ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း ျဖစ္ေပၚႏိုင္မည့္ အေျခအေန ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္း-၃

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ စတင္ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိၿပီး စက္တင္ဘာလ(၄)ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ဝ၉းဝဝ နာရီ၌ ျဖစ္ေပၚမႈ အေျခအေနအား ေအာက္ပါအတိုင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္ – (ပံု-၁)

တည္ေနရာ – 21.39° N, 88.07° E ဗဟိုေလတိုက္ႏွဳန္း – 285° @ 1 km/h ဗဟိုဖိအား – 1004 hPa

စက္တင္ဘာလ(၄)ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၈းဝဝ နာရီတြင္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း(at 850hPa)သည္ အိႏိၵယႏိုင္ငံႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္ ကုန္းတြင္း(အေနာက္ေျမာက္ဘက္)သို႕ ျပန္လည္ေရြ႕လ်ားဝင္ေရာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရၿပီး GFS ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္ ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္း ပံုေဖၚခ်က္မ်ားအရ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ ေရြ႕လ်ားမည့္ အေျခအေနအား ေအာက္ပါအတိုင္း ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္းပံုေဖၚထားသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္ (ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေျမာက္ပ္ိုင္းတြင္ မုန္တိုင္း . . . → Read More: ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း ျဖစ္ေပၚႏိုင္မည့္ အေျခအေန ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္း-၃

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း ျဖစ္ေပၚႏိုင္မည့္ အေျခအေန ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္း-၂

ယေန႕(စက္တင္ဘာလ ၂ ရက္ နံနက္ပိုင္း)GFS ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္မွ ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္းရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ စက္တင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႕မွ စတင္၍ စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္ ည သန္းေခါင္အထိ ကာလအတြင္း၌ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေျမာက္ပိုင္း၊ အိႏိၵယႏိုင္ငံႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္အနီး ကမ္းေျခမွ စတင္ကာ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း တစ္ခု အစပ်ဳိး ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္မည့္ အေျခအေနကို ေအာက္ေဖၚျပပါ ပံု-၁ မွ ပံု-၆ အထိ အဆင့္ဆင့္ ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္တြင္ အဆိုပါ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း ျဖစ္ေပၚလာခ်ိန္၌ ေလျပင္းမ်ားတိုက္ခတ္ၿပီး လွဳိင္းႀကီးႏိုင္မည့္ အေျခအေနရွိပါသျဖင့္ မိုးေလဝသႏွင့္ ဇလေဗဒညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ စက္တင္ဘာလ ၃ ရက္ႏွင့္ ၄ ရက္ေနာက္ပိုင္း ေန႕စဥ္ မိုးေလဝသသတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကို ဆက္လက္ . . . → Read More: ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း ျဖစ္ေပၚႏိုင္မည့္ အေျခအေန ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္း-၂

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း ျဖစ္ေပၚႏိုင္မည့္ အေျခအေန ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္း

စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္ နံနက္ပိုင္းမွ စတင္၍ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္(သို႕မဟုတ္)ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းအဆင့္ system တစ္ခု ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ၿပီး ေန႕လည္ပိုင္းႏွင့္ ညေနပိုင္းတြင္ ပိုမိုအားေကာင္းလာႏိုင္မည့္ အေျခအေနကို GFS ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္ ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္းခ်က္မ်ား(Earth image ႏွင့္ WUND image တို႕တြင္) ေတြ႕ရပါသည္။ (ပံု-၁ / ပံု-၂)

GFS ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္ ခန္႕မွန္းခ်က္၏ Earth ပံုရိပ္မ်ားအရ စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၂းဝဝ နာရီတြင္ 18.53° N, 87.76° E တြင္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္မည့္ အဆိုပါ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း၏ ဗဟိုဖိအား 1000 hPa အထိ က်ဆင္းလာၿပီး ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚကမ္းနီးပင္လယ္ျပင္ – 14.57° N, . . . → Read More: ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း ျဖစ္ေပၚႏိုင္မည့္ အေျခအေန ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္း

ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္သို႕ ေရာက္ရွိလာမည့္ TD-FIVE

ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ အေနာက္ပိုင္း ဂူအမ္ကၽြန္းေတာင္ဘက္ ၈၃ဝ မိုင္ခန္႕ တြင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 05W(FIVE) သည္ အေနာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားလွ်က္ရွိၿပီး ဧၿပီလ ၇ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ဝ၆း၃ဝ နာရီ မတိုင္မီ ပိုမိုအားေကာင္းလာကာ အဆင့္-၁(CAT-1) တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း အဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိလာႏိုင္ေၾကာင္း၊ အေနာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားၿပီး ဖိလစ္ပိုုင္ပင္လယ္ေတာင္ပိုင္းသို႕ အဆိုပါေန႕ေနာက္ပိုင္းတြင္ စတင္ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ၿပီးေနာက္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္းသို႕ ဆက္လက္ဦးတည္ ျဖတ္ေက်ာ္ေရြ႕လ်ားႏိုင္ဘြယ္ရွိေၾကာင္း JTWC,TSR, NRL အစရွိသည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မိုးေလဝသခန္႕မွန္းေရးဌာနမ်ားမွ ထုတ္ျပန္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ ေတြ႕ရပါသည္။

ဧၿပီလ ၈ ရက္ေန႕ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အဆင့္-၁ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းအျဖစ္ေရာက္ရွိၿပီးေနာက္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံအား ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္သို႕ ဆက္လက္ဝင္ေရာက္လာႏိုင္ဘြယ္ ရွိ/မရွိ ေစာင့္ၾကည့္ . . . → Read More: ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္သို႕ ေရာက္ရွိလာမည့္ TD-FIVE

ကပၸလီပင္လယ္မွ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 30W update

ေန႕လည္ ၁၂း၃ဝ နာရီ – ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္မွ တစ္ဆင့္ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္သို႕ ေရာက္ရွိလာသည့္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 30W သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကိုကိုးကၽြန္းေလဆိပ္၏ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ ၇ဝ မိုင္ခန္႕၊ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕၏ အေနာက္ေတာင္ဘက္ ၂၂၆ မိုင္ခန္႕၊ ထားဝယ္ၿမိဳ႕ အေနာက္ဘက္ ၂၈ဝ မိုင္ခန္႕အကြာ ပင္လယ္ျပင္တြင္ ဗဟိုျပဳေနၿပီး ဗဟိုေလတိုက္ႏွဳန္း 25 knots(28.76 mph) ရွိကာ ဖိအား 1004 hPa တြင္ ဆက္လက္ တည္ရွိေနေၾကာင္း ေနာက္ဆံုးရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ သိရပါသည္။(ပံု)

30W သည္ အေနာက္ဘက္(Heading 275 degrees) သို႕ တစ္နာရီ ၁၁ မိုင္ႏွဳန္းခန္႕ျဖင့္ ေရြ႕လ်ားခဲ့ၿပီး မူလ ခန္႕မွန္းခ်က္အတိုင္း အန္ဒါမန္ကၽြန္းေျမာက္ပိုင္းအား ယေန႕ . . . → Read More: ကပၸလီပင္လယ္မွ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 30W update

ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 30W ကပၸလီပင္လယ္ျပင္သို႕ ေရာက္လာမည္

ႏိုဝင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႕တြင္ ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ ေတာင္ပိုင္းမွ စတင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး၊ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္မွတစ္ဆင့္ဗီယက္နန္ႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္းအား ျဖတ္သန္းလာခဲ့သည့္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 30W(THIRTY)သည္ ထိုင္းပင္လယ္ေကြ႕အား ျဖတ္သန္းၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ တနသၤာရီတိုင္း၊ ထားဝယ္ၿမိဳ႕အနီးမွ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္သို႕ ယေန႕ညပိုင္းတြင္ ဝင္ေရာက္လာမည္ဟု ေနာက္ဆံုးရရွိသည့္ NRL data မ်ားႏွင့္ Steering layers ေလစီးေၾကာင္းမ်ားအေျခအေနအရ ခန္႕မွန္းရပါသည္။(ပံု-၁)

ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 30W သည္ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္သို႕ ေရာက္ရွိၿပီးေနာက္ အေနာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားကာ အန္ဒါမန္ကၽြန္းေျမာက္ပိုင္းအား ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္သို႕ ဝင္ေရာက္ႏိုင္မည္ဟု ခန္႕မွန္းရပါသည္။ ေျမာက္ေလစီးေၾကာင္းမ်ား၏ အားေကာင္းေသာ အေျခအေနေၾကာင့္ 30W သည္ အေနာက္-အေနာက္ေတာင္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားမည့္ အေျခအေနသာရွိၿပီး၊ JTWC မွ ၂၄ နာရီအတြင္း မုန္တိုင္းျဖစ္ႏိုင္ေျခ အဆင့္ . . . → Read More: ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 30W ကပၸလီပင္လယ္ျပင္သို႕ ေရာက္လာမည္

ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္မွ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 30W ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္သို႕ ဆက္လက္ဝင္ေရာက္လာေတာ့မည္ မဟုတ္

ႏိုဝင္ဘာလ ၆ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ဝ၉း၃ဝ နာရီတြင္ JTWC မွ ေနာက္ဆံုး ရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 30W(THIRTY)သည္ အေနာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားကာ ဗီယက္နန္ႏိုင္ငံ Nha Trang ၿမိဳ႕ အေရွ႕ဘက္ မိုင္ ၁၄ဝ ခန္႕၊ ဟိုခ်ီမင္းစီးတီး၏ အေရွ႕-အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ ၃၂၅ မိုင္ခန္႕ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ျပင္တြင္ ဆက္လက္တည္ရွိေနပါသည္။

ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္အတြက္ သတင္းေကာင္း …. JTWC warning 12 မွ ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္းခ်က္အရ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းသည္ ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ျပင္ေတာင္ပိုင္းမွ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း HAIYAN(31W) ၏ အရွိန္ျဖင့္ အေနာက္ဘက္သို႕ လွ်င္ျမန္စြာ ေရြ႕လ်ားလွ်က္ရွိၿပီး ယေန႕ နံနက္ပိုင္းမွာပင္ ဗီယက္နန္ကမ္းေျခအား ျဖတ္ေက်ာ္ကာ ထိုင္းပင္လယ္ေကြ႕သို႕ ဦးတည္ . . . → Read More: ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္မွ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 30W ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္သို႕ ဆက္လက္ဝင္ေရာက္လာေတာ့မည္ မဟုတ္

ကပၸလီပင္လယ္ျပင္သို႕ မုန္တိုင္းအဆင့္ျဖင့္ေရာက္ရွိလာႏိုင္မည့္ 30W

ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္အတြင္းသို႕ ေရာက္ရွိလာသည့္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 30W(THIRTY)သည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မုန္တိုင္းအမည္ မရရွိေသးေသာ္လည္း မူလ ခန္႕မွန္းလမ္းေၾကာင္းအတိုင္း အေနာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားၿပီး ဗီယက္နန္ႏိုင္ငံ ဟိုခ်ီမင္းစီးတီး အေရွ႕ဘက္ မိုင္ ၆၇ဝ ခန္႕သို႕ ေရာက္ရွိလာၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ 30W သည္ ယေန႕ညပိုင္းတြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမည္ရ မုန္တိုင္း အဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း TSR ခန္႕မွန္းခ်က္တြင္ ေဖၚျပထားပါသည္။

JTWC မွ warning-09 အရ ႏိုဝင္ဘာလ ၆ ရက္ – ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၂း၃ဝ နာရီတြင္ ဗီယက္နန္ႏိုင္ငံ ကမ္းေျခမွ မိုင္ ၈ဝ ခန္႕သို႕ ေရာက္ရွိလာၿပီး၊ ဗဟိုေလတိုက္ႏွဳန္း 70- knots(80.5 mph)သို႕ ေရာက္ရွိကာ ၄င္းေန႕ ညပိုင္းတြင္ . . . → Read More: ကပၸလီပင္လယ္ျပင္သို႕ မုန္တိုင္းအဆင့္ျဖင့္ေရာက္ရွိလာႏိုင္မည့္ 30W

ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္သို႕ ေရာက္ရွိလာမည့္ မုန္တိုင္း ၂ လံုး – 30W ႏွင့္ 31W

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္းသို႕ ေရာက္ရွိလာသည့္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း(30W – THIRTY)မွာ အေနာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားၿပီး ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္သို႕ ဝင္ေရာက္ကာ ဗီယက္နန္ႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္း၊ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံႏွင့္၊ ထိုင္းႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းတို႕ကို ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး ထိုင္းပင္လယ္ေကြ႕အတြင္း၌ ပိုမိုအားေကာင္းလာမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဆက္လက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္း တနသၤာရီတိုင္းအား ၿမိတ္ၿမိဳ႕အနီးမွ အပူပိုင္းမုန္တိုင္း(TS အဆင့္ျဖင့္) ျဖတ္သန္းၿပီး ကပၸလီပင္လယ္သို႕ ႏိုဝင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႕တြင္ ေရာက္ရွိလာမည္ဟု ခန္႕မွန္းထားပါသည္။ (ၿမိတ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ အနီးတစ္ဝိုက္ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္အတြက္ အထူး သတိျပဳေစာင့္ၾကည့္ၿပီး ႏိုဝင္ဘာလ ၉ ရက္ မတိုင္မီ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ထားသင့္ပါသည္၊ အလားတူ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚကမ္းနီး/ကမ္းေဝးပင္လယ္ျပင္တို႕တြင္ မိုးသက္ေလျပင္း က်ေရာက္ႏိုင္မည့္ အႏၱရာယ္အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ထားသင့္ပါသည္)

ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 30W ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္သို႕ ေရာက္ရွိၿပီး . . . → Read More: ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္သို႕ ေရာက္ရွိလာမည့္ မုန္တိုင္း ၂ လံုး – 30W ႏွင့္ 31W

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ မုန္တိုင္းငယ္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္

ဘဂၤလားပင္လယ္အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း၊ ၾသရိသကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္တြင္ ေအာက္တိုဘာလကုန္ပိုင္း၌ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေျခရွိသည့္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းသည္ ပိုမိုအားေကာင္းလာၿပီး မုန္တိုင္းငယ္ျဖစ္လာႏိုင္ေျခရွိေၾကာင္း GFS ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္ခန္႕မွန္းခ်က္တြင္ ေတြ႕ရပါသည္။

ေအာက္တိုဘာလ ၃ဝ ရက္ နံနက္ပိုင္းမွ စတင္၍ ျဖစ္လာႏိုင္မည့္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းသည္ ေအာက္တိုဘာလ ၃၁ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ မုန္တိုင္းငယ္အဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိႏိုင္ၿပီး အေနာက္-အေနာက္ေတာင္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားကာ အိႏိၵယႏိုင္ငံ ၾသရိသျပည္နယ္ ကမ္းေျခသို႕ ဝင္ေရာက္ဘြယ္ရွိေၾကာင္း ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္ ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္းပံုေဖၚမႈမ်ားတြင္ ေတြ႕ရွိရပါသည္။(ပံု-၁)(ပံု-၂)

မုန္တိုင္းငယ္ျဖစ္ေပၚမႈေၾကာင့္ ရခိုင္ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္ႏွင့္ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚကမ္းလြန္ ပင္လယ္ျပင္တို႕တြင္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္မည့္ ပင္လယ္ျပင္အေျခအေနအား ထပ္မံရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ ဆက္လက္၍ ေဖၚျပေပးပါမည္။

 (ပံု-၁) . . . → Read More: ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ မုန္တိုင္းငယ္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္