မုန္တိုင္းWUTIP အႂကြင္းအက်န္မ်ား ေရြ႕လ်ားမႈ အေျခအေန

ေအာက္တိုဘာလ ၂ ရက္ ျမန္မစံေတာ္ခ်ိန္ ဝ၈းဝဝ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ ၿဂိဳလ္တုဓါတ္ပံုမ်ား၊ Animation Image မ်ားႏွင့္ NAVY COTC ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္ ခန္႕မွန္းခ်က္မ်ားအရ မုန္တိုင္း WUTIP အႂကြင္းအက်န္တိမ္တိုက္သည္ ကယားျပည္နယ္ မွတစ္ဆင့္ မႏၱေလးတိုင္းအလယ္ပိုင္းႏွင့္ မေကြးတိုင္းေျမာက္ပိုင္း(ခန္႕မွန္း ေရနံေခ်ာင္းႏွင့္ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕မ်ားေပၚမွ)အား ျဖတ္သန္းၿပီး ခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းသို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားႏိုင္မည္ဟု ေတြ႕ရွိရပါသည္။ NRL မွ ေနာက္ဆံုးရအခ်က္အလက္မ်ားတြင္ ယမန္ေန႕ည ၂၄း၃ဝ နာရီတြင္ ကယားျပည္နယ္ ဖါးေဆာင္းၿမိဳ႕အနီးသို႕ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းေရြ႕လ်ားခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။(ပံု-၁)

မုန္တိုင္းအႂကြင္းအက်န္ 20W WUTIP 01 Oct 2013 1800Z Location: 18.9 97.3 Winds: 20 knots Central . . . → Read More: မုန္တိုင္းWUTIP အႂကြင္းအက်န္မ်ား ေရြ႕လ်ားမႈ အေျခအေန

အဆင့္-၁ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း WUTIP-20W ၏ မုန္တိုင္း အဖ်ားပိုင္း ဗီယက္နန္ကမ္းေျခအား စတင္ျဖတ္ေက်ာ္လွ်က္ရွိ

ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္မွ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း WUTIP သည္ အဆင့္-၁ (CAT-1)တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းအဆင့္သို႕ အားေလ်ာ့သြားၿပီး အေနာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားကာ မုန္တိုင္း အဖ်ားပိုင္းသည္ ဗီယက္နန္ႏိုင္ငံ ကမ္းေျခအား Quang Binh ျပည္နယ္ Dong Hoi ၿမိဳ႕ အနီးမွ စတင္ဝင္ေရာက္လွ်က္ရွိပါသည္။ မုန္တိုင္းဗဟိုသည္ ဒါနန္းၿမိဳ႕ ေျမာက္ဘက္ မိုင္ ၈ဝ ေက်ာ္ခန္႕သာ ေဝးကြာေတာ့ေၾကာင္း၊ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္မည့္ လမ္းေၾကာင္းမွာ ဒါနန္းၿမိဳ႕ အေနာက္ေျမာက္ဘက္ ၁၃ဝ မိုင္ခန္႕ျဖစ္ၿပီး၊ မုန္တိုင္း ျဖတ္ေက်ာ္စဥ္ မုန္တိုင္းဒီလွဳိင္းအျမင့္ ၂၅ ေပ ရွိၿပီး၊ ေလတိုက္ႏွဳန္း တစ္နာရီ ၈၅ မိုင္မွ ၁ဝ၅ မိုင္ခန္႕အထိ ရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း JTWC မွ ယေန႕နံနက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ဝ၉း၃ဝ နာရီတြင္ ထုတ္ျပန္သည့္ . . . → Read More: အဆင့္-၁ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း WUTIP-20W ၏ မုန္တိုင္း အဖ်ားပိုင္း ဗီယက္နန္ကမ္းေျခအား စတင္ျဖတ္ေက်ာ္လွ်က္ရွိ

မုန္တိုင္း WUTIP အဆင့္-၂ တိုင္ဖုန္းမုန္တိုင္းအဆင့္ျဖင့္ ဗီယက္နန္ကမ္းေျခကို ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္မည္

အဆင့္-၂ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း အဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိေနေသာ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္မွ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း WUTIP(20W)သည္ ေနာက္ဆံုးရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ အဆင့္-၃ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းအဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိလာမည္ မဟုတ္ေတာ့ပဲ မူလခန္႕မွန္းလမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ဗီယက္နန္ႏိုင္ငံ ဒါနန္းၿမိဳ႕ေျမာက္ဘက္ မို္င္ ၁ဝဝ ေက်္ခန္႕၊ HUE ၿမိဳ႕ ေျမာက္ဘက္ ၆၅ မိုင္ခန္႕မွ ဗီယက္နန္ကမ္းေျခအား စက္တင္ဘာလ ၃ဝ ရက္ ညေနပိုင္းတြင္ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။

JTWC မွ ထုတ္ျပန္သည့္ Warning-11 တြင္ မုန္တိုင္း ဗီယက္နန္ကမ္းေျခအား ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္စဥ္ မုန္တိုင္းဗဟိုတြင္ ေလတိုက္ႏွဳန္း 90 knots(တစ္နာရီ ၁ဝ၄ မိုင္ ခန္႕)၊ မုန္တိုင္းဒီလွဳိင္းအျမင့္ ၂၈ ေပ ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မုန္တိုင္းသည္ လက္ရွိ အခ်ိန္တြင္ အခ်င္းမိုင္ . . . → Read More: မုန္တိုင္း WUTIP အဆင့္-၂ တိုင္ဖုန္းမုန္တိုင္းအဆင့္ျဖင့္ ဗီယက္နန္ကမ္းေျခကို ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္မည္

WUTIP-20W အဆင့္-၃ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းအျဖစ္သို႕ ပိုမိုအားေကာင္းေရာက္ရွိလာဦးမည္

ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္မွ အဆင့္-၂ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း အဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိလာသည့္ အားေကာင္းေသာ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း WUTIP(20W)သည္ အေနာက္ဘက္(Heading 261.8 degrees)သို႕ တစ္နာရီ ၈ မိုင္ႏွဳန္းခန္႕ျဖင့္ ဆက္လက္ ေရြ႕လ်ားၿပီး၊ ဗီယက္နန္ႏိုင္ငံ ဒါနန္းၿမိဳ႕ အေရွ႕ဘက္ ၃၆၅ မိုင္၊ ဟႏြိဳင္းၿမိဳ႕ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ ၅၉၅ မိုင္ခန္႕၊ တရုတ္(ျပည္မ) မကာအိုၿမိဳ႕ ေတာင္ဘက္ ၃၈၅ မိုင္ခန္႕အကြာ ပင္လယ္ျပင္၌ ဗဟိုျပဳလွ်က္ရွိပါသည္။

စက္တင္ဘာလ ၂၉ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ဝ၉း၃ဝ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ မုန္တိုင္းဗဟိုခ်က္သည္ မူလခန္႕မွန္းလမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားၿပီး ဗီယက္နန္ႏိုင္ငံ ဒါနန္းၿမိဳ႕ ေျမာက္ဘက္ မိုင္ ၁ဝဝ ခန္႕၊ Hue ၿမိဳ႕ ေျမာက္ဘက္ ၆၅ . . . → Read More: WUTIP-20W အဆင့္-၃ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းအျဖစ္သို႕ ပိုမိုအားေကာင္းေရာက္ရွိလာဦးမည္

မုန္တိုင္း WUTIP ပိုမိုအားေကာင္းလာၿပီး အဆင့္-၂ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းျဖစ္လာမည္

စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္(စေနေန႕) ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၈း၃ဝ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ JTWC အခ်က္အလက္မ်ားအရ မုန္တိုင္း WUTIP(20W)သည္ အဆင့္-၁(CAT-1)တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းအဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိလာၿပီး မုန္တိုင္းဗဟိုတြင္ ေလတိုက္ႏွဳန္း 65 knots(တစ္နာရီ ၇၅ မိုင္)အထိရွိလာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေနာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ တစ္နာရီ ၃ မိုင္ႏွဳန္းခန္႕ျဖင့္ ေရြ႕လ်ားခဲ့ေၾကာင္း၊ ေရြ႕လ်ားႏွဳန္း က်ဆင္းသြားသည့္အတြက္ ပိုမိုအားေကာင္းေသာ အဆင့္-၂ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းအျဖစ္သို႕ စက္တင္ဘာလ ၃ဝ ရက္(တနလၤာေန႕) ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ဝ၆း၃ဝ နာရီတြင္ ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခန္႕မွန္းထားပါသည္။

28/12Z (TYPHOON 20W (WUTIP) WARNING NR 008- 065 knots) TYPHOON 20W (WUTIP) WARNING #8 WTPN32 PGTW 281500 . . . → Read More: မုန္တိုင္း WUTIP ပိုမိုအားေကာင္းလာၿပီး အဆင့္-၂ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းျဖစ္လာမည္

မုန္တိုင္း WUTIP ယေန႕ညေနပိုင္း၌ အဆင့္-၁ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း ျဖစ္လာမည္

ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိေသာ မုန္တိုင္း WUTIP(20W) သည္ ေနာက္ဆံုးရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ဗီယက္နန္ႏိုင္ငံ ဒါနန္းၿမိဳ႕ အေရွ႕ဘက္ ၃၆၅ မိုင္ခန္႕၊ တရုတ္(ျပည္မ) မကာအိုၿမိဳ႕ ေတာင္ဘက္ ၃၈၅ မိုင္ခန္႕၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ မနီလာၿမိဳ႕ အေနာက္ဘက္ ၅ဝ၅ မိုင္ခန္႕အကြာ ပင္လယ္ျပင္၌ ဗဟိုျပဳေနၿပီး အေနာက္ဘက္(Heading 262.07 degrees) သို႕ တစ္နာရီ (၈) မိုင္ႏွဳန္းခန္႕ျဖင့္ ေရြ႕လ်ားလွ်က္ရွိၿပီး စက္တင္ဘာလ – ၂၈ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၈း၃ဝ နာရီတြင္ အဆင့္-၁(CAT-1)တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းအဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိမည္ဟု ခန္႕မွန္းထားပါသည္။

တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းအဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိၿပီးေနာက္ စက္တင္ဘာလ ၃ဝ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ဝ၆း၃ဝ နာရီ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဗီယက္နန္ႏိုင္ငံ ကမ္းေျခအား ဒါနန္းၿမိဳ႕အနီးမွ . . . → Read More: မုန္တိုင္း WUTIP ယေန႕ညေနပိုင္း၌ အဆင့္-၁ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း ျဖစ္လာမည္

နာမည္ရ မုန္တိုင္း WUTIP – 20W စက္တင္ဘာလကုန္ရက္ ဗီယက္နန္ကမ္းေျခသို႕ဝင္မည္

ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 20W အား – စက္တင္ဘာလ ၂၇ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၈း၃ဝ နာရီတြင္ ထုတ္ျပန္သည့္ JTWC warning #04 တြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမည္ “WUTIP”(မကာအို အမည္ “လိပ္ျပာ” ဟု အဓိပၸါယ္ရပါသည္)အျဖစ္ အမည္ေပးလိုက္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

မုန္တိုင္း 20W WUTIP 27 Sep 2013 1200Z Location: 17.0 115.3 Winds: 35 knots Central Pressure: 996 hPa

ေနာက္ဆံုးရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ မုန္တိုင္း WUTIP သည္ ဗီယက္နန္ႏိုင္ငံ ဒါနန္ၿမိဳ႕ အေရွ႕ဘက္ ၄၇၅ မိုင္ခန္႕၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ မနီလာၿမိဳ႕ အေနာက္ေျမာက္ဘက္ . . . → Read More: နာမည္ရ မုန္တိုင္း WUTIP – 20W စက္တင္ဘာလကုန္ရက္ ဗီယက္နန္ကမ္းေျခသို႕ဝင္မည္

INVEST-93W ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 20W ျဖစ္လာၿပီ

ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ INVEST-93W သည္ ပိုမိုအားေကာင္းလာၿပီး၊ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း(Tropical Depression-TD) 20W(TWENTY)အဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္ပါသည္။

ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း TD-20W(TWENTY)သည္ ဗီယက္နန္ႏိုင္ငံ ဒါနန္းၿမိဳ႕ အေရွ႕ဘက္ မိုင္ ၅၉ဝ ခန္႕၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ မနၤလာၿမိဳ႕ အေနာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္ မိုင္ ၂၇ဝ ခန္႕၊ တရုတ္(ျပည္မ)ေဟာင္ေကာင္ၿမိဳ႕၏ ေတာင္-အေရွ႕ေတာင္ဘက္ ၅၁ဝ မိုင္ခန္႕အကြာ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ျပင္ကို ဗဟိုျပဳေနၿပီး လြန္ခဲ့သည့္ ၆ နာရီအတြင္းက ေျမာက္ဘက္သို႕ တစ္နာရီ ၆ မိုင္ႏွဳန္းခန္႕ျဖင့္ေရြ႕လ်ားခဲ့ပါသည္။

ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း(TD) 20W TWENTY 27 Sep 2013 0000Z Location: 15.5 117.0 Winds: 30 knots Central Pressure: 1000 hPa

စက္တင္ဘာလ . . . → Read More: INVEST-93W ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 20W ျဖစ္လာၿပီ

တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း NESAT ဗီယက္နန္ကမ္းေျခကို ဝင္ေရာက္တိုက္ခတ္လွ်က္ရွိ

တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း NESAT သည္ ယေန႕ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၆ နာရီ TYPHOON2000 မွ ရရွိသည့္ data အရ ဗီယက္နန္ကမ္းေျခအား Quang Ninh ျပည္နယ္ Ha Long ၿမိဳ႕ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၃ဝ ခန္႕မွ ကမ္းေျခကိုျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္လွ်က္ရွိၿပီး မုန္တိုင္းဗဟိုမွာ ကမ္းေျခကိုစတင္ေက်ာ္ျဖတ္ေနၿပီျဖစ္ပါသည္။

လတ္တေလာရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ မုန္တိုင္းဗဟိုသည္ ဗီယက္နန္ႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္း ၿမိဳ႕ေတာ္ ဟႏြိဳင္း၏ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ ၁ဝ၅ မိုင္ခန္႕တြင္တည္ရွိေနၿပီး အေနာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕  တစ္နာရီ ၂၆ ကီလိုမီတာ(တစ္နာရီ ၁၆.၁၅ မိုင္ႏွဳန္း) ျဖင့္ေရြ႕လ်ားေနၿပီး၊ မုန္တိုင္းဗဟိုေလတိုက္ႏွဳန္း တစ္နာရီ ၁၁ဝ ကီလိုမီတာမွ ၁၄ဝ ကီလိုမီတာ(၆၈.၃၅ မိုင္မွ ၈၆.၉၉ မိုင္ႏွဳန္း) ျဖင့္ တိုက္ခတ္လွ်က္ရွိကာ၊ . . . → Read More: တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း NESAT ဗီယက္နန္ကမ္းေျခကို ဝင္ေရာက္တိုက္ခတ္လွ်က္ရွိ

ကုန္းတြင္းသို႕ ဝင္ေရာက္ေတာ့မည့္ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း NESAT

ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္မွ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း NESAT သည္၊ စက္တင္ဘာ၂၉ ရက္ နံနက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၃ နာရီ အခ်ိန္ ရရွိသည့္ data မ်ားအရ၊ မကာအိုၿမိဳ႕ေတာင္ဘက္ မိုင္၂ဝဝ ခန္႕၊ အနီးဆံုး ဟိုင္နန္ကၽြန္းကမ္းေျခမွ ၁၃၅ မိုင္ခန္႕၊ ဟိုင္နန္ကၽြန္း အေရွ႕ဘက္ကမ္းေျခၿမိဳ႕ Wenchang အေရွ႕ဘက္ ၁၄၅ မိုင္ခန္႕ေဝးသည့္ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ျပင္တြင္ ေရာက္ရွိဗဟိုျပဳေနပါသည္။ ဟိုင္နန္ကၽြန္း၊ ဂြမ္ဒံုးျပည္နယ္ အေနာက္ပိုင္းကမ္းရိုးတန္းတို႕ႏွင့္နီးကပ္လာၿပီျဖစ္ၿပီး ဟိုင္နန္ကၽြန္းေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ဂြမ္ဒံုးျပည္နယ္ အေနာက္ပိုင္းေဒသတို႕မွ စက္တင္ဘာ ၂၉ ရက္ ၾကာသပေတးေန႕ညတြင္ ကုန္းတြင္းသို႕ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ဘြယ္ရွိေၾကာင္းလည္း ခန္႕မွန္းထားပါသည္။

The large Typhoon NESAT (PEDRING) is now nearing the shores of Hainan . . . → Read More: ကုန္းတြင္းသို႕ ဝင္ေရာက္ေတာ့မည့္ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း NESAT