အဆင့္-၃ စူပါတိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း USAGI ယေန႕ညေနပိုင္းတြင္ ေဟာင္ေကာင္သို႕ ဝင္ေရာက္မည္

အဆင့္-၃ စူပါတိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း USAGI(17W) သည္ တရုတ္(ျပည္မ) Guangdong ျပည္နယ္ ကမ္းေျခ – ေဟာင္ေကာင္ၿမိဳ႕၏ အေရွ႕-အေရွ႕ေတာင္ဘက္(Bearing 99 degrees) ၂၄၅ မိုင္ခန္႕၊ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ျပင္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ဗဟိုျပဳေနၿပီး၊ မုန္တိုင္းဗဟိုသည္ ယေန႕(စက္တင္ဘာလ ၂၂ ရက္၊ ညေနပိုင္း – ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၈း၃ဝ နာရီေနာက္ပိုင္းတြင္ ေဟာင္ေကာင္ၿမိဳ႕ေျမာက္ဘက္မွ ကပ္၍ ျဖတ္သန္းၿပီး ကုန္းတြင္းသို႕ ဝင္ေရာက္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ကုန္းတြင္းသို႕ ျဖတ္ေက်ာ္တိုက္ခတ္စဥ္ မုန္တိုင္းဗဟို၌ ေလတိုက္ႏွဳန္း 90 to 110 knots(တစ္နာရီ ၁ဝ၅ မိုင္ခန္႕မွ ၁၂၅ မိုင္ႏွဳန္း)အထိ ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး၊ မုန္တိုင္းဒီလွဳိင္းအျမင့္ ၄၅ ေပ အထိရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း JTWC မွ သတိေပးခ်က္ အမွတ္ . . . → Read More: အဆင့္-၃ စူပါတိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း USAGI ယေန႕ညေနပိုင္းတြင္ ေဟာင္ေကာင္သို႕ ဝင္ေရာက္မည္

စူပါတိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း USAGI မကာအိုႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္ၿမိဳ႕မ်ားကို ဦးတည္တိုက္ခတ္ရန္ ေသခ်ာသေလာက္ရွိ

ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ေျမာက္ပိုင္းသို႕ ဝင္ေရာက္လာၿပီးျဖစ္သည့္ စူပါတိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း USAGI(17W)သည္ မကာအိုၿမိဳ႕ အေရွ႕-အေရွ႕ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၄၅ဝ ခန္႕အကြာ ပင္လယ္ျပင္၌ ဗဟိုုျပဳေနၿပီး အေနာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္(Heading 280 degrees)သို႕ တစ္နာရီ ၁၂ မိုင္ႏွဳန္းခန္႕ျဖင့္ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားလွ်က္ရွိပါသည္။ မုန္တိုင္းသည္ စက္တင္ဘာလ ၂၂ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၂၄း၃ဝ နာရီမတိုင္မီ ေဟာင္ေကာင္ႏွင့္ မကာအို ၿမိဳ႕ၾကားမွ တရုတ္(ျပည္မ)Guangdong ျပည္နယ္ ကမ္းေျခအား ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္မည္ဟု ခန္႕မွန္းထားပါသည္။ မုန္တိုင္း ကုန္းတြင္းသို႕ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္စဥ္ မုန္တိုင္းဗဟို၌ ေလတိုက္ႏွဳန္း 80 knots မွ 105 knots(တစ္နာရီ ၉၂ မိုင္မွ မိုင္ ၁၂ဝ ႏွဳန္းအထိရွိၿပီး၊ မုန္တိုင္းဗဟို၌ မုန္တိုင္းဒီလွဳိင္းအျမင့္ ၄၈ ေပအထိ ရွိႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ မုန္တိုင္းအရြယ္အစား အခ်င္း . . . → Read More: စူပါတိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း USAGI မကာအိုႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္ၿမိဳ႕မ်ားကို ဦးတည္တိုက္ခတ္ရန္ ေသခ်ာသေလာက္ရွိ

စူပါတိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း အားအနည္းငယ္ေလ်ာ့ေသာ္လည္း ေဟာင္ေကာင္သို႕ ဦးတည္ေနဆဲ

ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ စူပါတိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း USAGI(17W) သည္ အဆင့္-၄ စူပါတိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းအျဖစ္သို႕ အနည္းငယ္ အားေလ်ာ့သြားေၾကာင္း၊ မုန္တိုင္းဗဟိုသည္ ယေန႕(၂ဝ-၉-၁၃) ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၂း၃ဝ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ တရုတ္(ထိုင္ဝမ္ကၽြန္း) တိုင္ေပၿမိဳ႕ေတာ္၏ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၄ဝဝ ခန္႕၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ မနီလာၿမိဳ႕ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ ၄၂၅ မိုင္ခန္႕၊ တရုတ္(ေဟာင္ေကာင္)၏ အေရွ႕-အေရွ႕ေတာင္ဘက္ ၆၈၅ မိုင္အကြာ ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ဗဟိုျပဳေနၿပီး မူလ ခန္႕မွန္းလမ္းေၾကာင္းအတိုင္း အေနာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားကာ (၂၁-၉-၁၃)နံနက္ ဝ၆း၃ဝ နာရီ(MST) ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ထိုင္ဝမ္ကၽြန္းၾကားမွ ျဖတ္ေက်ာ္မည္ဟု ခန္႕မွန္းရပါသည္။ (ပံု-၁)

စက္တင္ဘာလ ၂၂ ရက္၊ ညပိုင္း၌ စူပါတိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းသည္ တရုတ္ေတာင္ပိုင္းကမ္ေျခအား ေဟာင္ေကာင္ၿမိဳ႕ အနီးမွ . . . → Read More: စူပါတိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း အားအနည္းငယ္ေလ်ာ့ေသာ္လည္း ေဟာင္ေကာင္သို႕ ဦးတည္ေနဆဲ

စူပါတိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း USAGI လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ မုန္တိုင္းလြန္ကာလ ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္းျခင္း

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ တရုတ္(ထိုင္ဝမ္)တို႕ၾကားမွ ျဖတ္ေက်ာ္ကာ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္သို႕ ေရာက္ရွိၿပီး ေဟာင္ေကာင္/မကာအိုကို စက္တင္ဘာလ ၂၂ ရက္ – ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ဝ၆း၃ဝ နာရီေနာက္ပိုင္းမွ စတင္ကာ ဝင္ေရာက္တိုက္ခတ္မည္ဟု ခန္႕မွန္းထားသည့္ အဆင့္-၅ စူပါတိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းလမ္းေၾကာင္းခန္႕မွန္းပံုအား ေအာက္တြင္ တင္ျပထားပါသည္။ (ပံု-၁)

မုန္တိုင္းေဟာင္ေကာင္သို႕ ခ်ဥ္းကပ္လာစဥ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ လာအိုႏိုင္ငံတို႕ အေပၚတြင္ မိုးေလ်ာ့နည္းသြားမည့္အေျခအေန ယာယီျဖစ္ေပၚႏိုင္ၿပီး စက္တင္ဘာလ ၂၂ ရက္ ည ပိုင္းမွ စတင္ကာ ဗီယက္နန္၊ လာအိုႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း၊ ထိုင္းႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္း(တနသၤာရီတိုင္း)ေဒသအခ်ဳိ႕တြင္ မိုးႀကီးမည့္ အေျခအေနမ်ား ျပန္လည္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္ ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္းခ်က္မ်ားတြင္ ေတြ႕ရပါသည္။ (ပံု-၂)

စက္တင္ဘာလ ၂၄ ရက္ေနာက္ပိုင္း ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တြင္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္တစ္ခု ျဖစ္ေပၚႏိုင္မည့္ . . . → Read More: စူပါတိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း USAGI လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ မုန္တိုင္းလြန္ကာလ ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္းျခင္း

ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္မွ TD-18W ႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္မွ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း 17W

ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္၊ ဗီယက္နန္ကမ္းေျခအနီး ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 18W သည္ အေနာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားၿပီး ဗီယက္နန္ႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္း ဒါနန္းၿမိဳ႕ ေျမက္ဘက္မွ စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ည ၂၄း၃ဝ နာရီတြင္ ကုန္းတြင္းသို႕ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ကာ ႂကြင္းက်န္ေသာ တိမ္တိုက္မ်ားသည္ အေနာက္ဘက္(ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္းတို႕သို႕) ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားေရာက္ရွိမည္ဟု ခန္႕မွန္းပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ မိုးေလဝသႏွင့္ဇလေဗဒညႊန္ၾကာမႈဦးစီးဌာန ထုတ္ျပန္ခ်က္မွ ေကာက္ႏွဳတ္ ေဖၚျပခ်က္ ေန႔စဥ္မိုးေလ၀သသတင္း (၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ စက္တင္ဘာလ(၁၈)ရက္ေန႔  မြန္းလြဲ(၂း၀၀)နာရီအခ်ိန္ ထုတ္ျပန္ခ်က္)

ယေန႕နံနက္(၀၉း၃၀)နာရီအခ်ိန္ထိမိုးေလ၀သတိုင္းထြာခ်က္အက်ဳဥ္းခ်ဳပ္။ လြန္ခဲ့ေသာ(၂၄)နာရီအတြင္းက ကယားျပည္နယ္ တြင္ေနရာက်ဲက်ဲ၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊မေကြးတိုင္းေဒသၾကီးနွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္တို႔တြင္ ေနရာစိပ္စိပ္ႏွင့္ က်န္တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္တို႔တြင္ ေနရာအႏွံ႔အျပား မိုးထစ္ခ်ဴန္းရြာခဲ့ၿပီး၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးနွင့္ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔တြင္ေနရာကြက္၍ မိုးႀကီးခဲ့ပါသည္။ မွတ္သားဖြယ္ရာမိုးေရခ်ိန္မ်ားမွာ သံတြဲၿမိဳ႕တြင္ . . . → Read More: ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္မွ TD-18W ႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္မွ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း 17W

မုန္တိုင္း USAGI-17W ႏွင့္ မုတ္သုန္ေလအေျခအေန ႀကိဳတင္ ခန္႕မွန္းျခင္း

စက္တင္ဘာလ ၁၉ ရက္(ေတာ္သလင္း လျပည့္ေန႕) ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ဝ၆း၃ဝ နာရီ – GFS ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္ခန္႕မွန္းခ်က္တြင္၊ ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္၌ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိေသာ မုန္တိုင္း USAGI(17W) တရုတ္(ထိုင္ဝမ္ကၽြန္း)ေတာင္ပိုင္းသို႕ ခ်ဥ္းကပ္လာသည္ႏွင့္အမွ် ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္တြင္ မုတ္သုန္အား အနည္းငယ္ေလ်ာ့က်ႏိုင္မည့္ အေျခအေနကို ေတြ႕ရပါသည္။(ပံု – ၁)

မုန္တိုင္းသည္ စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ဝ၆း၃ဝ နာရီမတိုင္မီ ထိုင္ဝမ္ကၽြန္းေတာင္ပိုင္းအား စတင္ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး စက္တင္ဘာလ ၂၂ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ဝ၉း၃ဝ နာရီ မတိုင္မီ တရုတ္(ျပည္မ) Guangdong ျပည္နယ္ ကမ္းေျခအား ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ႏိုင္မည္ဟု ခန္႕မွန္းထားပါသည္။ မုန္တိုင္းကုန္းတြင္းသို႕ ဝင္ေရာက္ၿပီးခ်ိန္တြင္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ေတာင္ပိုင္းတို႕၌ မုတ္သုန္ေလအား . . . → Read More: မုန္တိုင္း USAGI-17W ႏွင့္ မုတ္သုန္ေလအေျခအေန ႀကိဳတင္ ခန္႕မွန္းျခင္း

ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ မုန္တိုင္း USAGI-17W ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိ

ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 17W သည္ ပိုမိုအားေကာင္းလာၿပီး မုန္တိုင္းအျဖစ္သို႕ ေရာက္ရွိကာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအမည္ USAGI ဟု ေပးထားၿပီျဖစ္ပါသည္။

မုန္တိုင္း USAGI(17W)သည္ အေနာက္- အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားၿပီး ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ တရုတ္(ထိုင္ဝမ္ကၽြန္း)ေတာင္ဘက္မွ စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျဖတ္သန္းကာ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ ေျမာက္ပိုင္းသို႕ ေရာက္ရွိမည္ဟု ခန္႕မွန္းထားပါသည္။

မုန္တိုင္း USAGI သည္ စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ဝ၆း၃ဝ နာရီတြင္ အင္အားအေကာင္းဆံုး အေျခအေန(အဆင့္-၂ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း – CAT2 – မုန္တိုင္းဗဟို ေလတိုက္ႏွဳန္း တစ္နာရီ 90 knots – 103.5 mph)သို႕ ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခန္႕မွန္းထားပါသည္။

ေနာက္ဆံုးရ . . . → Read More: ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ မုန္တိုင္း USAGI-17W ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိ

ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ LPA-91W

ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္တြင္ စက္တင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႕မွ စတင္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ (LPC-91W) သည္ အင္အားအလြန္ေကာင္းသည့္ စူပါတိုင္မုန္တိုင္း SANBA ၏ အင္အားေၾကာင့္ အေရွ႕ဘက္သို႕ ေရြ႕လ်ားၿပီး ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းကို BAGUIO ၿမိဳ႕ေတာင္ဘက္မွ ကပ္၍ ျဖတ္သန္းၿပီး စူပါတိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း SANBA ၏ လမ္းေၾကာင္းေနာက္သို႕ လိုက္ပါေရြ႕လ်ားခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။

LPC 91W သည္ မုန္တိုင္းတစ္ခု ျဖစ္လာႏိုင္သည္အထိ အားေကာင္းလာႏိုင္ေျခ မရွိေသာ္လည္း ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္မွ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံေပၚသို႕ ျဖတ္သန္းဝင္ေရာက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္မနီလာႏွင့္ အနီးဝန္းက်င္ေဒသမ်ားတြင္ မိုးသည္းထန္ၿပီး ေရလႊမ္းမိုးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။

91W – 16 Sep 2012 0000Z Location: 16.4 121.2 Winds: 15 . . . → Read More: ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ LPA-91W

ဂ်ပန္ႏွင့္ ကိုရီးယားကၽြန္းဆြယ္သို႕ ဆက္လက္ဦးတည္လွ်က္ရွိေသာ SANBA

စက္တင္ဘာလ ၁၆ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၀၆၃၀ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ NRL data မ်ားအရ အဆင့္-၃ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း SANBA သည္ အိုကီနာဝါကၽြန္းအား ဆက္လက္တိုက္ခတ္ေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။

မုန္တိုင္းမ်က္ေစ့သည္ အိုကီနာဝါကၽြန္း ခုနိဂမိ (Kunigami) ၿမိဳ႕ေပၚမွ ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီးေနာက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၀၉၃၀ နာရီတြင္ အေရွ႕တရုတ္ပင္လယ္သို႕ ေရာက္ရွိကာ၊ ကာဂိုရွီးမားၿမိဳ႕(Kagoshima) ေတာင္-အေနာက္ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၂၈၀ ခန္႕၊ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ ဘူဆန္(Busan) ၿမိဳ႕၏ ေတာင္-အေနာက္ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၅၀၀ ခန္႕တြင္ ဗဟုိျပဳေနပါသည္။

တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းသည္ မူလခန္႕မွန္းထားသည့္ လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားၿပီး လာမည့္ ၂၄ နာရီအတြင္း(စက္တင္ဘာလ ၁၇ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ . . . → Read More: ဂ်ပန္ႏွင့္ ကိုရီးယားကၽြန္းဆြယ္သို႕ ဆက္လက္ဦးတည္လွ်က္ရွိေသာ SANBA

အဆင့္-၃ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း အိုကီနာဝါကၽြန္းအား ျဖတ္ေက်ာ္လွ်က္ရွိ

စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ည ၁၀ နာရီခြဲတြင္ ရရွိသည့္ NRL data မ်ားအရ အဆင့္-၃ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း SANBA(17W) ၏ အခ်င္း ၃၅ မိုင္ခန္႕ ရွိေသာ မုန္တိုင္းမ်က္ေစ့သည္၊ အိုကီနာဝါၿမိဳ႕ နာဟာ ေလဆိပ္မွ ၇၅ မိုင္ခန္႕သာ ေဝးကြာေတာ့သည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ အခ်င္းမိုင္ ၅၀၀ ေက်ာ္ရွိသည့္ မုန္တိုင္း၏ ေရွ႕ပိုင္းမွ တစ္နာရီ ၁၂၅ မိုင္မွ ၁၅၅ မိုင္ႏွဳန္းအထိရွိေသာ ေလျပင္းမ်ား၏ တိုက္ခတ္မႈကို အိုကီနာဝါကၽြန္းမွ အိုကီနာဝါၿမိဳ႕အပါအဝင္ နာဂို၊ အုရုမ၊ ကူနိဂါမီ စသည့္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ခံစားေနရၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

မုန္တိုင္းသည္ အိုကီနာဝါကၽြန္းအား ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီးေနာက္ အေရွ႕တရုတ္ပင္လယ္မွ တစ္ဆင့္ ၂၄ နာရီေနာက္ပိုင္း . . . → Read More: အဆင့္-၃ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း အိုကီနာဝါကၽြန္းအား ျဖတ္ေက်ာ္လွ်က္ရွိ