ဂ်ပန္သို႕ ဝင္မည့္ မုန္တိုင္း MAN-YI – 16W ႏွင့္ ျမန္မာ့မိုးေလဝသအေျခအေန

ပစိဖိတ္အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ေတာင္ပုိင္း ပင္လယ္ျပင္တြင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ မုန္တိုင္း 16W(MAN-YI)သည္ စက္တင္ဘာလ ၁၅ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ဝ၆း၃ဝ နာရီေနာက္ပိုင္းတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္း ဟြန္းရႈကၽြန္းမႀကီး၏ ေတာင္ပိုင္းကမ္းေျခအား ကပ္၍ ျဖတ္သန္းတိုက္ခတ္မည္ဟု ခန္႕မွန္းထားပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအဝင္ ထိုင္း၊ ဗီယက္နန္၊ ကေမာၻဒီးယားႏွင့္ လာအိုႏိုင္ငံတို႕အေပၚမွ ေလဖိအားနည္း Trough line သည္ ေအာက္ဘက္ဆင္းလိုက္ အေပၚျပန္တက္လာလိုက္ႏွင့္ ေရြ႕လ်ားေနသည္ကို ေတြ႕ရၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္းေဒသမ်ားအတြက္ မိုးပိုမိုလာႏိုင္မည့္ အေျခအေနဆက္လက္ ရွိေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။

ယေန႕ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ည ၂ဝးဝဝ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ ပံုအရ ျမန္မာႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္း၊ မေကြးတိုင္း ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္တို႕ အေပၚသို႕ ထူထပ္သိပ္သည္းေသာ . . . → Read More: ဂ်ပန္သို႕ ဝင္မည့္ မုန္တိုင္း MAN-YI – 16W ႏွင့္ ျမန္မာ့မိုးေလဝသအေျခအေန

တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း ၂ ခု ၾကားမွ ထိုင္ဝမ္ကၽြန္း

ထိုင္ဝမ္ကၽြန္းေတာင္ပိုင္းအား ျဖတ္ေက်ာ္တိုက္ခတ္ၿပီးေနာက္ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္သို႕ ေရာက္ရွိကာ “ဂငယ္ေကြ႕” ျပန္ေကြ႕လာသည့္ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း TEMBIN(ဖိလစ္ပိုင္အမည္ IGME)ႏွင့္ အိုကီနာဝါကၽြန္းအား ျဖတ္ေက်ာ္တိုက္ခတ္ၿပီးေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားကာ ကိုရီးယားကၽြန္းဆြယ္သို႕ ဦးတည္လွ်က္ရွိသည့္ အဆင့္-၄ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းႀကီး BOLAVEN(ဖိလစ္ပိုင္အမည္ JULIAN)တို႕ ၾကားမွ ထိုင္ဝမ္ကၽြန္းသည္ အားေကာင္းေသာ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း TEMBIN မွ ဒုတိယအႀကိမ္ ဝင္ေရာက္တိုက္ခတ္ျခင္း ခံရမည့္ အႏၱရာယ္ႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ေနရၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

TYPHOON 2000 ASIA PACIFIC STORMLIST မွ ဖိလစ္ပိုင္စံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၅ နာရီက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ သတိေပးခ်က္မ်ားကို ေအာက္တြင္ ေဖၚျပထားပါသည္ ….တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း BOLAVEN (JULIAN) အတြက္ 5:00 PM PhT Sun August . . . → Read More: တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း ၂ ခု ၾကားမွ ထိုင္ဝမ္ကၽြန္း

တိုင္ဖြန္းညီေနာင္ – TEMBIN ႏွင့္ BOLAVEN

15W TEMBIN ၾသဂုတ္လ ၂၄ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၆ နာရီခြဲတြင္ ရရွိသည့္ NRL data မ်ားအရ ထိုင္ဝမ္ကၽြန္းေတာင္ပိုင္းအား ျဖတ္ေက်ာ္တိုင္ခတ္ၿပီး ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္အတြင္းသို႕ ေရာက္ရွိေနသည့္ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း TEMBIN(15W) သည္ ထိုင္ဝမ္ကၽြန္းေတာင္ပိုင္း၊ Kaohsiung ျပည္နယ္၊ SANMIN ၿမိဳ႕၏ အေနာက္ဘက္ ၄၇ မိုင္ခန္႕အကြာ ပင္လယ္ျပင္တြင္ ဗဟိုျပဳၿပီး လြန္ခဲ့သည့္ ၆ နာရီအတြင္း အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ တစ္နာရီ ၄ မိုင္ႏွဳန္းျဖင့္ ေရြ႕လ်ားလွ်က္ရွိပါသည္။15W TEMBIN 24 Aug 2012 1200Z Location: 22.6 119.6 Winds: 75 knots (Category 1) Central Pressure: 967 hPa

. . . → Read More: တိုင္ဖြန္းညီေနာင္ – TEMBIN ႏွင့္ BOLAVEN

ထိုင္ဝမ္ကၽြန္းႏွင့္ တရုတ္ျပည္ေတာင္ပိုင္း ကမ္းရိုးတန္းသို႕ ထပ္မံဦးတည္လာသည့္ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းႀကီးမ်ား

ၾသဂုတ္လ ၂၁ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၀၆၃၀ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ NRL data မ်ားအရ ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ျပင္တြင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း TEMBIN(15W) ဖိလစ္ပိုင္အမည္ IGME သည္ အလြန္အားေကာင္းေသာ အဆင့္-၄ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းႀကီး အဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိလာၿပီ ျဖစ္ၿပီး ထိုင္ဝမ္ကၽြန္းသို႕ ဦးတည္ေရြ႕လ်ားလွ်က္ရွိပါသည္။

အရြယ္အစားအားျဖင့္ ႀကီးမားျခင္း မရွိေသာ္လည္း အခ်င္း ၆၆၅ ကီလိုမီတာ(၃၆၀ ေနာ္တီကယ္မိုင္) ရွိေနကာ၊ မုန္တိုင္းဗဟို၌ ေလတိုက္ႏွဳန္း တစ္နာရီ ၁၃၅ မိုင္မွ မိုင္ ၁၆၀ အထိ ရွိေနေၾကာင္း၊ မုန္တိုင္းဒီလွဳိင္းအျမင့္ ၂၈ ေပ ရွိေၾကာင္း၊ ေျမာက္-အေရွ႕ေျမာက္ဘက္သို႕ တစ္နာရီ ၈ မိုင္ႏွဳန္းခန္႕ျဖင့္ေရြ႕လ်ားလွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။

15W TEMBIN . . . → Read More: ထိုင္ဝမ္ကၽြန္းႏွင့္ တရုတ္ျပည္ေတာင္ပိုင္း ကမ္းရိုးတန္းသို႕ ထပ္မံဦးတည္လာသည့္ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းႀကီးမ်ား