ပစိဖိတ္သမုဒၵရာမွ ေလဖိအားနည္း-မုန္တိုင္းလႈပ္ရွားမႈ ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ မိုးေလဝသအေျခအေန

ဧၿပီလ (၃၀)ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ေန႕လည္ ၂ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ NexSat ၿဂိဳလ္တုဓါတ္ပံုတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ကပၸလီပင္လယ္ေတာင္ပိုင္းတို႕တြင္ တိမ္ထုစုဖြဲ႕မႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ ပစိဖိတ္အေနာက္ေျမာက္သမုဒၵရာ ဂူအမ္ကၽြန္းေတာင္ဘက္ မိုင္ ၁ဝဝဝ ေက်ာ္ ကြာေဝးသည့္ ပင္လယ္ျပင္မွ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 92W မွာ စုဖြဲ႕မႈ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာၿပီး ေျမာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားကာ ဂူအမ္ ကၽြန္းေတာင္ဘက္ မိုင္ ၉ဝဝ ခန္႕ ပင္လယ္ျပင္သို႕ ေရာက္ရွိလာေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 92W ႏွင့္ ကမာၻ႕ေတာင္ဘက္ျခမ္း ၾသစေတးလ်တိုက္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ မုန္တိုင္း 23P(ZANE)တို႕ေၾကာင့္ အေနာက္ေလစီးေၾကာင္းကို ပိုမို အားေကာင္းေစလွ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။

ယေန႕ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၄ နာရီတြင္ . . . → Read More: ပစိဖိတ္သမုဒၵရာမွ ေလဖိအားနည္း-မုန္တိုင္းလႈပ္ရွားမႈ ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ မိုးေလဝသအေျခအေန