ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အေနာက္အလယ္ပိုင္းတြင္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ INVEST-98B စတင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိ

အေမရိကန္ Naval Research Laboratary(NRL)၏ Marine Meteorology Division မွ ရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ စက္တင္ဘာလ ၁၆ ရက္ နံနက္ ဝ၆း၃ဝ နာရီမွ စတင္၍ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အေနာက္အလယ္ပိုင္း၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕ အေနာက္ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၄၄ဝ ခန္႕၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ အေနာက္ဘက္ ၅၁ဝ မိုင္ခန္႕၊အိႏိၵယႏိုင္ငံ တမီလ္နာဒူးျပည္နယ္ – ခ်င္ႏိုင္း(Chennai)ၿမိဳ႕ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ ၄၁ဝ မိုင္ခန္႕၌ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္(INVEST – 98B)စတင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိပါသည္။(ပံု-၁)

INVEST 98B သည္ GFS ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္ ခန္႕မွန္းခ်က္မ်ားအရ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္သို႕ မိုင္အနည္းငယ္မွ် ေရြ႕လ်ားၿပီး၊ အေနာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ ျပန္လည္ ခ်ဳိးေကြ႕ေရြ႕လ်ားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စက္တင္ဘာလ ၁၉ ရက္ . . . → Read More: ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အေနာက္အလယ္ပိုင္းတြင္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ INVEST-98B စတင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိ

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း ျဖစ္ေပၚႏိုင္မည့္ အေျခအေန ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္း-၃

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ စတင္ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိၿပီး စက္တင္ဘာလ(၄)ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ဝ၉းဝဝ နာရီ၌ ျဖစ္ေပၚမႈ အေျခအေနအား ေအာက္ပါအတိုင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္ – (ပံု-၁)

တည္ေနရာ – 21.39° N, 88.07° E ဗဟိုေလတိုက္ႏွဳန္း – 285° @ 1 km/h ဗဟိုဖိအား – 1004 hPa

စက္တင္ဘာလ(၄)ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၈းဝဝ နာရီတြင္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း(at 850hPa)သည္ အိႏိၵယႏိုင္ငံႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္ ကုန္းတြင္း(အေနာက္ေျမာက္ဘက္)သို႕ ျပန္လည္ေရြ႕လ်ားဝင္ေရာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရၿပီး GFS ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္ ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္း ပံုေဖၚခ်က္မ်ားအရ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ ေရြ႕လ်ားမည့္ အေျခအေနအား ေအာက္ပါအတိုင္း ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္းပံုေဖၚထားသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္ (ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေျမာက္ပ္ိုင္းတြင္ မုန္တိုင္း . . . → Read More: ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း ျဖစ္ေပၚႏိုင္မည့္ အေျခအေန ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္း-၃

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း ျဖစ္ေပၚႏိုင္မည့္ အေျခအေန ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္း-၂

ယေန႕(စက္တင္ဘာလ ၂ ရက္ နံနက္ပိုင္း)GFS ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္မွ ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္းရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ စက္တင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႕မွ စတင္၍ စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္ ည သန္းေခါင္အထိ ကာလအတြင္း၌ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေျမာက္ပိုင္း၊ အိႏိၵယႏိုင္ငံႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္အနီး ကမ္းေျခမွ စတင္ကာ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း တစ္ခု အစပ်ဳိး ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္မည့္ အေျခအေနကို ေအာက္ေဖၚျပပါ ပံု-၁ မွ ပံု-၆ အထိ အဆင့္ဆင့္ ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္တြင္ အဆိုပါ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း ျဖစ္ေပၚလာခ်ိန္၌ ေလျပင္းမ်ားတိုက္ခတ္ၿပီး လွဳိင္းႀကီးႏိုင္မည့္ အေျခအေနရွိပါသျဖင့္ မိုးေလဝသႏွင့္ ဇလေဗဒညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ စက္တင္ဘာလ ၃ ရက္ႏွင့္ ၄ ရက္ေနာက္ပိုင္း ေန႕စဥ္ မိုးေလဝသသတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကို ဆက္လက္ . . . → Read More: ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း ျဖစ္ေပၚႏိုင္မည့္ အေျခအေန ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္း-၂

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း ျဖစ္ေပၚႏိုင္မည့္ အေျခအေန ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္း

စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္ နံနက္ပိုင္းမွ စတင္၍ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္(သို႕မဟုတ္)ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းအဆင့္ system တစ္ခု ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ၿပီး ေန႕လည္ပိုင္းႏွင့္ ညေနပိုင္းတြင္ ပိုမိုအားေကာင္းလာႏိုင္မည့္ အေျခအေနကို GFS ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္ ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္းခ်က္မ်ား(Earth image ႏွင့္ WUND image တို႕တြင္) ေတြ႕ရပါသည္။ (ပံု-၁ / ပံု-၂)

GFS ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္ ခန္႕မွန္းခ်က္၏ Earth ပံုရိပ္မ်ားအရ စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၂းဝဝ နာရီတြင္ 18.53° N, 87.76° E တြင္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္မည့္ အဆိုပါ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း၏ ဗဟိုဖိအား 1000 hPa အထိ က်ဆင္းလာၿပီး ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚကမ္းနီးပင္လယ္ျပင္ – 14.57° N, . . . → Read More: ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း ျဖစ္ေပၚႏိုင္မည့္ အေျခအေန ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္း

ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္သို႕ တစ္ေၾကာ့ျပန္ဝင္ေရာက္လာသည့္ INVEST 91W မုန္တိုင္းျဖစ္လာဦးမည္

ဇူလိုင္လ ၂၅ ရက္၊ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၂၄း၃ဝ နာရီတြင္ စတင္ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း NRL မွ မွတ္တမ္းတင္ထားခဲ့သည့္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 91W သည္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းအား ဇူလိုင္ ၂၇ ရက္ည ပိုင္းတြင္ ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္သို႕ ဇူလိုင္ ၂၉ ရက္၌ ေရာက္ရွိခဲ့ပါသည္။ ဇူလိုင္လ ၃၁ ရက္တြင္ အေရွ႕ဘက္သို႕ ျပန္လည္ခ်ဳိးေကြ႕ခဲ့ၿပီး ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္း Luzon ကၽြန္းအား မနီလာၿမိဳ႕ေပၚမွ ျဖတ္သန္းကာ ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္မွတစ္ဆင့္ ပစိဖိတ္အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းသို႕ ေရာက္ရွိကာ ၾသဂုတ္လ ၂၂ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ဝ၆း၃ဝ နာရီ၌ ေလဖိအားနည္းဆဲအျဖစ္ ျပန္လည္ အသက္ဝင္လာၿပီး (ပံု-၁) တြင္ေဖၚျပထားသည့္ လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ေတာင္ပိုင္းသို႕ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာခဲ့ပါသည္။

91W သည္ . . . → Read More: ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္သို႕ တစ္ေၾကာ့ျပန္ဝင္ေရာက္လာသည့္ INVEST 91W မုန္တိုင္းျဖစ္လာဦးမည္

ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 91B ပိုမိုအားေကာင္းၿပီး မုန္တိုင္း ျဖစ္လာႏိုင္

ေမလ(၄)ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၆နာရီခြဲမွာ အသစ္ထြက္လာတဲ့ NAVGEM Model ရဲ႕ ေလဖိအားနည္းအဆင့္မွာသာ ရွိေသးတဲ့ 91B အတြက္ ခန္႕မွန္းတြက္ခ်က္မႈမ်ားထြက္ေပၚလာပါတယ္။ ဒီေမာ္ဒယ္ တြက္ခ်က္ ခန္႕မွန္းမႈမွာ မုန္တိုင္း ဗဟိုဖိအားကို ႀကိဳတင္ ခန္႕မွန္းတြက္ခ်က္ပံုေဖၚထားၿပီး မုန္တိုင္း အရွိန္ေၾကာင့္ ၆ နာရီအတြင္း ရြာသြန္းႏိုင္မဲ့ မိုးေရခ်ိန္ကို မီလီမီတာနဲ႕ ေဖၚျပထားပါတယ္။

ပံု(၁) – ယေန ့ခန္ ့မွန္းခ်ိန္မွ လာမည့္ ၄၈ နာရီ (Tau 48) – ေမလ (၆) ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ေန ့လည္ ၁၂း၃ဝ နာရီမွာ ေလဖိအားနည္း ရပ္ဝန္းအျဖစ္ စတင္ ေရာက္ရွိႏိုင္မယ္လို ့ခန္ ့မွန္းထားပါတယ္။   . . . → Read More: ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 91B ပိုမိုအားေကာင္းၿပီး မုန္တိုင္း ျဖစ္လာႏိုင္

ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ INVEST 91B အေနာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ ေရြ႕လ်ား

ေမလ (၄)ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၆ နာရီခြဲ အခ်ိန္တြင္ ရရွိသည့္ NRL Data မ်ားအရ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ (INVEST)91B သည္ လြန္ခဲ့သည့္ ၆ နာရီအတြင္း အေနာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ တစ္နာရီ မိုင္ ၂ဝ ႏွဳန္းခန္႕ျဖင့္ ေရြ႕လ်ားခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ ေနာက္ဆံုးရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ သီရိလကၤာႏိုင္ငံ ကိုလံဘိုၿမိဳ႕၏ အေရွ႕-အေရွ႕ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၄၂ဝ ခန္႕၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကိုကိုးကၽြန္းေလဆိပ္၏ အေနာက္ေတာင္ဘက္ ၈၅၅ မိုင္ခန္႕၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ အေနာက္ေတာင္ဘက္ ၁ဝ၅၅ မိုင္ခန္႕ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အေနာက္ေတာင္ပိုင္း ပင္လယ္ျပင္တြင္ ဆက္လက္ တည္ရွိေနပါသည္။

INVEST 91B သည္ ဗဟိုဖိအား ထပ္မံ က်ဆင္းမႈ မရွိေသာ္လည္း တိမ္ထုစုဖြဲ႕မႈ . . . → Read More: ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ INVEST 91B အေနာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ ေရြ႕လ်ား

ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 95B အာေရဗ်ပင္လယ္သို႕ ေရာက္ရွိ

အိႏိၵယႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္းစြန္း ႏွင့္ သီရိလကၤာႏိုင္ငံ အေနာက္ဘက္ လကၠာဒိုက္ ပင္လယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 95B သည္ အိႏိၵယႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္းစြန္း တမီလ္နာဒူးႏွင့္ ကီရာလာ ျပည္နယ္မ်ားကို ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး အာေရဗ်ပင္လယ္သို႕ ေရာက္ရွိသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေအာက္တိုဘာ ၂၀ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၂၄၃၀ နာရီတြင္ရရွိသည့္ NRL data မ်ားအရ သိရပါသည္။ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 95B သည္ ကီရာလာျပည္နယ္၊ ကိုခ်ီၿမိဳ႕ အေနာက္ဘက္ မိုင္ ၁၁၀ ခန္႕ ပင္လယ္ျပင္တြင္ ဆက္လက္ တည္ရွိေနၿပီး အေနာက္ဘက္သို႕ ေရြ႕လ်ားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

. . . → Read More: ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 95B အာေရဗ်ပင္လယ္သို႕ ေရာက္ရွိ

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ ေတာင္ပိုင္းမွ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 95B ဆက္လက္တည္ရွိေနဆဲ

ေအာက္တိုဘာလ ၂၀ ရက္၊ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ေန႕လည္ ၁၂၃၀ နာရီတြင္ ၇ရွိသည့္ NRL data မ်ားအရ  ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ဆက္စပ္လွ်က္ရွိေသာ၊ အိႏိၵယႏိုင္ငံ ေတာင္ဘက္-သီရိလကၤာႏိုင္ငံ အေရွ႕ဘက္၊ လကၠာဒိုက္ပင္လယ္(Laccadive Sea)တြင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 95B သည္ အားေကာင္းလာသည့္ အေျခအေနမရွိေသာ္လည္း အိႏိၵယႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္း တမီလ္နာဒူးျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္း Madurai ၿမိဳ႕ေတာင္ဘက္ မိုင္၉၀ ခန္႕၊ သီရိလကၤာႏိုင္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္ ကိုလံဘို အေနာက္ေျမာက္ဘက္ မိုင္ ၁၆၀ ခန္႕အကြာ ပင္လယ္ျပင္တြင္ ဆက္လက္ တည္ရွိေနၿပီး လြန္ခဲ့သည့္ ၆ နာရီအတြင္း ေျမာက္ဘက္သို႕ တစ္နာရီ ၉ မိုင္ႏွဳန္းခန္႕ျဖင့္ ေရြ႕လ်ားခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 95B ပိုမိုအားေကာင္းလာႏိုင္ဘြယ္ရွိ/မရွိႏွင့္ တမီလ္နာဒူးျပည္နယ္ . . . → Read More: ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ ေတာင္ပိုင္းမွ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 95B ဆက္လက္တည္ရွိေနဆဲ

သီရိလကၤာအေရွ႕ဘက္တြင္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 95B ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိ

ေအာက္တိုဘာလ ၁၉ ရက္၊ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၀၆၃၀ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ NRL data မ်ားအရ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေတာင္ပိုင္း၊ သီရိလကၤာႏိုင္ငံ ကိုလံဘိုၿမိဳ႕ အေရွ႕ဘက္ ၈၅ မိုင္ခန္႕ ပင္လယ္ျပင္တြင္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 95B သည္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၈ ရက္ ည သန္းေခါင္အခ်ိန္ခန္႕မွ စတင္ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။

95B သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၆ နာရီက အေနာက္ဘက္သို႕ တစ္နာရီလွ်င္ ၁၀ မိုင္ႏွဳန္းခန္႕ျဖင့္ ေရြ႕လ်ားခဲ့ၿပီး၊ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေတာင္ပိုင္းမွ အိႏိၵယႏိုင္ငံ အေနာက္ဘက္ကမ္းရိုးတန္းႏွင့္ အာေရဗ်ပင္လယ္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားႏိုင္မည္ဟု ခန္႕မွန္းရပါသည္။

95B 19 Oct 2012 0000Z Location: 6.3 78.8 Winds: 15 . . . → Read More: သီရိလကၤာအေရွ႕ဘက္တြင္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 95B ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိ