ပစိဖိတ္အေနာက္ေျမာက္(ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ အေရွ႕ဘက္)မွ မုန္တိုင္းမ်ားႏွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္

ဇူလိုင္လ ၂၉ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၂းဝဝ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ GFS ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္ – Earth Application ႀကိဳတင္ ခန္႕မွန္းခ်က္အရ ဘဂၤလာပင္လယေအာ္ ေျမာက္ပိုင္း၊ Pressure Altitude 850hPa မွ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းငယ္သည္ အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ ေရြ႕လ်ားလွ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ အေရွ႕ဘက္ ပစိဖိတ္အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းမွ INVEST 96W ႏွင့္ အပူပိုင္း မုန္တိုင္း 11W(HALONG)တို႕သည္လည္း အေနာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္တို႕သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားလွ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။(ပံု-၁)

ဇူလိုင္ ၃ဝ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၂းဝဝ နာရီေနာက္ပိုင္းတြင္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေျမာက္ပိုင္းမွ ေလဖိအားနည္း ရပ္ဝန္းသည္ အိႏိၵယႏိုင္ငံ ၾသရိသကမ္းေျခအား ျဖတ္ေက်ာ္၍ ကုန္းတြင္းသို႕ ေရာက္ရွိသြားမည့္ အေျခအေနေတြ႕ရပါသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ အပူပိုင္းမုန္တိုင္း HALONG(11W)သည္ ပိုမိုအားေကာင္းလာၿပီး . . . → Read More: ပစိဖိတ္အေနာက္ေျမာက္(ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ အေရွ႕ဘက္)မွ မုန္တိုင္းမ်ားႏွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္

ဖိလစ္ပိုင္သို႕ ဦးတည္လွ်က္ရွိသည့္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 05W(FIVE) မုန္တိုင္းျဖစ္လာေတာ့မည္

ပစိဖိတ္ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 05W FIVE သည္ ပိုမိုအားေကာင္းလာၿပီး ယေန႕ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ မြန္းလြဲပိုင္းမွ စတင္၍ အပူပိုင္း မုန္တိုင္းအဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိလာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေနာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္ – ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္မွတစ္ဆင့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္းႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းသို႕ ဦးတည္ေရြ႕လ်ားႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း JTWC ႏွင့္ TSR တို႕မွ ခန္႕မွန္းပံုေဖၚခ်က္မ်ားတြင္ ေတြ႕ရပါသည္။

ဧၿပီလ ၉ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ဝ၆း၃ဝ နာရီတြင္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ မနီလာၿမိဳ႕ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၇၄ဝ သို႕ ေရြ႕လ်ား ေရာက္ရွိခ်ိန္၌ မုန္တိုင္း 05W(FIVE)သည္ အင္အား အေကာင္းဆံုး(ဗဟိုေလတိုက္ႏွဳန္း 60 knots)သို႕ ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း . . . → Read More: ဖိလစ္ပိုင္သို႕ ဦးတည္လွ်က္ရွိသည့္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 05W(FIVE) မုန္တိုင္းျဖစ္လာေတာ့မည္

၄လ ၾကာေပ်ာက္ကြယ္ၿပီးမွ ျပန္ေပၚလာသည့္ အေရွ႕ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္မွ INVEST 98W

ပစိဖိတ္ေျမာက္ပိုင္း ပင္လယ္ေရျပင္တြင္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလ-၁၆ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၂၄၃ဝ နာရီတြင္ စတင္၍ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ INVEST 98W သည္ ၁၉-၂-၂ဝ၁၃ ေန႕တြင္ ပ်က္ျပယ္ေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ့ၿပီး – ဇြန္လ ၆ ရက္ နံနက္ ဝဝ၃ဝ နာရီမွ စတင္၍ ျပန္လည္ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည့္ SYSTEM ျဖစ္စဥ္တစ္ခု အေရွ႕ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္တြင္ ေတြ႕ရွိရသျဖင့္ ေလ့လာႏိုင္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ား ျပဳစုတင္ျပလိုက္ပါသည္။

98W သည္ စတင္ျဖစ္ေပၚၿပီးေနာက္ အေနာက္ဘက္သို႕ ေရြ႕လ်ားလာခဲ့ကာ ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ေတာင္ပိုင္းသို႕ ဝင္ေရာက္လာခဲ့ၿပီး ေဖေဖၚဝါရီ ၁၈ ရက္တြင္ ဗဟိုဖိအား 1005hPa သို႕ က်ဆင္းလာေၾကာင္း၊ အေနာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားၿပီး ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္း မင္ဒါနာအို ကၽြန္းမ်ားသို႕ ဦးတည္ေရြ႕လ်ားကာ . . . → Read More: ၄လ ၾကာေပ်ာက္ကြယ္ၿပီးမွ ျပန္ေပၚလာသည့္ အေရွ႕ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္မွ INVEST 98W

ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 90W ႏွင့္ 91W

ပစိဖိတ္အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း၊ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္တြင္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 90W ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည္ကို ယခင္ post တြင္ တင္ျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာစံဗတာ္ခ်ိန္ ေန႕လည္ ၁၂၃၀ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ NRL data အရ ပဖိဖိတ္အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ အေရွ႕ဘက္ ဂူအမ္ကၽြန္းေတာင္ဘက္တြင္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 91W ထပ္မံ၍ ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။

ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 90W သည္ ပိုမိုအားေကာင္းလာႏိုင္ၿပီး ေလဖိအားနည္း ရပ္ဝန္းအဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိလာႏိုင္ေသာ္လည္း မုန္တိုင္းျဖစ္လာႏိုင္ရန္ အဆင့္မွာ LOW အဆင့္သာရွိေသးေၾကာင္း JTWC ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ေဖၚျပထားပါသည္ –

AN AREA OF CONVECTION HAS PERSISTED NEAR 8.5N 120.2E, APPROXIMATELY 140 NM . . . → Read More: ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 90W ႏွင့္ 91W