အားေကာင္းလာမည့္ မုန္တိုင္း GUCHOL(05W) ႏွင့္ ေလျပင္းအႏၱရာယ္

ဇြန္လ ၁၄ ရက္၊ ညေနပိုင္းတြင္ ဖိလစ္ပိုင္ ပင္လယ္သို႕ စတင္ဝင္ေရာက္လာေတာ့မည့္ အပူပိုင္းမုန္တိုင္း GUCHOL(05W) သည္ ၂၄ နာရီအတြင္း အဆင့္-၁ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း အျဖစ္သို႕လည္းေကာင္း၊ ဇြန္လ ၁၇ ရက္(၇၂ နာရီအတြင္း) အဆင့္ ၂ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းအျဖစ္သို႕လည္းေကာင္း ေရာက္ရွိလာမည္ဟု TSR မွ ခန္႕မွန္းထားၿပီး မုန္တိုင္းသည္ ေျမာက္ဘက္သို႕ ေရြ႕လ်ားရာမွ အေရွ႕ဘက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အိုကီနာဝါကၽြန္းသို႕ လာမည့္ နာရီ ၁၂၀(ဇြန္လ ၁၉ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၀၆း၃၀ နာရီ ေနာက္ပိုင္း) တြင္ ဦးတည္ ေရြ႕လ်ားမည္ဟု ခန္႕မွန္းထားပါသည္။

အားေကာင္းလာမည့္ မုန္တိုင္း GUCHOL(05W) ႏွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္၊ မုတၱမေကြ႕၊ မြန္တနသၤာရီ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္တို႕တြင္ . . . → Read More: အားေကာင္းလာမည့္ မုန္တိုင္း GUCHOL(05W) ႏွင့္ ေလျပင္းအႏၱရာယ္