ျမစ္ေရႀကီးမႈကိုေလ့လာျခင္း

GDACS -Global Flood Detection System – Version 2 ဆိုတာကေတာ့ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသား အာကာသ ေအဂ်င္စီ(NSDA) ရဲ႕ AQUA mission က EOD Aqua ၿဂိဳလ္တုမွတစ္ဆင့္ အဆင့္ျမင့္ မိုက္ခရိုေဝ့ ေရဒီယိုမီတာ နည္းပညာ Advanced Microwave Scanning Radiometer for the Earth Observing System (AMSR-E) အသံုးျပဳၿပီး ရရွိတဲ့ အခ်က္လက္ေတြကို ေရနဲ႕ပတ္သက္တဲ့ – Water-related Geophysical ေျပာင္းလဲမႈေတြ၊ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈကို ျဖစ္ေစတဲ့ အခ်က္ေတြ ေလ့လာႏိုင္ေအာင္ တင္ေပးထားတဲ့ application တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီ mission ရဲ႕ အျခားေသာ . . . → Read More: ျမစ္ေရႀကီးမႈကိုေလ့လာျခင္း

နည္းပညာဆိုင္ရာ ေဆာင္းပါးမ်ားပါဝင္ေရးသားေပးပါရန္

ဤ category တြင္ နည္းပညာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သိစရာမွတ္စရာမ်ားကို MMW အဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွ ပါဝင္ကူညီေရးသားေပးၾကရန္ျဖစ္ပါသည္ ….