တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း RAMMASUN-09W ဟိုင္နန္ကၽြန္းႏွင့္ဗီယက္နန္ေျမာက္ပိုင္းသို႕ ဦးတည္

GFS ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္ခန္႕မွန္း ပံုေဖၚခ်က္မ်ားအရ – တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း RAMMASUN(09W)သည္ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္အတြင္း အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားၿပီး၊ မူလခန္႕မွန္းထားသည့္ လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ဟိုင္နန္ကၽြန္းေျမာက္ဘက္စြန္းအား ျဖတ္သန္းကာ တံုကင္ပင္လယ္ေကြ႕မွတစ္ဆင့္ ဗီယက္နန္ႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္း ကမ္းေျခအား ဇူလိုင္လ ၁၉ ရက္ အေစာပိုင္းတြင္ စတင္ျဖတ္ေက်ာ္တိုက္ခတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ မုန္တိုင္းသည္ ဟိုင္နန္ကၽြန္းအား ဝင္ေရာက္တိုက္ခတ္ျခင္း မျပဳမီ အဆင့္-၃ (အားအလြန္ေကာင္းေသာ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းႀကီးအဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိလာၿပီးမွ ဟိုင္နန္ကၽြန္းႏွင့္ ဗီယက္နန္ႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းကမ္းေျခအားျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္မည္ဟု ခန္႕မွန္းထားပါသည္။

ဇူလိုင္လ ၁၉ ရက္ အေစာပိုင္းမွ စတင္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း ဧရာဝတီျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသႏွင့္ မြန္တနသၤာရီကမ္းရိုးတန္းတစ္ေလွ်ာက္ မုတ္သံုေလအား အလြန္ေကာင္းလာမည့္ အေျခအေနကို ေတြ႕ရၿပီး၊ ဇူလိုင္ ၁၉ ရက္ ညေနပိုင္းတြင္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ႏွင့္ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ တစ္ခုလံုး၌ . . . → Read More: တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း RAMMASUN-09W ဟိုင္နန္ကၽြန္းႏွင့္ဗီယက္နန္ေျမာက္ပိုင္းသို႕ ဦးတည္

တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း RAMMASUN ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္သို႕ စတင္ဝင္ေရာက္

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္းအား တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း အဆင့္-၃ ျဖင့္ ျဖတ္ေက်ာ္တိုက္ခတ္ခဲ့ေသာ TYPHOON RAMASSUN(09W) (ဖိလစ္ပိုင္အမည္ – GLENDA)သည္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ မနီလာ၏ ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၆ဝ ခန္႕မွ ကပ္၍ ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္(အေနာက္ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္)သို႕ စတင္ဝင္ေရာက္လွ်က္ရွိပါသည္။ မုန္တိုင္းသည္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္းေဒသအား ကုန္းေျမေပၚမွ ၂၆၅ မိုင္ခန္႕ ျဖတ္သန္းေရြ႕လ်ားခဲ့ၿပီး ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္အား ျဖတ္သန္းကာ ဒုတိယေျမာက္ landfall အျဖစ္ ဟိုင္နန္ကၽြန္းေျမာက္ပိုင္းအား ဇူလိုင္ ၁၈ ရက္ ညေနပိုင္းတြင္လည္းေကာင္း၊ တတိယေျမာက္ႏွင့္ ေနာက္ဆံုး landfall အျဖစ္ ဗီယက္နန္ႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္း ဟႏြိဳင္းၿမိဳ႕ အေရွ႕ဘက္ မိုင္ ၉ဝ ခန္႕အကြာ တံုကင္ပင္လယ္ ကမ္းေျခကို ဇူလိုင္လ ၁၉ ရက္ ညေနပိုင္းတြင္လည္းေကာင္း . . . → Read More: တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း RAMMASUN ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္သို႕ စတင္ဝင္ေရာက္

အဆင့္-၃ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း RAMMASUN – ဟိုင္နန္ကၽြန္းအား အဆင့္-၄ ျဖင့္ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္မည္ခန္႕မွန္း

CAT-3 TYPHOON RAMMASUN(09W) သည္ ရုတ္တရက္ အားေကာင္းလာၿပီး ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္း Rapu-Rapu Island-Bacacay Area တြင္ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၅ နာရီ၌ စတင္ျဖတ္ေက်ာ္တိုက္ခတ္လွ်က္ရွိပါသည္။ မုန္တိုင္းအရြယ္အစား အခ်င္း ၅၅၅ ကီလိုမီတာ(၃၄၅ မိုင္)ရွိၿပီး၊ ဗဟိုေလတိုက္ႏွဳန္း တစ္နာရီ ၁၈၅-၂၃ဝ(115-142 mph)ရွိေၾကာင္း၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံအား ျဖတ္ေက်ာ္တိုက္ခတ္ၿပီးေနာက္ အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားကာ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္အတြင္းသို႕ ေရာက္ရွိၿပီး တရုတ္ျပည္မေတာင္ပိုင္းကမ္းေျခ ဟိုင္နန္ကၽြန္းသို႕ ဦးတည္ေရြ႕လ်ားမည္ဟု ခန္႕မွန္းထားေၾကာင္း၊ ဟိုင္နန္ကၽြန္းေျမာက္ပိုင္းအား ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ျခင္း မျပဳမီ ဇူလိုင္လ ၁၈ ရက္ – ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၈း၃ဝ နာရီတြင္ အဆင့္-၄ စူပါတိုင္ဖြန္းအဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။(ပံု-၁)

ဇူလိုင္လ ၁၈ ရက္ ညပိုင္း၊ ဟိုင္နန္ကၽြန္းေျမာက္ပိုင္းအား . . . → Read More: အဆင့္-၃ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း RAMMASUN – ဟိုင္နန္ကၽြန္းအား အဆင့္-၄ ျဖင့္ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္မည္ခန္႕မွန္း

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္းကို ေက်ာ္ျဖတ္၍ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္သို႕ ေရာက္ရွိလာမည့္ မုန္တိုင္း RAMMASUN-09W

အပူပိုင္းမုန္တိုင္းအဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိလာေသာ RAMMASUN(09W)သည္ ယေန႕ညပိုင္းတြင္ ဖိလစ္ပိုင္မိုးေလဝသပိုင္နက္(အေရွ႕ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္)သို႕ စတင္ဝင္ေရာက္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဇူလိုင္လ ၁၆ ရက္ နံနက္အေစာပိုင္းတြင္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္းအား စတင္၍ ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီး ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္သို႕ ဆက္လက္ ေရြ႕လ်ားႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မုန္တိုင္း အရြယ္အစား အခ်င္း ၃၃၅ ကီလိုမီတာ(၂ဝ၈ မိုင္)ရွိေၾကာင္း ဖိလစ္ပိုင္မိုးေလဝသဌာနမွ ထုတ္ျပန္သည့္ UPDATE-03 တြင္ ေဖၚျပထားပါသည္။

RAMMASUN still a weak Tropical Storm (TS) as it swiftly moves towards the west…expected to enter the Philippine Area of Responsibility (PAR) tonight. The initial . . . → Read More: ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္းကို ေက်ာ္ျဖတ္၍ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္သို႕ ေရာက္ရွိလာမည့္ မုန္တိုင္း RAMMASUN-09W

ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္တြင္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္မွ မုန္တိုင္းတစ္ခု ထပ္မံျဖစ္ေပၚဦးမည္

ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ဟိုင္နန္ကၽြန္းႏွင့္ ဗီယက္နန္ႏိုင္ငံတို႕ကို ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ၿပီးျဖစ္သည့္ မုန္တိုင္း JEBI ၏ အႂကြင္းအက်န္တိမ္တိုက္သည္ ယေန႕ည ၁၁ နာရီခြဲအခ်ိန္ ရရွိသည့္ ၿဂိဳလ္တု animation ပံု အရ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္းတို႕သို႕ ေရာက္ရွိလာၿပီ ျဖစ္ပါသည္။(ပံု-၁)

ဇူလိုင္လ ၃ဝ ရက္ေန႕တြင္ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ အေနာက္ပိုင္း၊ ဂူအမ္ကၽြန္း၏ အေရွ႕ေတာင္ဘက္တြင္ စတင္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 94W သည္ ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ေတာင္ပိုင္းသို႕ ေရာက္ရွိလာၿပီး ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံအား ျဖတ္ေက်ာ္ကာ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ေတာင္ပိုင္းသို႕ ၾသဂုတ္လ ၄ ရက္ ညေနပိုင္းတြင္ SULU ပင္လယ္မွတစ္ဆင့္ ဝင္ေရာက္လာမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္အတြင္းသို႕ ေရာက္ရွိမည့္အခ်ိန္(ၾသဂုတ္လ ၅ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၅း၃ဝ နာရီမတိုင္မီတြင္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ . . . → Read More: ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္တြင္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္မွ မုန္တိုင္းတစ္ခု ထပ္မံျဖစ္ေပၚဦးမည္

ကုန္းတြင္းမုန္တိုင္း JEBI-09W ျမန္မာ-တရုတ္နယ္စပ္အနီးအထိ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားမည္

ဗီယက္နန္ႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္း(ဟႏိြဳင္းၿမိဳ႕ေျမာက္ဘက္ မိုင္ ၆ဝ ခန္႕မွ ျဖတ္ေက်ာ္၍ ကုန္းတြင္းသို႕ဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည့္ မုန္တိုင္း JEBI(09W) သည္ ကုန္းတြင္းမုန္တိုင္းအျဖစ္ျဖင့္ အေနာက္ေျမာက္ဘက္(Heading 296 degrees)သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားေနၿပီး ၾသဂုတ္လ ၃ ရက္၊ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၂၄း၃ဝ နာရီေနာက္ပိုင္းတြင္ တရုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္သို႕ ဆက္လက္ဝင္ေရာက္ကာ ဗဟိုေလတိုက္ႏွဳန္း 35 knots သို႕ က်ဆင္းမည္ဟု JTWC warning 14 (Final warning) မွ ရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအား ပံုေဖၚခ်က္တြင္ ေတြ႕ရပါသည္(ပံု)

ကုန္းတြင္းမုန္တိုင္း JEBI သည္ ၾသဂုတ္လ ၄ ရက္၊ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၂း၃ဝ နာရီ တြင္ အနီးဆံုး ျမန္မာ-တရုတ္(ယူနန္ျပည္နယ္) နယ္စပ္မွ မိုင္၉ဝ ခန္႕(ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ . . . → Read More: ကုန္းတြင္းမုန္တိုင္း JEBI-09W ျမန္မာ-တရုတ္နယ္စပ္အနီးအထိ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားမည္

ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္မွ မုန္တိုင္းJEBI ဟိုင္နန္ကၽြန္းအား ျဖတ္ေက်ာ္တိုက္ခတ္ေတာ့မည္

ၾသဂုတ္လ ၂ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ေန႕လည္ ၁၂၃ဝ နာရီ တြင္ ေနာက္ဆံုးရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ မုန္တိုင္း JEBI သည္ မူလခန္႕မွန္းလမ္းေၾကာင္းအတိုင္း အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားကာ ဟိုင္နန္ကၽြန္း HAIKOU ၿမိဳ႕ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၁၂ဝ ခန္႕အကြာ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ဗဟိုျပဳေနပါသည္။

မုန္တိုင္း JEBI သည္ အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားၿပီး ယေန႕ညေနပိုင္းတြင္ ဟိုင္နန္ကၽြန္းကမ္းေျခအား စတင္ေက်ာ္ျဖတ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဟုိင္နန္ကၽြန္းအား ျဖတ္ေက်ာ္ခ်ိန္တြင္ မုန္တိုင္း JEBI ၏ အင္အား အေကာင္းဆံုး အေျခအေနအျဖစ္သတ္မွတ္ထာၿပီး မုန္တိုင္းဗဟို၌ ေလတိုက္ႏွဳန္း တစ္နာရီ ၆၅ မိုင္မွ မိုင္ ၇ဝ ႏွဳန္းခန္႕အထိ ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မုန္တိုင္းဒီလွဳိင္းအျမင့္ ၂၃ . . . → Read More: ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္မွ မုန္တိုင္းJEBI ဟိုင္နန္ကၽြန္းအား ျဖတ္ေက်ာ္တိုက္ခတ္ေတာ့မည္

မုန္တိုင္း ၂ခုၾကားက်ေရာက္မည့္ အေျခအေနေၾကာင့္ မိုးႀကီးေရလႊမ္းမႈ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚႏိုင္

ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္၌ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ INVEST-91W သည္ ပိုမိုအားေကာင္းလာၿပီး ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 09W(NINE)အျဖစ္သို႕ေရာက္ရွိကာ အေနာက္ေျမာက္ဘက္(Heading 300 degree)သို႕ တစ္နာရီ ၇ မိုင္ႏွဳန္းခန္႕ျဖင့္ ေရြ႕လ်ားလွ်က္ရွိပါသည္။ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းသည္ ပိုမိုအားေကာင္းလာၿပီး လာမည့္ ၁၂ နာရီအတြင္း မုန္တိုင္းအျဖစ္သို႕ ေရာက္ရွိကာ ဟိုင္နန္ကၽြန္းႏွင့္ တံုကင္ပင္လယ္ေကြ႕အား ျဖတ္သန္း၍ ဗီယက္နန္ႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းကမ္းေျခအား ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္မည္ဟု JTWC မွ ဇူလိုင္လ ၃၁ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၉ နာရီခြဲတြင္ ထုတ္ျပန္ထားေသာ Warning-1 တြင္ ေတြ႕ရွိရပါသည္။ (ပံု-၁)

310300Z POSITION NEAR 15.1N 115.9E. TROPICAL DEPRESSION 09W (NINE), LOCATED APPROXIMATELY 451 NM . . . → Read More: မုန္တိုင္း ၂ခုၾကားက်ေရာက္မည့္ အေျခအေနေၾကာင့္ မိုးႀကီးေရလႊမ္းမႈ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚႏိုင္

တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း VICENTE ေဟာင္ေကာင္မကာအို အနီးမွ ကုန္းတြင္းသို႕ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္မည္

အဆင့္-၁ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းျဖစ္လာသည့္ VICENTE သည္ မကာအိုၿမိဳ႕ေတာင္-အေရွ႕ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၉၀ ခန္႕အကြာ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ျပင္သို႕ ေရာက္ရွိလာၿပီး  မုန္တိုင္းဗဟိုတြင္ မုန္တိုင္းမ်က္ေစ့အား ထင္ရွားစြာေတြ႕ျမင္ရသည့္ အေျခအေနသို႕ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ပါသည္။

မုန္တိုင္းအရွိန္ေၾကာင့္ ေဒသအတြင္း ေလျပင္းတိုက္ခတ္မႈႏွဳန္း တစ္နာရီ မိုင္ ၈၀ မွ မိုင္ ၁၀၀ အထိ ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မုန္တိုင္း အရြယ္အစား အခ်င္း ၈၃၅ ကီလိုမီတာ (၅၁၉ မိုင္ခန္႕) ရွိၿပီး၊ မုန္တိုင္းဗဟိုတြင္ မုန္တိုင္း ဒီလွဳိင္းအျမင့္ ၂၁ ေပ အထိရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မုန္တိုင္းသည္ အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ တစ္နာရီ ၈ မိုင္ႏွဳန္းျဖင့္ ေရြ႕လ်ားၿပီး မုန္တိုင္း ဗဟိုသည္ ဇူလိုင္လ ၂၃ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၆နာရီခြဲမွ . . . → Read More: တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း VICENTE ေဟာင္ေကာင္မကာအို အနီးမွ ကုန္းတြင္းသို႕ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္မည္

ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္မွ မုန္တိုင္း VICENTE လမ္းေၾကာင္းေျပာင္း၍ Guangdong ျပည္နယ္ အေနာက္ဘက္ ကမ္းေျခသို႕ ဦးတည္

ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ မုန္တိုင္း VICENTE (09W) သည္ ေရြ႕လ်ားမႈ ေႏွးေကြးသြားၿပီးေနာက္ လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းလဲကာ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္သို႕ ျပန္လည္ ေရြ႕လ်ားလွ်က္ရွိေၾကာင္း ဇူလိုင္ ၂၃ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၀၆၃၀ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ NRL data မ်ားအရ သိရပါသည္။

TSR မွ ခန္႕မွန္းခ်က္အရ မုန္တိုင္းသည္ လက္ရွိေနရာမွ အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ ျပန္လည္ ေရြ႕လ်ားၿပီး မူလခန္႕မွန္းလမ္းေၾကာင္း အထက္သို႕ ေရာက္ရွိကာ တရုတ္ျပည္-Guangdong ျပည္နယ္ အေနာက္ေတာင္ဘက္ ကမ္းေျခအား Maoming ၿမိဳ႕ႏွင့္ Zhanjiang ၿမိဳ႕မ်ားၾကားမွ လာမည့္ ၃၆ နာရီအတြင္း(ဇူလိုင္ ၂၄ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၆ နာရီခြဲ မတိုင္မီ)  ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ဘြယ္ရွိေၾကာင္း . . . → Read More: ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္မွ မုန္တိုင္း VICENTE လမ္းေၾကာင္းေျပာင္း၍ Guangdong ျပည္နယ္ အေနာက္ဘက္ ကမ္းေျခသို႕ ဦးတည္