ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္တြင္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 94W – ၂၄ နာရီအတြင္း မုန္တိုင္းျဖစ္လာမည္

ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 94W မွာ ပိုမိုအားေကာင္းလာၿပီး ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ မနီလာၿမိဳ႕ေတာ္ အေနာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္ ၄၉၅ မိုင္ခန္႕၊ ေဟာင္ေကာင္၏ ေတာင္-အေရွ႕ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၈ဝဝ ခန္႕၊ ဗီယက္နန္ႏိုင္ငံ ဒါနန္းၿမိဳ႕ အေရွ႕ဘက္ မိုင္ ၈၉ဝ ခန္႕ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ျပင္တြင္ ဆက္လက္တည္ရွိေနပါသည္။ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 94W သည္ ပိုမိုအားေကာင္းလာၿပီး ၂၄ နာရီအတြင္း မုန္တိုင္း ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေျခအဆင့္ HIGH သို႕ ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း JTWC မွ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖၚျပထားပါသည္။ ပံု – ၁

ဖိလစ္ပိုင္မိုးေလဝသဌာနမွ သတိေပးထုတ္ျပန္ခ်က္ အမွတ္-၁ အား ထုတ္ျပန္ထားၿပီး ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းအမည္အား FABIAN ဟု ေပးထားပါသည္။ ၄င္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ပံုအရ 94W . . . → Read More: ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္တြင္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 94W – ၂၄ နာရီအတြင္း မုန္တိုင္းျဖစ္လာမည္

ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္၊ ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ႏွင့္ ျမန္မာ့ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္ အေျခအေန

ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္တြင္ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ မုန္တိုင္း LEEPI ႏွင့္ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ INVEST 94W တို႕၏ အေျခအေနမ်ားကို ဇြန္လ ၁၉ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ေန႕လည္ ၁၂၃ဝ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအား ကိုးကားပံုေဖၚ၍ တင္ျပေပးပါမည္။

အပူပိုင္းမုန္တိုင္း 04W LEEPI(EMONG) ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ျပင္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ အပူပိုင္းမုန္တိုင္း Tropical Storm 04W(LEEPI) သည္ လြန္ခဲ့သည့္ ၆ နာရီအတြင္း ေျမာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ ေရြ႕လ်ားခဲ့ၿပီး၊ ထိုင္ဝမ္ကၽြန္း၊ တိုင္ေပၿမိဳ႕ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၄၈ဝ ခန္႕တြင္ ဗဟိုျပဳလွ်က္ရွိပါသည္။ မုန္တိုင္း LEEPI သည္ ေျမာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားၿပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ Miyako-Jima ကၽြန္းစုအနီးမွ ျဖတ္သန္း၍ အေရွ႕တရုတ္ပင္လယ္သို႕ . . . → Read More: ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္၊ ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ႏွင့္ ျမန္မာ့ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္ အေျခအေန

Tropical Storm 04W – LEEPI ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႕ ဦးတည္ေရြ႕လ်ားလွ်က္ရွိ

အပူပိုင္းမုန္တိုင္း LEEPI(ဖိလစ္ပိုင္အမည္ျဖင့္ EMONG) 04W သည္ ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ျပင္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ဆက္လက္တည္ရွိေနၿပီး ေနာက္ ၂ ရက္အတြင္း အားပိုမိုေကာင္းလာကာ မုန္တိုင္းဗဟိုတြင္ ေလတိုက္ႏွဳန္း တစ္နာရီ ၉၅ ကီလိုမီတာအထိ ရွိလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အိုကီနာဝါ-ရုက်ဳ ကၽြန္းငယ္ေလးအနီးမွ ျဖတ္သန္းၿပီးေနာက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ အဓိက ကၽြန္းမႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ က်ဳရႈ၊ ရွိကိုကု ႏွင့္ ဟြန္းရႈ ကၽြန္းမ်ား၏ ေတာင္ပိုင္းကမ္းရိုးတန္းအနီးမွ အလ်ားလိုက္ ျဖတ္သန္းတိုက္ခတ္ၿပီးေနာက္ လာမည့္ ေသာၾကာေန႕(၂၁-၆-၁၃)တြင္ အားေပ်ာ့သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခန္႕မွန္းထားပါသည္။(ပံု – ၁) ေနာက္ဆံုးရရွိသည့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ မိုးေလဝသဌာနခန္႕မွန္းခ်က္ – အမွတ္(၄)အရ မုန္တိုင္းဗဟိုေလတိုက္ႏွဳန္း တစ္နာရီ ၆၅ ကီလိုမီတာမွ ၈၅ ကီလိုမီတာႏွဳန္းရွိၿပီး မုန္တိုင္းအရြယ္အစား အခ်င္း ၉၃၅ . . . → Read More: Tropical Storm 04W – LEEPI ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႕ ဦးတည္ေရြ႕လ်ားလွ်က္ရွိ

04W မုန္တိုင္းအဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိလာၿပီ

ဇြန္လ ၁၈ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ေန႕လည္ ၁၂၃ဝ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 04W(FOUR – ဖိလစ္ပိုင္အမည္ EMONG) သည္ ပိုမိုအားေကာင္းလာၿပီး အပူပိုင္းမုန္တိုင္း လီပိုင္ (04W – LEEPI) အျဖစ္သို႕ ေရာက္ရွိလာၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ “လီပိုင္” ဟူေသာ အမည္သည္ လာအိုႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္းမွ အလြန္လွပသည့္ ေရတံခြန္တစ္ခု၏ အမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္သားရပါသည္။

Tropical Depression 04W [EMONG] has continued its northerly track across the North Philippine Sea, east of Isabela…may become a . . . → Read More: 04W မုန္တိုင္းအဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိလာၿပီ

ဖိလစ္ပိုင္မွ INVEST 91W သည္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း TD 04W ျဖစ္လာၿပီး မုန္တိုင္းငယ္အဆင့္သို႕ ေရာက္လာမည္

ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္မွ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 91W မွာ ပိုမိုအားေကာင္းလာၿပီး ဇြန္လ ၁၇ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ည ၂၄း၃ဝ နာရီ (1800GMT) တြင္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း(Tropical Depression – TD) အဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိလာေၾကာင္း၊ ၄င္းအား (04W – FOUR) ဟု အမည္ေပးထားၿပီး ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ မိုးေလဝသဌာနမွ အမည္ EMONG ဟု ေပးထားေၾကာင္း သိရပါသည္။

Tropical Depression 04W [EMONG] has slightly accelerated northward while over intensifying over the Philippine Sea.

This depression is likely to enhance . . . → Read More: ဖိလစ္ပိုင္မွ INVEST 91W သည္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း TD 04W ျဖစ္လာၿပီး မုန္တိုင္းငယ္အဆင့္သို႕ ေရာက္လာမည္

တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း MAWAR အားေလ်ာ့လာၿပီ

ဇြန္လ ၅ ရက္ ၊ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၆ နာရီခြဲတြင္ ရရွိသည့္ NRL data မ်ားအရ၊ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း MAWAR(04W) သည္ – အဆင့္-၁ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း အဆင့္သို႕ ေလ်ာ့က်သြားကာ၊ အေရွ႕ဖိလစ္ပိုင္ ပင္လယ္ျပင္မွ ထြက္ခြာသြားၿပီျဖစ္ၿပီး အေရွ႕ေျမာက္ဘက္သို႕ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အိုကီနာဝါကၽြန္းေတာင္ဘက္ ၁၃၅ ခန္႕မွ ျဖတ္သန္းေရြ႕လ်ားလ်က္ရွိပါသည္။

မုန္တိုင္းဗဟိုတြင္ ေလတိုက္ႏွဳန္း တစ္နာရီ ၁၈၅ ကီလိုမီတာ(၁၀၀ ေနာ္တီကယ္မိုင္ႏွဳန္း) ရွိေနၿပီး၊ မုန္တိုင္းဒီလွဳိင္းအျမင့္ ၃၂ ေပ ရွိကာ၊ မုန္တိုင္းအရြယ္အစားမွာ အခ်င္း ၇၆၀ ကီလိုမီတာ(၄၁၀ ေနာ္တီကယ္မိုင္) ရွိသည့္ ႀကီးမားေသာ အရြယ္အစားျဖစ္ပါသည္။

တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း MAWAR oည္ လာမည့္ ၂၄ နာရီအတြင္း၊ . . . → Read More: တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း MAWAR အားေလ်ာ့လာၿပီ

အဆင့္-၃ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း MAWAR – အိုကီနာဝါကၽြန္းအား စ ၍ တိုက္ခတ္ေနၿပီ

ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း MAWAR(04W – ဖိလစ္ပိုင္အမည္ AMBO) သည္ အဆင့္-၃ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းႀကီး ျဖစ္လာၿပီး ေျမာက္-အေရွ႕ေျမာက္ဘက္သို႕ တစ္နာရီ ၁၅ ကီလိုမီတာႏွဳန္းျဖင့္ ဆက္လက္ ေရြ႕လ်ားလွ်က္ရွိေၾကာင္း၊ မုန္တိုင္းအရြယ္အစားမွာလည္း ပိုမို ႀကီးမားလာၿပီး အခ်င္း ၇၉၅ ကီလိုမီတာ(၄၃၀ ေနာ္တီကယ္မိုင္) ရွိလာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ မုန္တိုင္းဗဟိုတြင္ ေလတိုက္ႏွဳန္း တစ္နာရီ ၁၁၅ မိုင္မွ ၁၄၅ မိုင္ႏွဳန္းအထိရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ T2K မွ ထုတ္ျပန္ထားပါသည္။

NRL data အရ ဇြန္လ ၄ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၇ နာရီခြဲတြင္ အဆင့္-၃ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း MAWAR သည္ အိုကီနာဝါကၽြန္း၏ ေတာင္-အေနာက္ေတာင္ဘက္ ၄၈၅ ကီလိုမီတာခန္႕(၃၀၀ မိုင္ခန္႕) . . . → Read More: အဆင့္-၃ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း MAWAR – အိုကီနာဝါကၽြန္းအား စ ၍ တိုက္ခတ္ေနၿပီ

တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း MAWAR ႏွင့္ ျမန္မာ့ ကမ္းရိုးတန္းမွ တိမ္တိုက္မ်ား အေျခအေန

ဇြန္လ ၃ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ေန႕လည္ ၁၂၃၀ နာရီတြင္ေတြ႕ျမင္ရသည့္ မုန္တိုင္း မ်က္ေစ့ထင္ရွားစြာ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အဆင့္-၂ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း MAWAR(04W – ဖိလစ္ပိုင္အမည္ AMBO)ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္းမွ စတင္ကာ ျမန္မာ့ ကမ္းရိုးတန္း တစ္ခုလံုးဖံုးလႊမ္းေနသည့္ တိမ္တိုက္ႀကီးကို ေတြ႕ျမင္ရပါသည္။ အဆင့္-၂ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း အဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိေနသည့္ MAWAR(AMBO) သည္ လာမည့္ ၁၂ နာရီအတြင္း ပိုမိုအားေကာင္းလာၿပီး အဆင့္-၃ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းႀကီးအဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း TSR မွ ခန္႕မွန္းထားပါသည္။

Typhoon MAWAR (AMBO) maintains its intensification trend and is likely to become a Category . . . → Read More: တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း MAWAR ႏွင့္ ျမန္မာ့ ကမ္းရိုးတန္းမွ တိမ္တိုက္မ်ား အေျခအေန

အရြယ္ႀကီးလာသည့္ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း MAWAR

ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္မွ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း MAWAR (04W)(ဖိလစ္ပိုင္အမည္ AMBO) သည္ ပိုမိုအားေကာင္းလာေနၿပီး မူလခန္႕မွန္းထားသည့္ လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ မုန္တိုင္း အရြယ္အစား အခ်င္း ကီလိုမီတာ ၅၀၀ အထိ ရွိလာေသာေၾကာင့္ ၄င္း ျဖတ္သန္းေရြ႕လ်ားမည့္လမ္းေၾကာင္းေပၚမွ Ishigak-Shima, Miyako Jima ႏွင့္ Okinawa ကၽြန္းမ်ားသည္လည္း မုန္တိုင္း ေလျပင္း တိုက္ခတ္ခံရဘြယ္ရွိေနပါသည္။

T2K မွ ခန္႕မွန္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္လာမည့္ တနလၤာေန႕ ညေနပိုင္း မတိုင္မီ (၂၄ နာရီအတြင္း) အဆင့္-၂ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း အဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိလာမည္ျဖစ္ပါသည္။ လာမည့္ ၃၆ နာရီ ေနာက္ပိုင္း တြင္ အိုကီနာဝါကၽြန္းအနီး သို႕ အဆင့္-၂ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း အဖ်ားပိုင္း စတင္ဝင္ေရာက္တိုက္ခတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ ၄၈ . . . → Read More: အရြယ္ႀကီးလာသည့္ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း MAWAR

ပစိဖိတ္သမုဒၵရာေျမာက္ပိုင္းမွ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း FOUR အပူပိုင္းမုန္တိုင္း MAWAR ျဖစ္လာ

ပစိဖိတ္အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း၊ ဖိလစ္ပိုင္ ပင္လယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း FOUR သည္ ဇြန္လ ၁ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၀၀း၂၀ နာရီတြင္ စတင္၍ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းအဆင့္ သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး၊ ပိုမိုအားေကာင္းလာကာ ဇြန္လ ၁ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ေန႕လည္ ၁၂၃၀ နာရီ မွ စတင္၍ အပူပိုင္းမုန္တိုင္း MAWAR ျဖစ္လာပါသည္။ အပူပိုင္းမုန္တိုင္း MAWAR သည္ လာမည့္ ၃၆ နာရီအတြင္း ပိုမိုအားေကာင္းလာၿပီး အဆင့္-၁ တိုင္ဖြန္းမန္တိုင္းအျဖစ္သို႕ ေရာက္ရွိလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆင့္-၁ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း အဆင့္ေရာက္လာမည့္ အခ်ိန္တြင္ မုန္တိုင္း ဗဟိုသည္ 18.5 N ႏွင့္ 124.6 E သို႕ ေရာက္ရွိ ဗဟိုျပဳၿပီး . . . → Read More: ပစိဖိတ္သမုဒၵရာေျမာက္ပိုင္းမွ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း FOUR အပူပိုင္းမုန္တိုင္း MAWAR ျဖစ္လာ