အင္အား ၄.၇ ရွိသည့္ ငလ်င္ ေမာ္လိုက္ၿမိဳ႕အနီးတြင္ လႈပ္ခတ္သြားခဲ့

ဇြန္လ ၁၂ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ည ၁၁ နာရီ ၃၂ မိနစ္ ၀၃ စကၠန္႕ အခ်ိန္တြင္ –

စစ္ကိုင္းတိုင္း အထက္ပိုင္း ေမာ္လိုက္ၿမိဳ႕၏ အေနာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္ ၉ မိုင္ခန္႕၊ ကေလးဝၿမိဳ႕ ေျမာက္ဘက္ ၃၃ မိုင္ခန္႕၊ ေျမေအာက္ ၃၂.၄ မိုင္ခန္႕ အနက္တြင္ ျပင္းအား ၄.၇ ရွိသည့္ ငလ်င္တစ္ခု လႈပ္သြားေၾကာင္း USGS data မ်ားအရ သိရွိရပါသည္။