မုန္တိုင္းWUTIP အႂကြင္းအက်န္မ်ား ေရြ႕လ်ားမႈ အေျခအေန

ေအာက္တိုဘာလ ၂ ရက္ ျမန္မစံေတာ္ခ်ိန္ ဝ၈းဝဝ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ ၿဂိဳလ္တုဓါတ္ပံုမ်ား၊ Animation Image မ်ားႏွင့္ NAVY COTC ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္ ခန္႕မွန္းခ်က္မ်ားအရ မုန္တိုင္း WUTIP အႂကြင္းအက်န္တိမ္တိုက္သည္ ကယားျပည္နယ္ မွတစ္ဆင့္ မႏၱေလးတိုင္းအလယ္ပိုင္းႏွင့္ မေကြးတိုင္းေျမာက္ပိုင္း(ခန္႕မွန္း ေရနံေခ်ာင္းႏွင့္ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕မ်ားေပၚမွ)အား ျဖတ္သန္းၿပီး ခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းသို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားႏိုင္မည္ဟု ေတြ႕ရွိရပါသည္။ NRL မွ ေနာက္ဆံုးရအခ်က္အလက္မ်ားတြင္ ယမန္ေန႕ည ၂၄း၃ဝ နာရီတြင္ ကယားျပည္နယ္ ဖါးေဆာင္းၿမိဳ႕အနီးသို႕ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းေရြ႕လ်ားခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။(ပံု-၁)

မုန္တိုင္းအႂကြင္းအက်န္ 20W WUTIP 01 Oct 2013 1800Z Location: 18.9 97.3 Winds: 20 knots Central . . . → Read More: မုန္တိုင္းWUTIP အႂကြင္းအက်န္မ်ား ေရြ႕လ်ားမႈ အေျခအေန

ကုန္းတြင္းမုန္တိုင္း JEBI-09W ျမန္မာ-တရုတ္နယ္စပ္အနီးအထိ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားမည္

ဗီယက္နန္ႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္း(ဟႏိြဳင္းၿမိဳ႕ေျမာက္ဘက္ မိုင္ ၆ဝ ခန္႕မွ ျဖတ္ေက်ာ္၍ ကုန္းတြင္းသို႕ဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည့္ မုန္တိုင္း JEBI(09W) သည္ ကုန္းတြင္းမုန္တိုင္းအျဖစ္ျဖင့္ အေနာက္ေျမာက္ဘက္(Heading 296 degrees)သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားေနၿပီး ၾသဂုတ္လ ၃ ရက္၊ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၂၄း၃ဝ နာရီေနာက္ပိုင္းတြင္ တရုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္သို႕ ဆက္လက္ဝင္ေရာက္ကာ ဗဟိုေလတိုက္ႏွဳန္း 35 knots သို႕ က်ဆင္းမည္ဟု JTWC warning 14 (Final warning) မွ ရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအား ပံုေဖၚခ်က္တြင္ ေတြ႕ရပါသည္(ပံု)

ကုန္းတြင္းမုန္တိုင္း JEBI သည္ ၾသဂုတ္လ ၄ ရက္၊ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၂း၃ဝ နာရီ တြင္ အနီးဆံုး ျမန္မာ-တရုတ္(ယူနန္ျပည္နယ္) နယ္စပ္မွ မိုင္၉ဝ ခန္႕(ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ . . . → Read More: ကုန္းတြင္းမုန္တိုင္း JEBI-09W ျမန္မာ-တရုတ္နယ္စပ္အနီးအထိ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားမည္

တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း NOCK-TEN ႏွင့္ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္မည့္ အေျခအေန

တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း NOCK-TEN ဟာ အခု ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံကို ျဖတ္ေက်ာ္တိုက္ခတ္လွ်က္ရွိၿပီးေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ထဲကို ေရာက္ရွိလာေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ NOCK-TEN ရဲ႕ လမ္းေၾကာင္း ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္းတြက္ခ်က္ထားမႈအရ အခုဇူလိုင္လ-၂၉ ရက္မွာ ဟိုင္နန္ကၽြန္းကို တစ္ႀကိမ္၊ ဇူလိုင္ ၃၁ ရက္ေန႕ခန္႕မွာ ဗီယက္နန္ႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း ကမ္းေျခကို တစ္ႀကိမ္ – ကုန္းတြင္းကို ထပ္မံ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ဦးမယ္လို႕ ခန္႕မွန္းထားပါတယ္။

အဲသလိုျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္တိုက္ခတ္တဲ့ အခ်ိန္ေတြက်ရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ လာအိုႏိုင္ငံနဲ႕ ထိုင္းႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းေတြကို မုန္တိုင္း အႂကြင္းအက်န္မ်ားဝင္ေရာက္လာၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ရွမ္းျပည္နယ္တစ္ခုလံုး၊ ကရင္ျပည္နယ္နဲ႕ မြန္တနသၤာရီေဒသေတြမွာ မိုးႀကီးမဲ့ အေျခအေနရွိႏိုင္ေၾကာင္း ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္း တင္ျပရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ဇူလိုင္လ ၃ဝ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၆ နာရီခြဲ (00:00 UTC) မွာ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းမွာ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း . . . → Read More: တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း NOCK-TEN ႏွင့္ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္မည့္ အေျခအေန