ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အေနာက္အလယ္ပိုင္းတြင္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ INVEST-98B စတင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိ

အေမရိကန္ Naval Research Laboratary(NRL)၏ Marine Meteorology Division မွ ရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ စက္တင္ဘာလ ၁၆ ရက္ နံနက္ ဝ၆း၃ဝ နာရီမွ စတင္၍ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အေနာက္အလယ္ပိုင္း၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕ အေနာက္ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၄၄ဝ ခန္႕၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ အေနာက္ဘက္ ၅၁ဝ မိုင္ခန္႕၊အိႏိၵယႏိုင္ငံ တမီလ္နာဒူးျပည္နယ္ – ခ်င္ႏိုင္း(Chennai)ၿမိဳ႕ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ ၄၁ဝ မိုင္ခန္႕၌ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္(INVEST – 98B)စတင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိပါသည္။(ပံု-၁)

INVEST 98B သည္ GFS ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္ ခန္႕မွန္းခ်က္မ်ားအရ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္သို႕ မိုင္အနည္းငယ္မွ် ေရြ႕လ်ားၿပီး၊ အေနာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ ျပန္လည္ ခ်ဳိးေကြ႕ေရြ႕လ်ားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စက္တင္ဘာလ ၁၉ ရက္ . . . → Read More: ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အေနာက္အလယ္ပိုင္းတြင္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ INVEST-98B စတင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိ

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းကို ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္သို႕ ဝင္ေရာက္လာသည့္ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း KALMAEGI(15W)

ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္သို႕ ဝင္ေရာက္လာၿပီ ျဖစ္ေသာ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း KALMAEGI(15W)သည္ အေနာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားလွ်က္ရွိပါသည္။ ယေန႕(စက္တင္ဘာလ ၁၅ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ေနာက္ဆံုး ရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ မုန္တိုင္း လမ္းေၾကာင္း ေတာင္ဘက္သို႕ ၄၅ မိုင္ခန္႕ က်လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခန္႕မွန္းထားပါသည္။ (ပံု-၁)

တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း KALMAEGI သည္ တရုတ္ျပည္မ ေတာင္ပိုင္းကမ္းေျခအား ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ျခင္း မျပဳမီ မူလခန္႕မွန္းထားသည့္(အဆင့္-၂ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း ျဖစ္လာႏိုင္မည့္ အေျခအေန) ေလာက္ အားေကာင္းေတာ့မည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ အဆင့္-၁ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္အဆင့္ျဖင့္သာ စက္တင္ဘာလ ၁၆ ရက္ အေစာပိုင္းတြင္ ဟိုင္နန္ကၽြန္းေျမာက္ပိုင္ ကမ္းေျခအား လည္းေကာင္း၊ တံုကင္ပင္လယ္ေကြ႕အားဆက္လက္ ျဖတ္သန္းၿပီးေနာက္ စက္တင္ဘာလ ၁၆ ရက္ ည ပိုင္းတြင္ ဗီယက္နန္ႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းကမ္းေျခအား Hanoi . . . → Read More: ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းကို ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္သို႕ ဝင္ေရာက္လာသည့္ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း KALMAEGI(15W)

ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ႏွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အေျခအေန

ၾသဂုတ္လ ၂၇ ရက္ – ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၁၈း၃ဝ နာရီအထိ ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္မွ ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္းပံုအရ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အေနာက္အလယ္ပိုင္းႏွင့္ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ေျမာက္ပိုင္းတို႕တြင္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ INVEST SYSTEM မ်ား ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိၿပီး အေနာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားၾကမည္ဟု ခန္႕မွန္းထားပါသည္။

ေလဖိအားနည္းဆဲလ္မ်ားသည္ ပိုမိုအားေကာင္းလာၿပီး မုန္တိုင္း ျဖစ္လာႏိုင္မည့္ အေျခအေနမရွိေၾကာင္း၊ ဤ ျဖစ္ေပၚမႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း ဧရာဝတီျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ဧရာဝတီျမစ္ရိုးတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ေတာင္ဘက္မွ ေလတိုက္ႏွဳန္းႏွင့္ ေလထုစိုထိုင္းဆ ျမင့္တက္လာၿပီး မိုးရြာႏိုင္မည့္ အေျခအေနမ်ားဆက္လက္၍ ျဖစ္ေပၚေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။

ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ေတာင္ပိုင္းတြင္ ၂ဝ၁၄ ၏ ပထမဆံုး တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း ျဖစ္လာႏိုင္ေျခရွိေန

GFS ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္မွ ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္းခ်က္အရ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း မနီလာၿမိဳ႕ေတာ္ေတာင္ဘက္ ၅၄ဝ မိုင္ခန္႕တြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ INVEST-91W သည္ ပိုမိုအားေကာင္းလာၿပီး မုန္တိုင္းအဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိလာႏိုင္ေၾကာင္း၊ SULU ပင္လယ္မွတစ္ဆင့္ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ေတာင္ပိုင္းသို႕ ဝင္ေရာက္စဥ္ အားေကာင္းေသာတိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းအဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိလာႏိုင္ၿပီး အေနာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားကာ ဗီယက္နန္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းႏွင့္ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းတို႕မွတစ္ဆင့္ ထိုင္းပင္လယ္ေကြ႕သို႕ ေရာက္ရွိကာ အားေပ်ာ့သြားႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ မုန္တိုင္းျဖစ္လာႏိုင္မည့္ အေျခအေနေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ သက္ေရာက္မႈ မရွိေၾကာင္း ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္းပံုေဖၚမႈမ်ားတြင္ ေတြ႕ရပါသည္။ ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္တင္ျပေပးပါမည္။

91W ၏ ေနာက္ဆံုးရတည္ေနရာႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ား INVEST-91W 14 Jan 2014 0000Z Location: 6.7 122.7 Winds: 15 knots Central Pressure: 1010 hPa

. . . → Read More: ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ေတာင္ပိုင္းတြင္ ၂ဝ၁၄ ၏ ပထမဆံုး တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း ျဖစ္လာႏိုင္ေျခရွိေန

Follow up – ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ INVEST 92W

ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိၿပီး မေလးရွားႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္း HATYAI ျပည္နယ္တို႕ကို ျဖတ္ေက်ာ္ကာ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္သို႕ ဦးတည္လွ်က္ရွိသည့္ INVEST 92W သည္ ၂၄ နာရီအတြင္း မုန္တိုင္းျဖစ္ေပၚႏိုင္ျခ အဆင့္ MEDIUM သို႕ ေရာက္ရွိလာေၾကာင္း JTWC မွ ထုတ္ျပန္ထားပါသည္။ 92W သည္ ယေန႕ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၂၃ဝ နာရီတြင္ ေနာက္ဆံုးရရွိသည့္ပံုမ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ေတာင္-အေရွ႕ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၂ဝဝ ခန္႕၊ ထိုင္းႏုိင္ငံ ဖူးခက္ၿမိဳ႕ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၁၂ဝ ခန္႕အကြာကုန္းတြင္း၌ တည္ရွိေနၿပီး အေနာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားလွ်က္ရွိပါသည္။ ပံု-၁ တြင္ 92W ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ တည္ေနရာႏွင့္ တိမ္ထုစုဖြဲ႕ ျဖစ္ေပၚမႈ အေျခအေနအား ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါသည္။

. . . → Read More: Follow up – ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ INVEST 92W

INVEST 92W အမည္ျဖင့္ ကပၸလီပင္လယ္ေတာင္ပိုင္းသို႕ ေရာက္ရွိလာမည့္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္

ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ျပင္တြင္ ေအာက္တိုဘာလ ၈ ရက္ေန႕မွ စတင္ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ INVEST 91W ႏွင့္ 92W တို႕သည္ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္အား ျဖတ္ေက်ာ္လာခဲ့ၿပီး မေလးရွားကၽြန္းဆြယ္၊ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ ေဘာ္နီယိုကၽြန္းႏွင့္ ဗီယက္နန္ႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္းပင္လယ္တြင္ ျပန္လည္ဆံုစည္းၾကကာ အေနာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားခဲ့ၾကပါသည္။ 91W သည္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၈ ရက္ ညပိုင္းမွစတင္ကာ 92W ႏွင့္ ေပါင္းစည္းသြားၿပီး မေလးရွားကၽြန္းဆြယ္အေရွ႕ပိုင္းကမ္းေျခအား  ကြာလာလမ္ပူၿမိဳ႕ေတာ္ အေရွ႕ဘက္ မိုင္၁၄ဝ ခန္႕မွ စတင္ျဖတ္ေက်ာ္လွ်က္ရွိပါသည္။

91W ႏွင့္ 92W တို႕ ေပါင္းစည္းထားေသာ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ အျဖစ္သို႕ေရာက္ရွိကာ စူမားၾတားကၽြန္းေျမာက္ပိုင္း၊ မာလကၠာေရလက္ၾကားတြင္ ေျမာက္လတၱီတြဒ္ ၅ ဒီဂရီအထက္သို႕ (အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕)ေရြ႕လ်ားလွ်က္ ဆူနာမီဒဏ္ခံခဲ့ရေသာ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ ဘန္ဒါအာေခ်းၿမိဳ႕အနီးမွ ျဖတ္ကာ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ေတာင္ပိုင္းသို႕ ယေန႕(ႏိုဝင္ဘာလ . . . → Read More: INVEST 92W အမည္ျဖင့္ ကပၸလီပင္လယ္ေတာင္ပိုင္းသို႕ ေရာက္ရွိလာမည့္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္

ပင္လယ္(၄)ခုျဖတ္သန္းခဲ့သည္ 30W – မွတ္တမ္း

ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္တြင္ စတင္ ျဖစ္ေပၚၿပီး ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္၊ ထိုင္းပင္လယ္ေကြ႕၊ ကပၸလီပင္လယ္၊ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တို႕အား ျဖတ္သန္းကာ အာေရဗ်ပင္လယ္ထိေရာက္ရွိလာေသာ 30W သည္ အာေရဗ်ပင္လယ္အတြင္း အေနာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားကာ တည္ရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ (ပံု)

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ မည္သည့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမွ ရွိေတာ့မည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း မုန္တိုင္းတစ္လံုး၏ ရွည္လ်ားလွေသာ ခရီးအား ဗဟုသုတအျဖစ္ မွတ္တမ္းထားႏိုင္ရန္ ဤ post အား ေရးသားသိမ္းဆည္းထားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 30W ၏ ယခင္ ေရးသားခဲ့သည့္ post – http://blog.mmweather.com/2013/11/08/regeneration-lpc-andaman-sea-bay-of-bengal/

30W စတင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံမွ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အထိ ေရြ႕လ်ားမႈ မွတ္တမ္းပံု (WUND) . . . → Read More: ပင္လယ္(၄)ခုျဖတ္သန္းခဲ့သည္ 30W – မွတ္တမ္း

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ႏွင့္ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္တို႕မွ မုန္တိုင္းျဖစ္လာမည့္ SYSTEM မ်ား – followup

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အလယ္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 30W(ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ႏွင့္ ကပၸလီပင္လယ္မွ တစ္ဆင့္ ေရြ႕လ်ားလာခဲ့ေသာ SYSTEM ျဖစ္ပါသည္) သည္ ေနာက္ဆံုးရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၃ ရက္၊ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ဝ၆း၃ဝ နာရီတြင္ အိႏိၵယႏိုင္ငံ တမီလ္နာဒူးျပည္နယ္ ခ်င္ႏိုင္းၿမိဳ႕ အေရွ႕-အေရွ႕ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၄၃ဝ ခန္႕၊ သီရိလကၤာႏိုင္ငံ ကိုလံဘိုၿမိဳ႕ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ မိုင္ ၅၆ဝ ခန္႕၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကိုကိုးကၽြန္းေလဆိပ္ အေနာက္ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၅ဝဝ ခန္႕အကြာ ပင္လယ္ျပင္တြင္ ဆက္လက္ ဗဟိုျပဳလွ်က္ရွိပါသည္။ GFS ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္ခန္႕မွန္းခ်က္အရ 30W သည္ ယေန႕ေန႕လည္ပိုင္းေက်ာ္လြန္လွ်င္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအမည္ရ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းအဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိလာႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။(ပံု-၁)

ေလဖိအားနည္ရပ္ဝန္းသည္ အင္အားပိုမိုေကာင္းလာသည္ကို ေတြ႕ရၿပီး ေျမာက္ဘက္သို႕ . . . → Read More: ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ႏွင့္ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္တို႕မွ မုန္တိုင္းျဖစ္လာမည့္ SYSTEM မ်ား – followup

ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္တြင္ထပ္မံ ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည့္ မုန္တိုင္း ကပၸလီပင္ျပင္အထိ ေရာက္လာႏိုင္ဘြယ္ရွိ

စူပါတိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း HAIYAN ၏ ျပင္းထန္ေသာ ထိုးႏွဳက္တိုက္ခတ္မႈအား ခံစားခဲ့ရသည့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ TACLOBAN ၿမိဳ႕ေပၚမွျဖတ္၍ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္သို႕ ဆင္းသက္ေရာက္ရွိလာသည့္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ INVEST 90W သည္ အေနာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားေနၿပီး ႏိုဝင္ဘာလ ၁၃ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၂း၃ဝ နာရီမွ ေနာက္ ၂၄ နာရီအတြင္း မုန္တိုင္းျဖစ္ေပၚႏိုင္ေျခ အဆင့္ HIGH တြင္ ဆက္လက္ တည္ရွိေနပါသည္။

90W သည္ ယေန႕(၁၃-၁၁-၂ဝ၁၃) ညပိုင္းမွ စတင္၍ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ေတာင္ပိုင္း Sparatly ကၽြန္းစုမ်ားအနီးတြင္ မုန္တိုင္းငယ္အဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိလာႏိုင္ၿပီး အေနာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားကာ ပိုမိုးအားေကာင္းလာ၍ ဗီယက္နန္ႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္းကမ္းေျခသို႕ ဦးတည္တိုက္ခတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း GFS ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္ ခန္႕မွန္းခ်က္တြင္ ေဖၚျပထားပါသည္။ ဗီယက္နန္ကမ္းေျခအား ျဖတ္ေက်ာ္တိုက္ခတ္စဥ္ . . . → Read More: ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္တြင္ထပ္မံ ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည့္ မုန္တိုင္း ကပၸလီပင္ျပင္အထိ ေရာက္လာႏိုင္ဘြယ္ရွိ

Follow up – စူပါတိုင္ဖြန္း HAIYAN – 31W

JTWC သတိေပးထုတ္ျပန္ခ်က္ အမွတ္-၂၅ အရ ႏိုဝင္ဘာလ ၁ဝ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ဝ၆း၃ဝ နာရီတြင္ တြင္ စူပါတိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းသည္ အဆင့္-၃ (CAT-3)အဆင့္သို႕ အားေလ်ာ့သြားၿပီး မူလခန္႕မွန္းခဲ့သည့္ လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ဗီယက္နန္ႏိုင္ငံ ဒါနန္းၿမိဳ႕ ေတာင္ဘက္မွ ကမ္းေျခအား ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ျခင္းမျပဳေတာ့ပဲ ဒါနန္းၿမိဳ႕ ကမ္းေျခ အနီး မိုင္ ၄ဝ ခန္႕မွ ကပ္၍ ဗီယက္နန္ ကမ္းရိုးတန္း တေလွ်ာက္ အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ ေရြ႕လ်ားကာ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၁ ရက္ နံနက္ အေစာပိုင္းတြင္ ဟႏိြဳင္းၿမိဳ႕ ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၉ဝ ခန္႕မွ ကမ္းေျခအား ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္မည္ဟု ခန္႕မွန္းထားပါသည္။(ပံု)

09/06Z (TYPHOON 31W (HAIYAN) WARNING NR . . . → Read More: Follow up – စူပါတိုင္ဖြန္း HAIYAN – 31W