ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္မွ PHAILIN အၿပီး ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္မွ NARI အႂကြင္းအက်န္ကို ဆက္ေစာင့္ရဦးမည္

စူပါဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း PHAILIN(02B)သည္ အိႏိၵယႏိုင္ငံ ကမ္းေျခအား မူလခန္႕မွန္းလမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ေက်ာ္ျဖတ္ဝင္ေရာက္လွ်က္ရွိေၾကာင္း previous post တြင္ တင္ျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

ဆက္လက္၍ ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမည့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံကို ေက်ာ္ျဖတ္တိုက္ခတ္လာခဲ့ေသာ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း NARI(24W)သည္ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္အတြင္း အေနာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ ေရြ႕လ်ားေနၿပီး လာမည့္ ၄၈ နာရီေနာက္ပိုင္း(ေအာက္တိုဘာလ ၁၄ ရက္ ည ပိုင္းတြင္ ဗီယက္နန္ကမ္းေျခအား ဒါနန္းၿမိဳ႕အနီးမွ ကုန္းတြင္းသို႕ ဒုတိယအႀကိမ္ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ဦးမည္ျဖစ္ပါသည္။

တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း NARI ကမ္းေျခသို႕ ဝင္ေရာက္ၿပီးေနာက္ မုန္တိုင္းအႂကြင္းအက်န္မ်ားသည္ အေနာက္ေတာင္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း တနသၤာရီတိုင္းေဒသမ်ားသို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားမည္ဟု ခန္႕မွန္းထားပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္ႏွင့္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေဖၚျပပါေဒသအတြင္း မိုးႀကီးႏိုင္မည့္ အေျခအေနရွိပါေၾကာင္း ႀကိဳတင္အသိေပး တင္ျပအပ္ပါသည္။

. . . → Read More: ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္မွ PHAILIN အၿပီး ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္မွ NARI အႂကြင္းအက်န္ကို ဆက္ေစာင့္ရဦးမည္

စူပါဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းႀကီး PHAILIN-02B အိႏိၵယကမ္းေျခအား ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္လွ်က္ရွိ

ေအာက္တိုဘာလ ၁၂ ရက္၊ ယေန႕ ၁၅း၃ဝ နာရီ( ညေန ၃ နာရီခြဲ)တြင္ စူပါဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းႀကီး PHAILIN ၏ ဗဟိုသည္ ကုန္းတြင္းသို႕ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္လုနီး အေျခအေနအား ေဖၚျပပါ ၿဂိဳလ္တုပံုတြင္ ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။

မုန္တိုင္းအဖ်ားပိုင္းကုန္းတြင္းသို႕ စတင္ဝင္ေရာက္ၿပီးေနာက္ အင္အားအနည္းငယ္ေလ်ာ့က်သြားၿပီး အဆင့္-၄ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း(မုန္တိုင္းဗဟိုေလတိုက္ႏွဳန္း ၁၃ဝ ေနာ္တီကယ္မိုင္(150 mph) ျဖင့္ ဆက္လက္ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္လွ်က္ ရွိပါသည္။

မုန္တိုင္းဗဟိုတြင္ လွဳိင္းအျမင့္ ၅၆ ေပ ရွိမည့္ အဆင့္-၅ စူပါဆိုင္ကလုန္း PHAILIN

အဆင့္-၅ စူပါဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းႀကီး ျဖစ္လာၿပီး မူလခန္႕မွန္းေၾကာင္းအထက္သို႕ ၁၁ မိုင္ခန္႕ ေရြ႕လ်ားကာ အိႏိၵယႏိုင္ငံ ၾသရိသျပည္နယ္ Brahmapur ၿမိဳ႕အေပၚတည့္တည့္မွ ျဖတ္ေက်ာ္ကာ ကုန္းတြင္းသို႕ ဝင္ေရာက္လွ်င္ မုန္တိုင္း ဒီလွဳိင္းအျမင့္ ၅၆ ေပရွိမည္ျဖစ္ၿပီး မုန္တိုင္းအားအျပင္းဆံုး စက္ဝန္း အခ်င္းမိုင္ ၈၃ မိုင္ခန္႕ ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေနာက္ဆံုးရရွိသည့္ JTWC warning – 11 တြင္ ေဖၚျပထားပါသည္။ မုန္တိုင္းသည္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၂ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ဝ၆း၃ဝ နာရီအခ်ိန္တြင္ ကုန္းတြင္းသို႕ စတင္ ျဖတ္ေက်ာ္ခ်ိန္၌ ေလတိုက္ႏွဳန္း တစ္နာရီ ၁၆၆ မို္င္မွ မိုင္ ၂ဝဝ အထိ ရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း ခန္႕မွန္းထားရာ အင္အား အျပင္းဆံုး စူပါဆိုင္ကလုန္း မုန္တိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ . . . → Read More: မုန္တိုင္းဗဟိုတြင္ လွဳိင္းအျမင့္ ၅၆ ေပ ရွိမည့္ အဆင့္-၅ စူပါဆိုင္ကလုန္း PHAILIN

အဆင့္-၅ စူပါဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းႀကီး ျဖစ္လာမည့္ PHAILIN-02B

မုန္တိုင္း (PHAILIN – 02B)က အခု အဆင့္-၄ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းႀကီး ျဖစ္လာၿပီး၊ ဒီေန႕ ညေန ၆နာရီခြဲမွာ အဆင့္-၅ စူပါဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းႀကီး ျဖစ္လာမယ္လို႕ ခန္႕မွန္းထားပါတယ္(ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းေတြထဲမွာ အျမင့္ဆံုး အဆင့္ျဖစ္ပါတယ္) ၁၂ ရက္ေန႕ မနက္ ၆ နာရီခြဲမွာ အားအျပင္းဆံုးအဆင့္ကို ေရာက္မွာ ျဖစ္ၿပီးေတာ့ ဗဟိုေလတိုက္ႏွဳန္း ၁၄၅ ေနာ္တီကယ္မိုင္(တစ္နာရီ မိုင္ ၁၇ဝ နီးပါး) ရွိလာပါမယ္၊ သူ႕အရွိန္ရဲ႕ သက္ေရာက္မႈကလဲ က်ေနာ္တို႕ ကမ္းရိုးတန္းေဒသေတြအတြက္ ပိုမ်ားလာႏိုင္ပါတယ္။

ေအာက္တိုဘာလ ၁၁ ရက္ ၁၈း၃ဝ နာရီ(ညေန ၆နာရီခြဲ)မွာ အဆင့္-၅ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းႀကီး ျဖစ္လာၿပီးတဲ့ေနာက္ မုန္တိုင္းအရွိန္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္မဲ့ ေလတိုက္ႏွဳန္း ခန္႕မွန္းေျမပံု (GFS MODEL)ကို တင္ျပထားပါတယ္။ Facebook . . . → Read More: အဆင့္-၅ စူပါဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းႀကီး ျဖစ္လာမည့္ PHAILIN-02B

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္သို႕ စတင္ဝင္ေရာက္လွ်က္ရွိသည့္ မုန္တိုင္း 02B

ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္၊ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၂း၃ဝ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ အပူပိုင္းမုန္တိုင္း 02B သည္ အေနာက္ေျမာက္ဘက္ (Heading 290 degrees)သို႕ တစ္နာရီ ၇ မိုင္ႏွဳန္းခန္႕ျဖင့္ ေရြ႕လ်ားခဲ့ၿပီး အန္ဒါမန္ကၽြန္းေျမာက္ပိုင္းအား Subashgram ၿမိဳ႕ ေျမာက္ဘက္မွ ကပ္၍ ေက်ာ္ျဖတ္ကာ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အတြင္းသို႕ ေရာက္ရွိသြားၿပီျဖစ္ပါသည္။

မုန္တိုင္း 02B ၏ ေနာက္ဆံုးရတည္ေနရာမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကိုကိုးကၽြန္းေလဆိပ္၏ အေနာက္ေတာင္ဘက္ ၆၅ မိုင္ခန္႕၊ လပြတၱာၿမိဳ႕ အေနာက္ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၂၃ဝ ခန္႕တြင္ ဗဟိုျပဳေနၿပီး၊ မုန္တိုင္းဗဟိုတြင္ ေလတိုက္ႏွဳန္း တစ္နာရီ ၄၅ မိုင္ မွ မိုင္ ၆ဝ ခန္႕အထိ ရွိၿပီး၊ လွဳိင္းအျမင့္ ၁၂ . . . → Read More: ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္သို႕ စတင္ဝင္ေရာက္လွ်က္ရွိသည့္ မုန္တိုင္း 02B

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမည္ရ မုန္တိုင္း 02B အိႏိၵယသို႕ ဦးတည္

ထိုင္းပင္လယ္ေကြ႕အတြင္းတြင္ ေအာက္တိုဘာလ ၅ ရက္ေန႕မွ စတင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ INVEST 90W သည္ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ဝ၆း၃ဝ နာရီ JTWC မွ သတိေပးထုတ္ျပန္ခ်က္ Warning-01 အရ အပူပိုင္းမုန္တိုင္း 02B ျဖစ္လာပါသည္။

မုန္တိုင္း 02B သည္ အေနက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားၿပီး ေအာက္တိုဘာလ ၁ဝ ရက္ – ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၈း၃ဝ နာရီတြင္ အဆင့္-၁ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း အျဖစ္သို႕ လည္းေကာင္း၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၂ ရက္ – ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ဝ၆း၃ဝ နာရီတြင္ အဆင့္-၂ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းအျဖစ္သို႕ လည္းေကာင္း အသီးသီး ေရာက္ရွိလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္းထားပါသည္။ (ပံု-၁)

. . . → Read More: အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမည္ရ မုန္တိုင္း 02B အိႏိၵယသို႕ ဦးတည္

မုန္တိုင္း NILAM(02B) အိႏိၵယ၊ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ကမ္းရိုးတန္းအား စတင္ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အေနာက္ေတာင္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ အပူပိုင္းမုန္တိုင္း NILAM(02B) သည္ အိႏိၵယႏိုင္ငံ တမီလ္နာဒူးျပည္နယ္ ခ်င္ႏိုင္း(Chennai) ၿမိဳ႕၏ ေတာင္-အေရွ႕ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၉၀ ခန္႕အကြာ ပင္လယ္ျပင္တြင္ ဆက္လက္ဗဟိုျပဳေနၿပီး၊ လြန္ခဲ့သည့္ ၆ နာရီအတြင္း  ေျမာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ တစ္နာရီ မိုင္ ၂၀ ႏွဳန္းခန္႕ျဖင့္ ေရြ႕လ်ားခဲ့ေၾကာင္း NRL data မ်ားအရ သိရပါသည္။

ေအာက္တိုဘာလ ၃၁ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ေန႕လည္ ၂ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ ၿဂိဳလ္တု Animation ပံုအရ မုန္တိုင္းသည္ အိႏိၵယႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ကမ္းေျခအား စတင္၍ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္လွ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ http://www.ssec.wisc.edu/data/geo/index.php?satellite=fy2e&channel=ir2&coverage=fd&file=jpg&imgoranim=8&anim_method=flash

. . . → Read More: မုန္တိုင္း NILAM(02B) အိႏိၵယ၊ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ကမ္းရိုးတန္းအား စတင္ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္

အိႏိၵယႏိုင္ငံ တမီနာဒူးျပည္နယ္ ခ်င္ႏိုင္းၿမိဳ႕အနီးမွ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္မည့္ အပူပိုင္းမုန္တိုင္း NILAM(02B)

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အေနာက္ေတာင္ပိုင္းတြင္ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ အပူပိုင္းမုန္တိုင္း NILAM(02B) သည္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၃၀ ရက္၊ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ည ၂၁၃၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ ရရွိသည့္ ၿဂိဳလ္တုဓါတ္ပံု အရ၊ အိႏိၵယႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္း – တမီလ္နာဒူးျပည္နယ္၊ Chennai ၿမိဳ႕ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၃၀၀ ခန္႕တြင္ ဗဟိုျပဳေနၿပီး၊ အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ တစ္နာရီ ၆ မိုင္ႏွဳန္းခန္႕ျဖင့္ ေရြ႕လ်ားခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

အပူပိုင္းမုန္တိုင္း TS NILAM(02B)သည္ ေအာက္တိုဘာလ ၃၁ ရက္ ဗုဒၶဟူးေန႕ အိႏိၵယ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၅ နာရီခန္႕မွ စတင္၍ တမီလ္နာဒူးျပည္နယ္ Chennai ႏွင့္ Kelambakkam ၿမိဳ႕မ်ားၾကားမွ အိႏိၵယႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ကမ္းေျခအား ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခန္႕မွန္းထားပါသည္။

. . . → Read More: အိႏိၵယႏိုင္ငံ တမီနာဒူးျပည္နယ္ ခ်င္ႏိုင္းၿမိဳ႕အနီးမွ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္မည့္ အပူပိုင္းမုန္တိုင္း NILAM(02B)

မုန္တိုင္း 02B(TWO) ၏ အႂကြင္းအက်န္မ်ား

မုန္တိုင္း 02B သည္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၆ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၆ နာရီခြဲတြင္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ အျဖစ္ ကပၸလီပင္လယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ စတင္ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါသည္၊ စတင္ျဖစ္ေပၚခ်ိန္မွ ၂ ရက္ခန္႕တြင္ အားေပ်ာ့ေနခဲ့ၿပီး ေအာက္တိုဘာလ ၁၈ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၆ နာရီခြဲတြင္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အလယ္ပိုင္း၌ ျပန္လည္ စုစည္းလာကာ ပိုမိုအားေကာင္းလာခဲ့ၿပီးေနာက္ ၄င္းေန႕ ေန႕လည္ ၁၂ နာရီခြဲ NRL data မ်ားတြင္ ဗဟိုဖိအား 1006 hPa သို႕ စတင္ က်ဆင္းလာကာ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းအျဖစ္သို႕ ေရာက္ရွိခဲ့ပါသည္။

94B သည္ ပိုမိုအားေကာင္းလာၿပီး NRL data မ်ားအရ  ေအာက္တိုဘာလ ၁၉ ရက္ . . . → Read More: မုန္တိုင္း 02B(TWO) ၏ အႂကြင္းအက်န္မ်ား

02B ဝင္ေရာက္ၿပီး မိုးရြာသြန္းမႈ အေျခအေန

အပူပိုင္းဆိုင္ကလုန္း မုန္တိုင္း 02B (TWO) ကုန္းတြင္းသို႕ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေအာက္တိုဘာ ၁၉ ရက္ – ည ၂၄း၃ဝ နာရီတြင္ရရွိသည့္ မိုးရြာသြန္းမႈ အေျခအေနမ်ားကိုနာဆာမွ တင္ျပထားသည့္ အတိုင္း ေဖၚျပလိုက္ပါသည္။

Areas with Severe Flood Potential on 10/19/2011 1800Z

COUNTRY WATER LEVEL & Latitude/Longitude NEARBY LOCATION Burma 128mm 20.38 94.38 မိုးရြာသြန္းသည့္ တည္ေနရာ အညႊန္း ~ 107.38km from NYAUNG-U/PAGAN 21.20 94.92 Burma 128mm 21.12 93.38 ~ 65.80km from . . . → Read More: 02B ဝင္ေရာက္ၿပီး မိုးရြာသြန္းမႈ အေျခအေန