မုတ္သံုဝင္ေရာက္ခ်ိန္ႏွင့္ အိႏိၵယ သမုဒၵရာ အေျခအေန

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းေဒသမ်ားသို႕ မုတ္သံုဝင္ေရာက္ၿပီး မိုးရြာသြန္းမႈ စတင္ခ်ိန္တြင္ အိႏိၵယသမုဒၵရာ ေတာင္ပိုင္း အာေရဗ်ပင္လယ္၊ Madagascar ကၽြန္း ေျမာက္ပိုင္း၊ ေတာင္လတၱီတြတ္ ၁၁ ဒီဂရီ ခန္႕၌ ေမလ ၁၉ ရက္ – ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၆ နာရီခြဲမွ စတင္၍  ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 97S ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။

အိႏိၵယ သမုဒၵရာ အာေရဗ်ပင္လယ္မွ 97S 19 May 2012 1200Z Location: -10.5 49.2 Winds: 15 knots Central Pressure: 1010 hPa

အိႏိၵယသမုဒၵရာ၏ ေတာင္ပိုင္းမွာေရာ၊ ေျမာက္ပိုင္းမွာပါ – အာေရဗ် ပင္လယ္ႏွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ ေျမာက္ပိုင္း၊ ျမန္မာ့ . . . → Read More: မုတ္သံုဝင္ေရာက္ခ်ိန္ႏွင့္ အိႏိၵယ သမုဒၵရာ အေျခအေန