ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ မုန္တိုင္းငယ္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္

ဘဂၤလားပင္လယ္အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း၊ ၾသရိသကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္တြင္ ေအာက္တိုဘာလကုန္ပိုင္း၌ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေျခရွိသည့္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းသည္ ပိုမိုအားေကာင္းလာၿပီး မုန္တိုင္းငယ္ျဖစ္လာႏိုင္ေျခရွိေၾကာင္း GFS ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္ခန္႕မွန္းခ်က္တြင္ ေတြ႕ရပါသည္။

ေအာက္တိုဘာလ ၃ဝ ရက္ နံနက္ပိုင္းမွ စတင္၍ ျဖစ္လာႏိုင္မည့္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းသည္ ေအာက္တိုဘာလ ၃၁ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ မုန္တိုင္းငယ္အဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိႏိုင္ၿပီး အေနာက္-အေနာက္ေတာင္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားကာ အိႏိၵယႏိုင္ငံ ၾသရိသျပည္နယ္ ကမ္းေျခသို႕ ဝင္ေရာက္ဘြယ္ရွိေၾကာင္း ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္ ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္းပံုေဖၚမႈမ်ားတြင္ ေတြ႕ရွိရပါသည္။(ပံု-၁)(ပံု-၂)

မုန္တိုင္းငယ္ျဖစ္ေပၚမႈေၾကာင့္ ရခိုင္ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္ႏွင့္ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚကမ္းလြန္ ပင္လယ္ျပင္တို႕တြင္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္မည့္ ပင္လယ္ျပင္အေျခအေနအား ထပ္မံရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ ဆက္လက္၍ ေဖၚျပေပးပါမည္။

 (ပံု-၁) . . . → Read More: ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ မုန္တိုင္းငယ္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္

စက္တင္ဘာလကုန္ပိုင္း ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တြင္ မုန္တိုင္း ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္မွ ခန္႕မွန္း

GFS ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္ ခန္႕မွန္းခ်က္မ်ားအရ စက္တင္ဘာလ ၂၃ ရက္ ေန႕ပိုင္းခန္႕မွ စတင္၍ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အေနာက္အလယ္ပိုင္းတြင္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ တစ္ခု ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ၿပီး ပိုမိုအားေကာင္းလာႏိုင္ေၾကာင္း၊ စက္တင္ဘာလ ၂၄ ရက္၊ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၂၄း၃ဝ နာရီတြင္ သိသာစြာ အားေကာင္းလာၿပီး ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းအဆင့္မွ မုန္တိုင္းငယ္အဆင့္ထိေအာင္ ေရာက္ရွိလာႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရၿပီး အေရွ႕ေျမာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခန္႕မွန္းထားပါသည္။(ပံု)

စက္တင္ဘာလ ၂၆ ရက္ မတိုင္မီ မုန္တိုင္းသည္ အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ ခ်ဳိးေကြ႕ၿပီး အိႏိၵယႏိုင္ငံ ၾသရိသျပည္နယ္ႏွင့္ အေနာက္ဘဂၤလားျပည္နယ္ နယ္စပ္ကမ္းေျခသို႕ ဦးတည္ေရြ႕လ်ားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္သို႕ ဦးတည္ေရြ႕လ်ားမည့္ အေျခအေန မေတြ႕ရေသးေသာ္လည္း အထက္ပါ ကာလအတြင္း မုန္တိုင္းအရွိန္ေၾကာင့္ မိုးသည္းထန္ဦးမည့္ အေျခအေနမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေၾကာင္း သတိျပဳႏိုင္ၾကရန္ တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

. . . → Read More: စက္တင္ဘာလကုန္ပိုင္း ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တြင္ မုန္တိုင္း ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္မွ ခန္႕မွန္း

ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း THANE အိႏိၵယကမ္းေျခအား ဆက္လက္ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္လွ်က္ရွိ

ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း THANE သည္ အိႏိၵယ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ကမ္းေျခအား တမီလ္နာဒူးျပည္နယ္ Cuddalore ၿမိဳ႕ အနီးမွ ကပ္၍ ဆက္လက္ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ ကုန္းတြင္းသို႕ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ကာနီးတြင္ အင္အားေလ်ာ့က်သြားႏိုင္သည္ဟု JTWC မွ ခန္႕မွန္းခဲ့ေသာ္လည္း အနည္းငယ္မွ်သာ ေလ်ာ့က်မႈ ရွိခဲ့ၿပီး အဆင့္-၁ အလြန္အင္အားေကာင္းသည့္ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းအျဖစ္ျဖင့္သာ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။

မုန္တိုင္းဗဟိုသည္ ယေန႕နံနက္ အိႏိၵယ စံေတာ္ခ်ိန္ ၅ နာရီတြင္ ကမ္းေျခအားဆက္လက္ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္လွ်က္ရွိၿပီး၊ ေလတိုက္ႏွဳန္း တစ္နာရီ ၇၅ မိုင္မွ ၉၀ မိုင္ႏွဳန္းအထိ တိုက္ခတ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ မုန္တိုင္းဒီလွဳိင္းအျမင့္ ၁၇ ေပ အထိ ရွိႏိုင္ပါသည္။

ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း THANE သည္ အေနာက္-အေနာက္ေတာင္ဘက္သို႕ ေရြ႕လ်ားကာ ကုန္းတြင္းမုန္တိုင္းအဆင့္မွ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းအဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိၿပီး တျဖည္းျဖည္းအားေပ်ာ့ပ်က္ပ်ယ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႕ရာတြင္ မုန္တိုင္းအႂကြင္းအက်န္မ်ားသည္ . . . → Read More: ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း THANE အိႏိၵယကမ္းေျခအား ဆက္လက္ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္လွ်က္ရွိ

ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း THANE အိႏိၵယအေရွ႕ေတာင္ကမ္းေျခအား ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္လွ်က္ရွိ

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အေနာက္ေတာင္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အလြန္အားေကာင္းသည့္ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း THANE(သိမ္း) သည္ မူလခန္႕မွန္းလမ္းေၾကာင္းအတိုင္း အေနာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားၿပီး CHENNAI(ယခင္ Madras) ၿမိဳ႕ ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၉၀ ခန္႕အကြာ၊ Cuddalore ၿမိဳ႕ေပၚမွ ကုန္းတြင္းသို႕ စတင္ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္လွ်က္ရွိပါသည္။

မုန္တိုင္းဗဟိုသည္ Cuddalore ၿမိဳ႕နယ္ ေျမာက္ဘက္ ၂ မိုင္ေက်ာ္ခန္႕၊ Then Pennai ႏွင့္ Kollidam ျမစ္ဝမ်ားအနီးမွ  ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္မည္ဟု ခန္႕မွန္းထားပါသည္။ (လမ္းေၾကာင္းျပပံုတြင္ ၾကည့္ပါ)

JTWC မွ ခန္႕မွန္းထုတ္ျပန္ထားသည့္အတိုင္း၊ Vertical Wind-shear ျမင့္တက္လာၿပီး၊ Radial Outflow က်ဆင္းလာျခင္းႏွင့္ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ အပူခ်ိန္ က်ဆင္းေနျခင္း စသည့္ အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ကုန္းတြင္းသို႕ စတင္ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္စဥ္ အားအလြန္ေကာင္းေသာ . . . → Read More: ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း THANE အိႏိၵယအေရွ႕ေတာင္ကမ္းေျခအား ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္လွ်က္ရွိ

အားေကာင္းေသာ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း THANE ၂၄ နာရီအတြင္း ကုန္းတြင္းသို႕ ဝင္ေရာက္ေတာ့မည္

အားအလြန္ေကာင္းေသာ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း THANE သည္ မူလခန္႕မွန္းထားသည့္ လမ္းေၾကာင္းမွ ေတာင္ဘက္သို႕ (မိုင္ ၆၀ ခန္႕) ေရာက္သြားၿပီး အိႏိၵယႏိုင္ငံ တမီလ္နာဒူးျပည္နယ္၊ Chennai ၿမဳိ႕  အေရွ႕ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၁၈၀ ခန္႕၊ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အေနာက္ေတာင္ပိုင္း ပင္လယ္ျပင္တြင္ ဗဟိုျပဳေနပါသည္။

မုန္တိုင္းသည္ အားအလြန္ေကာင္းေသာ အဆင့္-၁ (CAT-1) ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းအျဖစ္ဆက္လက္တည္ရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး မုန္တိုင္းဗဟိုတြင္ ေလတိုက္ႏွဳန္း တစ္နာရီ ၈၅ မိုင္မွ ၁၀၅ မိုင္အထိ ရွိေၾကာင္း၊ မုန္တိုင္းမ်က္ေစ့ ေရးေရးေပၚလွ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ေနာက္ ၁၂ နာရီအတြင္း(ဒီဇင္ဘာ ၂၉ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ေန႕လည္ ၁၂၃၀ နာရီမွာပင္ မုန္တိုင္းအဖ်ားပိုင္းက ကမ္းေျခကို စတင္ဝင္ေရာက္တိုက္ခတ္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မုန္တိုင္းဗဟိုသည္ ၂၄ နာရီအတြင္း Chennai . . . → Read More: အားေကာင္းေသာ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း THANE ၂၄ နာရီအတြင္း ကုန္းတြင္းသို႕ ဝင္ေရာက္ေတာ့မည္

အားအလြန္ေကာင္းေသာ အဆင့္-၁ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းျဖစ္လာသည့္ THANE

CAT-1 အဆင့္ရွိလာသည့္ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း THANE သည္ ပိုမိုအားေကာင္းလာၿပီး အားအလြန္ေကာင္းေသာ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း THANE အျဖစ္သို႕ ေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္ပါသည္။

ေအာက္ပါဇယားတြင္ TSR မွ  THANE ၏ 0 hrs to 48 hrs အထိ တည္ေနရာႏွင့္ ျပင္းအားအဆင့္မ်ားကိုေဖၚျပထားရာ ဒီဇင္ဘာ ၂၈ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၆ နာရီခြဲတြင္ ေလတိုက္ႏွဳန္း ၇၀ ေနာ္တီကယ္မိုင္(၈၀.၅၅၄၆ မိုင္) အထိရွိလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ အဆင့္-၁ အားအလြန္ေကာင္းသည့္ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း အျဖစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၉ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ေန႕လည္ ၁၂၃၀ နာရီအထိ ဆက္လက္ တည္ရွိေနႏိုင္ေၾကာင္းကိုလည္း ဇယားတြင္ ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။

ပိုမိုအားေကာင္းလာသည့္ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း . . . → Read More: အားအလြန္ေကာင္းေသာ အဆင့္-၁ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းျဖစ္လာသည့္ THANE

Tropical Cyclone THANE – ေနာက္ ၁၂ နာရီအတြင္း အဆင့္-၁ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း ျဖစ္လာမည္

ဒီဇင္ဘာ ၂၈ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၉ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ NRL data မ်ားအရ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း THANE သည္ အိႏိၵယႏိုင္ငံ တမီလ္နာဒူးျပည္နယ္ ခ်င္ႏိုင္း(CHENNAI)ၿမိဳ႕ ၏ အေရွ႕-အေရွ႕ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၃၃၀ ခန္႕၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကိုကိုးကၽြန္း အေနာက္-အေနာက္ေတာင္ဘက္ ၅၇၅ မိုင္ခန္႕၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ အေနာက္ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၇၂၀ ခန္႕ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ ေတာင္ပိုင္း ပင္လယ္ျပင္တြင္ ဆက္လက္ ဗဟိုျပဳေနၿပီး လြန္ခဲ့ေသာ ၆ နာရီအတြင္း အေနာက္-အေနာက္ေတာင္ဘက္သို႕ တစ္နာရီ ၇ မိုင္ႏွဳန္းခန္႕ျဖင့္ ေရြ႕လ်ားခဲ့ပါသည္။

ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း THANE သည္ ပိုမိုအားေကာင္းလာကာ အဆင့္-၁ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းအျဖစ္သို႕  ၁၂ နာရီအတြင္း(ဒီဇင္ဘာ ၂၈ . . . → Read More: Tropical Cyclone THANE – ေနာက္ ၁၂ နာရီအတြင္း အဆင့္-၁ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း ျဖစ္လာမည္

ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း THANE ပိုမိုအားေကာင္းလာၿပီး အိႏိၵယကမ္းေျခသို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားမည္

အပူပိုင္းမုန္တိုင္း “သိန္း” THANE (06B) သည္ ပိုမိုအားေကာင္းလာၿပီး ၂၄ နာရီအတြင္း အားေကာင္းေသာ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း (CAT-1 Cyclone) အဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း NRL မွ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၂၃၀ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ data မ်ားအရ သိရပါသည္။

မုန္တိုင္း THANE သည္ အိႏိၵယႏိုင္ငံ တမီလ္နာဒူးျပည္နယ္ ခ်င္ႏိုင္းၿမိဳ႕ အေရွ႕ဘက္ မိုင္ ၄၄၀ ခန္႕၊ အိႏိၵယႏိုင္ငံ – အေနာက္ဘဂၤလားျပည္နယ္ – ကိုလ္ကတၱားၿမိဳ႕ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၇၀၀ ခန္႕၊  ျမန္မာႏိုင္ငံ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ အေနာက္ေတာင္ဘက္ ၆၀၅ မိုင္ခန္႕၊ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ အေနာက္ေတာင္ဘက္ ၆၅၀ မိုင္ခန္႕တြင္ ဗဟိုျပဳေနၿပီး လြန္ခဲ့သည့္ ၆ နာရီအတြင္း . . . → Read More: ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း THANE ပိုမိုအားေကာင္းလာၿပီး အိႏိၵယကမ္းေျခသို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားမည္

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္မွ မုန္တိုင္း 06B အား THANE(သိန္း)ဟု အမည္ေပးၿပီ

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေတာင္ပိုင္းမွ အပူပိုင္းဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း 06B(SIX) အား အလွည့္က် ျမန္မာအမည္ “သိန္း” (THANE) ဟု ေပးလိုက္ၿပီျဖစ္ပါသည္။

မုန္တိုင္း THANE(သိန္း) သည္ ပိုမိုအားေကာင္းလာၿပီး လြန္ခဲ့သည့္ ၆ နာရီအတြင္း အေနာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ တစ္နာရီ ၅ မိုင္ႏွဳန္းေက်ာ္ေက်ာ္ျဖင့္ ေရြ႕လ်ားခဲ့ေၾကာင္း၊ တည္ေနရာ ခန္႕မွန္းခ်က္မွာ –

ျမန္မာႏိုင္ငံ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ အေနာက္ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၆၀၀ ခန္႕၊ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕၏ ေတာင္-အေနာက္ေတာင္ဘက္ ၆၆၅ မိုင္ခန္႕၊ အိႏိၵယႏိုင္ငံ ခ်င္ႏိုင္း ၿမိဳ႕ အေရွ႕ဘက္ ၄၈၅ မိုင္ခန္႕၊ ပို႕ဘလဲယားကၽြန္း-ပို႕ဘလဲယားၿမိဳ႕ အေနာက္စူးစူး မိုင္ ၃၇၀ ခန္႕ တြင္ ဗဟိုျပဳေနေၾကာင္း ဒီဇင္ဘာ ၂၇ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၆ . . . → Read More: ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္မွ မုန္တိုင္း 06B အား THANE(သိန္း)ဟု အမည္ေပးၿပီ

မုန္တိုင္း 06B-SIX ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တြင္ ဆက္လက္ ဗဟိုျပဳေန

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ ေတာင္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အပူပိုင္းမုန္တိုင္း 06B(SIX) သည္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ေန႕လည္ ၁၂၃၀ တြင္ ရရွိသည့္ NRL data မ်ားအရ အေနာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ တစ္နာရီ ၁၈ မိုင္ ႏွဳန္းခန္႕ ျဖင့္ ေရြ႕လ်ားခဲ့ၿပီး အိႏိၵယႏိုင္ငံ ခ်င္ႏိုင္းၿမိဳ႕ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၅၉၀ ခန္႕၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ အေနာက္ေတာင္ဘက္ ၆၁၀ မိုင္ခန္႕၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကိုးကိုးကၽြန္း အေနာက္ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၄၂၀ ခန္႕တြင္ ဗဟိုျပဳေနပါသည္။

မုန္တိုင္း 06B သည္ ေနာက္ဆံုး ရရွိသည့္ data မ်ားအရ အေနာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ ေကြ႕သြားၿပီးမွ အေရွ႕ဘက္သို႕ ျပန္လည္ ဦးတည္ ေရြ႕လ်ားမည္ဟု ခန္႕မွန္းထားၿပီး၊ ကုန္းတြင္းသို႕ . . . → Read More: မုန္တိုင္း 06B-SIX ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တြင္ ဆက္လက္ ဗဟိုျပဳေန