အိႏိၵယ သမုဒၵရာေတာင္ပိုင္းမွ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း SEVEN

အိႏိၵယ သမုဒၵရာ ေတာင္ဘက္ျခမ္း Madagascar ကၽြန္းအေရွ႕ဘက္ မိုင္ ၁၂၀၀ ခန္႕၊ သီရိလကၤာႏိုင္ငံ ကိုလံဘိုၿမိဳ႕ရဲ႕ အေနာက္ေတာင္ဘက္ ၁၆၇၅ မိုင္ခန္႕မွာ ျဖစ္ေနတဲ့ အပူပိုင္းမုန္တိုင္း 07S(SEVEN) ဟာ ပိုအားေကာင္းလာၿပီး ၂၄ နာရီအတြင္း (ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ – ဇန္နဝါရီလ ၂၀ ရက္ နံနက္ ၆ နာရီခြဲ မွာ) အဆင့္-၁ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း အဆင့္ကို ေရာက္လာေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္၊

SEVEN ဟာ ပင္လယ္ျပင္မွာ ဆက္လက္တည္ရွိၿပီး ၃၆ နာရီအတြင္းမွာ အဆင့္-၂ ဆိုင္ကလုန္း မုန္တိုင္း အဆင့္အထိ ေရာက္ရွိၿပီးမွ ျပန္လည္အားေပ်ာ့ကာ ေတာင္ဘက္ကို ဆက္လက္ ေရြ႕လ်ားသြားမယ္လို႕ ခန္႕မွန္းထားပါတယ္။

Tropical Cyclone 07S SEVEN 19 . . . → Read More: အိႏိၵယ သမုဒၵရာေတာင္ပိုင္းမွ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း SEVEN

ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္မွ – ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 26W ဆက္လက္တည္ရွိေနဆဲ

ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္တြင္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းအဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိလာသည့္ 26W(TWENTYSIX) သည္

ဗီယက္နန္ႏိုင္ငံ ဟိုခ်ီမင္းစီးတီး၏ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၃၈၀ ခန္႕ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံ ဖႏြမ္းပင္ၿမိဳ႕ေတာ္ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၅၀၀ ခန္႕ ဘရူႏိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ဒါဆရီဘာဂဝန္ၿမိဳ႕ေတာ္၏ ေျမာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္ ၃၃၅ မိုင္ခန္႕ တြင္ဆက္လက္တည္ရွိေနၿပီး လြန္ခဲ့ေသာ ၆ နာရီအတြင္းက ေတာင္ဘက္သို႕ တစ္နာရီ ၈ မိုင္ႏွဳန္းခန္႕ျဖင့္ ေရြ႕လ်ားခဲ့ေၾကာင္း ဒီဇင္ဘာလ ၁၃ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၆ နာရီခြဲတြင္ ရရွိသည့္ NRL data မ်ားအရ သိရွိရပါသည္။

26W TWENTYSIX – 13 Dec 2011 0000Z Location: 8.8 111.9 Winds: . . . → Read More: ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္မွ – ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 26W ဆက္လက္တည္ရွိေနဆဲ

ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္မွ – ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 94W မုန္တိုင္းငယ္ျဖစ္လာေတာ့မည္ – ၄

ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္တြင္ ဒီဇင္ဘာလ ၈ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ေန႕လည္ ၁၂၃၀ နာရီတြင္ စတင္ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 94w သည္ အားပိုေကာင္းလာၿပီး လာမည့္ ၂၄ နာရီအတြင္း မုန္တိုင္းငယ္အျဖစ္သို႕ ေရာက္လာႏိုင္ေျခ HIGH အဆင့္သို႕ေရာက္လာေၾကာင္း JTWC မွ သတိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားဆဲ ျဖစ္ပါသည္။

ေလဖိအားနည္းရပ္ဆဲလ္ 94W သည္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ ရက္  ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၆နာရီခြဲအခ်ိန္တြင္ –

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ မနီလာၿမိဳ႕ေတာ္ အေနာက္ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၅၄၀ ခန္႕၊ ဘရူနိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ဒါဆရီဘါဂါဝန္ၿမိဳ႕ေတာ္ ေျမာက္ဘက္ ၃၂၅ မိုင္ခန္႕၊ ဗီယက္နန္ႏိုင္ငံ ဟိုခ်ီမင္းစီးတီး အေရွ႕ဘက္ ၅၄၈ မိုင္ခန္႕ႏွင့္ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံ ဖႏြမ္းပင္ၿမိဳ႕ေတာ္ အေရွ႕-အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ မိုင္ . . . → Read More: ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္မွ – ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 94W မုန္တိုင္းငယ္ျဖစ္လာေတာ့မည္ – ၄

ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္မွ – ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 94W မုန္တိုင္းငယ္ျဖစ္လာေတာ့မည္ – ၃

ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္တြင္ ဒီဇင္ဘာလ ၈ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ေန႕လည္ ၁၂၃၀ နာရီတြင္ စတင္ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 94w သည္ အားပိုေကာင္းလာၿပီး လာမည့္ ၂၄ နာရီအတြင္း မုန္တိုင္းငယ္အျဖစ္သို႕ ေရာက္လာႏိုင္ေျခ HIGH အဆင့္သို႕ေရာက္လာေၾကာင္း JTWC မွ သတိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားဆဲ ျဖစ္ပါသည္။

ဒီဇင္ဘာလ ၁၁ ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႕ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၆ နာရီခြဲတြင္ ရရွိသည့္ NRL data မ်ားတြင္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္သည္ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္မွ ေလေအးစီးေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္  ေတာင္ဘက္သို႕ လြန္ခဲ့သည့္ ၆ နာရီအတြင္း တစ္နာရီလွ်င္ ၈ မိုင္ႏွဳန္းခန္႕ျဖင့္ ေရြ႕လ်ားခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။

ေလဖိအားနည္းရပ္ဆဲလ္ 94W သည္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၁ ရက္  . . . → Read More: ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္မွ – ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 94W မုန္တိုင္းငယ္ျဖစ္လာေတာ့မည္ – ၃

ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္မွ – ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 94W မုန္တိုင္းငယ္ျဖစ္လာေတာ့မည္ -၂

ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္တြင္ ဒီဇင္ဘာလ ၈ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ေန႕လည္ ၁၂၃၀ နာရီတြင္ စတင္ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 94w သည္ အားပိုေကာင္းလာၿပီး လာမည့္ ၂၄ နာရီအတြင္း မုန္တိုင္းငယ္အျဖစ္သို႕ ေရာက္လာႏိုင္ေျခ HIGH အဆင့္သို႕ေရာက္လာေၾကာင္း JTWC မွ သတိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားပါသည္။

ေလဖိအားနည္းရပ္ဆဲလ္ 94W သည္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ ရက္  ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၆နာရီခြဲအခ်ိန္ NRL data မ်ားအရ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ မနီလာၿမိဳ႕ေတာ္ အေနာက္ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၄၃၀ ခန္႕၊ ဘရူနိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ဒါဆရီဘါဂါဝန္ၿမိဳ႕ေတာ္ ေျမာက္ဘက္ ၄၁၅ မိုင္ခန္႕၊ ဗီယက္နန္ႏိုင္ငံ ဟိုခ်ီမင္းစီးတီး အေရွ႕ဘက္ ၆၁၅ မိုင္ခန္႕ရွိ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္တြင္ ဗဟိုျပဳတည္ရွိေနၿပီး၊ . . . → Read More: ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္မွ – ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 94W မုန္တိုင္းငယ္ျဖစ္လာေတာ့မည္ -၂

ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္မွ 93W အေျခအေန

ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ေတာင္ပိုင္းမွာ ျဖစ္ေပၚေနခဲ့တဲ့ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 93W ဟာ ဒီဇင္ဘာလ ၄ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္  ညေန ၆နာရီခြဲ ေနာက္ပိုင္းမွာ တျဖည္းျဖည္း အားေကာင္းလာၿပီး – ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 25W(TWENTYFIVE) အဆင့္ကိုေရာက္လာခဲ့ပါတယ္။

ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၆ နာရီခြဲ အခ်ိန္မွာရတဲ့ NRL data ေတြအရ ဗဟိုဖိအား ထပ္က်ဆင္းလာၿပီး အင္အားေကာင္းလာခဲ့ကာ မုန္တိုင္းငယ္ အျဖစ္ကို ေရာက္ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒီေန႕မနက္ပိုင္းက data ေတြ အရ မုန္တိုင္းငယ္ 25W ဟာ ဗီယက္နန္ႏိုင္ငံ Khanh Hoa ျပည္နယ္ Nha Trang ၿမိဳ႕ရဲ႕ အေရွ႕ဘက္ မိုင္ ၉၀ ခန္႕ ၊ . . . → Read More: ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္မွ 93W အေျခအေန

02B ဝင္ေရာက္ၿပီး မိုးရြာသြန္းမႈ အေျခအေန

အပူပိုင္းဆိုင္ကလုန္း မုန္တိုင္း 02B (TWO) ကုန္းတြင္းသို႕ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေအာက္တိုဘာ ၁၉ ရက္ – ည ၂၄း၃ဝ နာရီတြင္ရရွိသည့္ မိုးရြာသြန္းမႈ အေျခအေနမ်ားကိုနာဆာမွ တင္ျပထားသည့္ အတိုင္း ေဖၚျပလိုက္ပါသည္။

Areas with Severe Flood Potential on 10/19/2011 1800Z

COUNTRY WATER LEVEL & Latitude/Longitude NEARBY LOCATION Burma 128mm 20.38 94.38 မိုးရြာသြန္းသည့္ တည္ေနရာ အညႊန္း ~ 107.38km from NYAUNG-U/PAGAN 21.20 94.92 Burma 128mm 21.12 93.38 ~ 65.80km from . . . → Read More: 02B ဝင္ေရာက္ၿပီး မိုးရြာသြန္းမႈ အေျခအေန

အပူပိုင္းမုန္တိုင္း 02B ကုန္းတြင္းသို႕ ဝင္ေရာက္ၿပီးျဖစ္

ကုန္းတြင္းသို႕ ဝင္ေရာက္လုနီးအခ်ိန္မွ ကပ္၍ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမည္ 02B(TWO) ဟု အမည္ရသြားေသာ ယခင္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 94B သည္ စစ္ေတြေျမာက္ဘက္ ၈၅ မိုင္ခန္႕ အကြာရွိ  ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္ၿမိဳ႕ TUMBRU အေပၚမွျဖတ္၍ ကုန္းတြင္းသို႕ ဝင္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ကုန္းတြင္းသို႕ဝင္ေရာက္ျခင္း မတိုင္မီနာရီ အေတာ္မ်ားမ်ားကပင္ မုန္တိုင္း အဖ်ားပိုင္းသည္ ရခိုင္ကမ္းရိုးတန္းေဒသမ်ားႏွင့္  ျမန္မာႏိုင္ငံ အထက္ပိုင္းေဒသ အခ်ဳိ႕တို႕သို႕ ေလျပင္းမ်ားတိုက္ခတ္မႈျဖင့္ စတင္ခဲ့ၿပီး မိုးသည္းထန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

ေအာက္ပံုတြင္ ေတြ႕ျမင္ရသည့္အတိုင္း မုန္တိုင္းျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္စဥ္က မုန္တိုင္း၏ လားရာအတိုင္း တိုင္းတာရရွိသည့္ အရြယ္အစားမွာ အခ်င္း ၅၁၄ မိုင္ရွိပါသည္။ မုန္တိုင္း ကုန္းတြင္းသို႕ လံုးလံုးလ်ားလ်ားျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ၿပီးသည္အထိ မုန္တိုင္း အႂကြင္းအက်န္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္းေဒမ်ားႏွင့္ ရခိုင္ကမ္းရိုးတန္းေဒမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ စစ္ေတြ၊ . . . → Read More: အပူပိုင္းမုန္တိုင္း 02B ကုန္းတြင္းသို႕ ဝင္ေရာက္ၿပီးျဖစ္

ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 94B ရခိုင္ကမ္းရိုးတန္းသို႕ ဦးတည္ေရြ႕လ်ားလွ်က္ရွိ

ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 94B သည္ ပိုမိုအားေကာင္းလာေနၿပီး လာမည့္ ၁၂ နာရီမွ ၂၄ နာရီအတြင္း မုန္တိုင္းအျဖစ္သို႕ ေရာက္ရွိႏိုင္ေျခ HIGH သို႕ အဆင့္ျမွင့္လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း JTWC မွ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖၚျပထားပါသည္ – ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 94B ၏ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ေအာက္တိုဘာ ၁၉ ရက္ ည သန္းေခါင္(ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ဝဝး၃ဝ နာရီ)အခ်ိန္ ရရွိသည့္ NRL ႏွင့္ JTWC data မ်ားတြင္ ဗဟိုဖိအား 1003 hPa သို႕ က်ဆင္းလွ်က္ရွိၿပီး စစ္ေတြၿမိဳ႕၏ အေနာက္ဘက္ မိုင္ ၁၉ဝ ခန္႕၊ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕၏ အေနာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္ မိုင္ ၂၃ဝ ေက်ာ္ခန္႕ အကြာမွ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း(စစ္ေတြၿမိဳ႕ဆီသို႕) . . . → Read More: ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 94B ရခိုင္ကမ္းရိုးတန္းသို႕ ဦးတည္ေရြ႕လ်ားလွ်က္ရွိ

ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္မွ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း ဆက္လက္တည္ရွိေန

ဒီေန႕ ေအာက္တိုဘာလ ၁၈ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၈ နာရီခြဲမွာ NRL က တင္ထားတဲ့ ၿဂိဳလ္တုဓါတ္ပံုမွာ မေန႕က – ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ ေျမာက္ပိုင္းမွာ ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 94B ဟာ ဆက္ၿပီး ရွိေနတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီေန႕ မနက္ ၆ နာရီခြဲ မွာ ရတဲ့ NRL data ေတြအရ ေလဖိအားနည္း ရပ္ဝန္း 94B ဟာ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းကို ေရြ႕လ်ားသြားခဲ့ၿပီး၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အေနာက္ဘက္ ၅၁၅ မိုင္ခန္႕၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ အေနာက္ဘက္ မိုင္ ၄၂ဝ ခန္႕၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕ အေနာက္ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၃၅ဝ ခန္႕မွာ ဗဟို ျပဳေနၿပီး၊ . . . → Read More: ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္မွ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း ဆက္လက္တည္ရွိေန