႕ ပင္လယ္ျပင္တြင္ ဆက္လက္တည္ရွိေနပါသည္။

93W 24 Oct 2012 1800Z Location: 10.2 95.8 Winds: 15 knots Central Pressure: 1010 hPa

 

ကြန္ပ်ဴတာ ေမာ္ဒယ္မ်ား၏ ခန္႕မွန္းတြက္ခ်က္ပံုုေဖၚမႈ အရ(ေအာက္ပံုတြင္ ၾကည့္ပါ) ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 93W သည္ ပို႕ဘလဲယားကၽြန္းအား ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ . . . → Read More: ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 93W ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ ေတာင္ပိုင္းသို႕ ေရာက္ရွိ

ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 93W ကပၸလီပင္လယ္ျပင္သို႕ ယေန႕ည ေရာက္ရွိမည္

ထိုင္းပင္လယ္ေကြ႕တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ INVEST 93W သည္ ေျမာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ တစ္နာရီ ၅ မိုင္ႏွဳန္းခန္႕ျဖင့္ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားခဲ့ၿပီး၊ ေအာက္တိုဘာလ ၂၄ ရက္ – ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ေန႕လည္ ၁၂၃၀ နာရီတြင္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕ ေပၚမွ ျဖတ္၍  ေျမာက္ အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ ေရြ႕လ်ားကာ ယေန႕ ညပိုင္းတြင္ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္သို႕ ေရာက္ရွိမည္ဟု ခန္႕မွန္းရပါသည္။

93W 24 Oct 2012 0600Z Location: 12.6 98.5 Winds: 15 knots Central Pressure: 1010 hPa

   

ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ အပူပိုင္းမုန္တိုင္း SOIN-TINH(ဖိလစ္ပိုင္အမည္ OFEL) မွာ . . . → Read More: ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 93W ကပၸလီပင္လယ္ျပင္သို႕ ယေန႕ည ေရာက္ရွိမည္